Licenser

För att få träna och rida galopphästar i tävling krävs att du har en licens. Här kan du läsa om vilka licenser som finns och hur du går tillväga för att ansöka om licens.

Om Svensk Galopps licenser

Hos Svensk Galopp finns drygt 350 personer med någon form av licens för att träna eller rida. Licenser beviljas av Svensk Galopps licenskommitté.

Det finns flera olika licenstyper. Det finns tre olika licenser för ryttare: amatörryttar-, lärlings- och jockeylicens. Tränarlicenserna är uppdelade i amatörtränarlicenser och proffstränarlicenser.

En del av tränarna rider också lopp och har då dubbla licenser. Proffstränare kan rida som jockeys och amatörtränarna kan rida som amatörryttare. Det är dock inte möjligt att kombinera en proffslicens och en amatörlicens.

I din licens hos Svensk Galopp ingår också en ansvarsförsäkring och en hästdrulleförsäkring. Däremot ingår ingen olycksfallsförsäkring i licensen. Läs mer på sidan om försäkring.

I Svensk Galopps Registrerings- och licensreglemente finns alla regler om licenser.

Ryttarlicenser

Det finns tre olika licenser för ryttare: amatörryttar-, lärlings- och jockeylicens.

Licenstyper

Som amatörryttare får du rida i amatörlöpningar och i hinderlöpningar. Du ska ha fyllt 15 men inte 60 år för att kunna få en amatörryttarlicens

Om du har vunnit minst tio segrar och har en häst som ägs helt eller delvis av dig eller nära anhörig så får du även rida den i öppna slätlöpningar (mot professionella ryttare) om inte segerpriset överstiger 50 000 kronor.

En ny amatörryttare rider med en daglicens tre gånger innan galoppdomstolen tar beslut om ryttaren visat tillräcklig skicklighet för att få en amatörryttarlicens.

Som jockeylärling får du rida i alla löpningar öppna för professionella ryttare.

För att få lärlingslicens ska du ha fyllt 15 men inte 30 år.

En lärling har viktlättnad i ordinarie löpningar. Viktlättnaden varierar beroende på antal segrar som lärlingen har vunnit.

Jockeylicens ges till den som innehaft lärlingslicens i fyra år och vunnit minst 30 segrar. Lärlingstiden kan förkortas om man innan dess vunnit 70 segrar.

Man kan också beviljas jockeylicens även om har färre än 30 segrar, om man bedöms tillräckligt skicklig för att kunna rida löpningar öppna för professionella ryttare.

För att beviljas jockeylicens ska du ha fyllt 18 år men inte 60 år.

Ansökan och förnyelse

Om du inte haft någon ryttarlicens tidigare ska du gå Svensk Galopps ryttarlicenskurs för att få licens. Efter att du genomfört kursen med godkänt resultat skickar du in en ansökan om ryttarlicens. Till den bifogar du ett läkarintyg.

Lärlingar ska också bifoga ett kontrakt med den professionella tränaren som du arbetar hos.

Om du vill rida i hinderlöpningar krävs en särskild uppridning efter att du blivit godkänd på ryttarlicenskursen.

En ny amatörryttare rider med en daglicens tre gånger innan galoppdomstolen tar beslut om ryttaren visat tillräcklig skicklighet för att få en amatörryttarlicens, se nedan.

Ansökan om jockeylicens

Ansökan om amatörryttarlicens

Ansökan om lärlingslicens

Läkarintyg

Kontrakt för lärlingsutbildning

En ny amatörryttare rider med en daglicens tre gånger innan galoppdomstolen tar beslut om ryttaren visat tillräcklig skicklighet för att få en amatörryttarlicens.

Då amatörryttaren gått ryttarutbildningen med godkänt resultat på alla delar, skickas blanketten ”ansökan om amatörryttarlicens” in tillsammans med ett läkarintyg.

Sedan mailar man Svensk Galopp om vilket lopp och tävlingsdag i Sverige man avser starta i, detta görs minst tre arbetsdagar innan startanmälan. Då läggs en dagslicens upp under perioden från anmälan till dagen efter tävlingsdagen. Denna procedur upprepas vid nästa tävlingstillfälle.

Den lokala Galoppdomstolen gör en bedömning tillsammans med en representant utsedd från Svensk Galopp, det är Svensk Galopp som har den slutliga beslutsrätten. Efter tre godkända ritter läggs en permanent amatörryttarlicens upp.

Licensen gäller från den 1 mars till den sista februari följande år.

Om du inte önskar att förnya din licens eller om du vill ändra status på licensen, ska du meddela detta senast den 31 januari.

Därefter förnyas alla licenser efter prövning. Prövningen innebär bland annat att vi kontrollerar att du inte har skulder till Svensk Galopp. För att en tränarlicens ska förnyas måste man ha minst en häst i träning.

