Inför tävling

Information för tränare om propositioner, anmälan, startanmälan, strykning, transportbidrag med mera.

Propositioner

Propositioner är de bestämmelser som rör varje lopp. Här finns information om propositioner till svenska och utländska tävlingar.

I en löpnings proposition framgår vilken typ av häst som får starta i loppet, exempelvis ålder, kön och antal segrar. I propositionen anges även distansen, prissumman och typ av lopp.

Ordinarie löpningar

Propositioner till ordinarie löpningar i Sverige kan sökas fram på Galoppappen via Sök Proposition eller bläddras fram i Tävlingskalendern. Du kan också ladda ner propositionshäftena nedan.

Insatslöpningar

Propositioner till de större löpningarna i Sverige hittar du på sidan Kommande insatslopp på Galoppappen. Det som kännetecknar en insatslöpning är att anmälan stängs mycket tidigare än för vanliga löpningar. Ägaren betalar en eller flera insatser för att delta.

Om du vill stryka en häst ur en insatslöpning måste du meddela Svensk Galopp på strykningsdagen. Annars kvarstår hästen och ägaren får en faktura.

Propositionshäften och dokument

Vi publicerar nedladdningsbara propositionshäften med alla ordinarie löpningar och storlopp i Sverige, Danmark och Norge. Observera att dessa propositionshäften inte uppdateras. Eventuella ändringar i propositioner framgår i rutan nedan.

2023

Propositioner hinderlöpningar i Sverige 2023 Hinderloppen.pdf

Propositioner Ordinarie löpningar Skandinavien 2023 Ordinarie Propositioner Skandinavien 2023

Proposition Derby- och Oaksserien 2024

Propositioner storlopp i Skandinavien 2023 Storlopp Skandinavien 2023

Utländska tävlingar

Propositioner till utländska tävlingar finns på sidan Starta häst utomlands.

Propositionsändringar 2023

I alla löpningar utskrivna som 2-ÅRSLÖPNING ändras proppen till:

Lättnad: Ej vunnit pris på 55.000 kr 2 kg, på 45.000 kr 4 kg

BP-230927-8, BP-231029-7, BP-231119-7, BP-231203-6, BP-231217-6

Jä-230825-7, Jä-231008-7, Jä-231018-6, Jä-231126-6

Jä-231112-8

JANOS TANDARIS MINNE 200.000 kr 1200 dt

OBS! Kvalificerade hästar måste anmälas till denna löpning!

BP231115-6 nya löpningar

6 SORRENTO HÄCKLÖPNING 80.000 kr 3450 hä

För 4-åriga och äldre hästar.

Vikt: 4-åriga 64 kg, äldre 67 kg.

Tillägg: För varje seger from 1 januari 2023 2 kg tom 8 kg.

Lättnad: Ej startat 2 kg

3-ÅRSLÖPNING 90.000 kr 2100 dt

För 3-åriga hästar.

Vikt: 3-åriga 55 kg.

Tillägg: För varje seger 2 kg tom 6 kg.

3-ÅRSHANDICAP (64) 90.000 kr 1200 dt

För 3-åriga hästar.

Vikt: Aktuellt handicaptal minus 12 kg.

JÄ-231126-3

SILVER PREMIUM 1730 dt

Distans ändrad till 1730 meter (från 2400 meter)

Jä-231126-4 ändras till:

WENDES ARTILLERIREGEMENTES CUP 5 - FINAL (56) 53.000 kr 2400 dt

ARK:s hederspris samt Wendes Artilleriregementes vandringspris och minnespris till segrande ryttare.

Amatörryttare som fyllt 18 år.

För 3-åriga och äldre hästar.

Vikt: Aktuellt handicaptal 3-åriga plus 2 kg, äldre 4 kg

BP-231203-3 ändras till

BRONSLÖPNING (max 66) 53.000 kr 1200 dt

För 3-åriga och äldre hästar med handicaptal på anmälningsdagen högst 66, alt som saknar handicaptal.

Vikt: 58 kg.

Tillägg: För varje seger from 1 december 2022 2 kg

BP-231203-8 ändras till

 1. ARABHÄSTHANDICAP (52) 40.000 kr 1600 dt

För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.

Vikt: Aktuellt handicaptal, 3-åriga -5 kg

BP-231217 nytt lopp

 1. NOVISLÖPNING (3å) 75.000 kr 1600 dt

För 3-åriga hästar som ej segrat mer än en gång.

Vikt: 3-åriga 59 kg.

Lättnad: Ej segrat 2 kg.

Propositionsändringar 2023

I alla löpningar utskrivna som 2-ÅRSLÖPNING ändras proppen till:

Lättnad: Ej vunnit pris på 55.000 kr 2 kg, på 45.000 kr 4 kg

BP-230927-8, BP-231029-7, BP-231119-7, BP-231203-6, BP-231217-6

Jä-230825-7, Jä-231008-7, Jä-231018-6, Jä-231126-6

Jä-231112-8

JANOS TANDARIS MINNE 200.000 kr 1200 dt

OBS! Kvalificerade hästar måste anmälas till denna löpning!

BP231115-6 nya löpningar

6 SORRENTO HÄCKLÖPNING 80.000 kr 3450 hä

För 4-åriga och äldre hästar.

Vikt: 4-åriga 64 kg, äldre 67 kg.

Tillägg: För varje seger from 1 januari 2023 2 kg tom 8 kg.