När du ansöker om ryttarlicens ska du lämna in ett läkarintyg. Ett läkarintyg är giltigt i två år.

Läkarintyg

Lärlingar och amatörryttare göra ett årligt fys- och konditionstest för att kunna förnya sin licens.

Lärlingar och jockeys som vill att Svensk Galopp ska fakturera dina ridarvoden och eventuella researvoden måste du också skicka in kopian på din F-skattsedel. Läs mer på sidan Fakturering för ryttare.

Tränarlicenser

Tränarlicenserna är uppdelade i amatörtränarlicenser och proffstränarlicenser.

Licenstyper

För att bli amatörtränare ska ha fyllt 18 år.

Amatörtränarlicens kan du få om du har genomfört tränarkurs 1 med ett godkänt resultat. Då får du en AT1-licens som ger rätt att träna treårig och äldre häst.

Om du har genomfört tränarkurs 2 med godkänt resultat kan du ansöka om en AT2-licens som också ger rätt att träna en tvåårig häst.

Som amatörtränare är du företrädare för ägarskapet om ni är flera som deläger hästen. Det betyder att du ansvarar för att fakturorna till Svensk Galopp blir betalda och du är också den som får prispengarna. Se sidan Praktisk information för hästägare.

För att bli professionell tränare behöver du ha minst fyra års erfarenhet, antingen som anställd i ett galoppstall eller som amatörtränare. Du ska också ha genomfört tränarkurs 1, tränarkurs 2 och proffstränarkursen. Läs mer på sidan om tränarkurser.

Ansökan och förnyelse

Efter att ha klarat proven i samband med tränarkursen kan du ansöka om licens. I ansökan talar du om vilken häst/vilka hästar du tänker träna.

Du behöver också bifoga ett besiktningsprotokoll på att ditt stall är godkänt.

När du ansöker om licens kontrollerar vi att det inte finns några anmärkningar mot din hästhållning.

Ansökan om proffstränarlicens

Ansökan om amatörtränarlicens

Besiktningsprotokoll för stall

När du ansöker om tränarlicens behöver också bifoga ett besiktningsprotokoll på att ditt stall är godkänt. Se sidan om stallbesiktningar.

Besiktningsprotokoll för stall

Licensen gäller från den 1 mars till den sista februari följande år.

Om du inte önskar att förnya din licens eller om du vill ändra status på licensen, ska du meddela detta senast den 31 januari.

Därefter förnyas alla licenser efter prövning. Prövningen innebär bland annat att vi kontrollerar att du inte har skulder till Svensk Galopp. För att en tränarlicens ska förnyas måste man ha minst en häst i träning.

Licenser för ponnygalopp

Ryttare och tränare i ponnygalopp ska ha en licens. Läs mer på sidan börja med ponnygalopp.

Nya licenser

Varje vecka publicerar Svensk Galopp nya ryttar- och tränarlicenser på sidan veckans inregistreringar.

Nya licenser

Varje vecka publicerar Svensk Galopp nya ryttar- och tränarlicenser på sidan veckans inregistreringar.

Fler sidor om träning och tävling

Stall 20190629-AHK_1908 Amie Karlsson.jpg

Börja rida eller träna

Är du intresserad av galopp och vill läsa mer om dina möjligheter att börja rida, träna eller jobba i stall? Då har du kommit rätt!

Tävling FMO150920-0016122 Magnus Östh.jpg

Baninformation

På de här sidorna finns information för dig som vill träna eller tävla på Bro Park, Jägersro Galopp och Göteborg Galopp.

Göteborg Galopp 0098MOF200816-06635 Magnus Östh.jpg

Inför tävling

Information för tränare om propositioner, anmälan, startanmälan, strykning, transportbidrag med mera.

MOF200712-05607 Magnus Östh.jpg

Insatslopp och serier

På de här sidorna finns information för tränare, ägare och uppfödare om storlopp och tävlingsserier att anmäla till.

MOF200705-02339 Magnus Östh.jpg

På tävlingsplatsen

På tävlingsplatsen finns rutiner för säkerhet och för att allt ska fungera så smidigt som möjligt. På de här sidorna kan du läsa om alkohol- och drogtester och om vad de olika funktionärerna har för uppgifter under tävlingsdagen.

Startboxar MOF181205-05795 foto Magnus Östh.jpg

För ryttare

På de här sidorna finns praktisk information för ryttare om bland annat träningslokaler, fystester, fakturering och regler.

Bullof Wallstreet och Toosh Calras-6.jpg

Starta häst utomlands

Om du som tränare ska tävla utomlands, finns det flera saker att tänka på.

Göteborg Galopp 0033MOF200816-05261 Magnus Östh.jpg

Försäkring och avtal

Det är viktigt att du har ett försäkringsskydd. På den här sidan finns information om det försäkringsskydd som du har under din verksamhet inom galoppsporten och vilka försäkringar som du själv behöver teckna.