Lättnad: Ej startat 2 kg

3-ÅRSLÖPNING 90.000 kr 2100 dt

För 3-åriga hästar.

Vikt: 3-åriga 55 kg.

Tillägg: För varje seger 2 kg tom 6 kg.

3-ÅRSHANDICAP (64) 90.000 kr 1200 dt

För 3-åriga hästar.

Vikt: Aktuellt handicaptal minus 12 kg.

JÄ-231126-3

SILVER PREMIUM 1730 dt

Distans ändrad till 1730 meter (från 2400 meter)

Jä-231126-4 ändras till:

WENDES ARTILLERIREGEMENTES CUP 5 - FINAL (56) 53.000 kr 2400 dt

ARK:s hederspris samt Wendes Artilleriregementes vandringspris och minnespris till segrande ryttare.

Amatörryttare som fyllt 18 år.

För 3-åriga och äldre hästar.

Vikt: Aktuellt handicaptal 3-åriga plus 2 kg, äldre 4 kg

BP-231203-3 ändras till

BRONSLÖPNING (max 66) 53.000 kr 1200 dt

För 3-åriga och äldre hästar med handicaptal på anmälningsdagen högst 66, alt som saknar handicaptal.

Vikt: 58 kg.

Tillägg: För varje seger from 1 december 2022 2 kg

BP-231203-8 ändras till

 1. ARABHÄSTHANDICAP (52) 40.000 kr 1600 dt

För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.

Vikt: Aktuellt handicaptal, 3-åriga -5 kg

BP-231217 nytt lopp

 1. NOVISLÖPNING (3å) 75.000 kr 1600 dt

För 3-åriga hästar som ej segrat mer än en gång.

Vikt: 3-åriga 59 kg.

Lättnad: Ej segrat 2 kg.

Åldersgränser för ryttare

I alla löpningar ska ryttare ha fyllt 18 år.

Enda undantaget är de löpningar för amatörryttare där det inte anges särskilt i propositionen att ryttare ska fyllt 18 år.

Åldersgränser för ryttare

I alla löpningar ska ryttare ha fyllt 18 år.

Enda undantaget är de löpningar för amatörryttare där det inte anges särskilt i propositionen att ryttare ska fyllt 18 år.

Checklista inför tävling

Innan hästen får starta så måste följande vara klart senast tre arbetsdagar före viktdatum:

 • Ägarskapet ska ha registrerat egna tävlingsfärger
 • Hästen ska vara satt i träning
 • Hästens vaccinationer ska vara inregistrerade

Om hästen har importerats ska den vara färdigregistrerad i Sverige och hästens performances (resultatrader) ska vara insända. Detta ska vara gjort senast tre arbetsdagar före anmälningsdatum.

Anmälan och startanmälan

Anmälan

I propositionerna framgår vilken dag och tid loppet ska anmälas och startanmälas. Anmälan sker via Galoppappen. Det är endast hästens tränare som kan anmäla en häst till en ordinarie löpning.

Tränare utanför Skandinavien kan inte anmäla via Galoppappen. De ska istället fylla i blanketten Entry form for overseas runners och skicka till sport@svenskgalopp.se.

Jockeybokning

När anmälningslistan kommer ut är det dags att boka en jockey. Telefonnummer till alla jockeys finns på Galoppappen.

Bokning av jockey sker genom ett muntligt avtal mellan tränaren och jockeyn eller jockeyns agent. Jockeys är ansvariga för sina bokningar oavsett om de gjorts via agent.

Svensk Galopp har inte möjlighet att hjälpa till med jockeybokningar.

Om du vill anlita en ryttare som inte har skandinavisk licens, se informationen på sidan om utländska ryttare.

Startanmälan

Startanmälan sker via Galoppappen. Där anger vilken jockey som ska rida hästen. Du uppger också om hästen ska ha speciell utrustning som blinkers eller sidoludd eller utrustning som ska tas bort vid startplatsen.

Om det finns godtagbara skäl kan Svensk Galopp efter ansökan medge att en häst rids eller leds med uppsutten ryttare direkt till startplatsen, att ryttaren sitter upp på banan eller att hästen rids först eller sist till startplatsen. Sådan ansökan ska också göras i samband med startanmälan. En avgift tas ut för vissa undantag, se dokumentet Avgifter.

Extra avgift

Om anmälan eller startanmälan görs på annat sätt än via användarkonto på Galoppappen, debiteras tränarens konto en avgift om 300 kr per anmälan respektive startanmälan.

Prenumerera på anmälningslistor, startlistor och viktiga meddelanden

Anmälningslistor, preliminära startlistor, startlistor och andra meddelanden till tränare och ryttare skickas ut via e-mail. Om du är tränare eller ryttare, maila sport@svenskgalopp.se för att anmäla dig till e-postlistan.

Prenumerera på anmälningslistor, startlistor och viktiga meddelanden

Anmälningslistor, preliminära startlistor, startlistor och andra meddelanden till tränare och ryttare skickas ut via e-mail. Om du är tränare eller ryttare, maila sport@svenskgalopp.se för att anmäla dig till e-postlistan.

Strykning och kompletterande uppgifter

Strykning

Om du behöver stryka din häst ska du maila sport@svenskgalopp.se så snart som möjligt.

Strykning ska göras senast kl 10.00 vid dagtävlingar (första start före kl 15.00) och senast kl 12.00 vid kvällstävlingar till sport@svenskgalopp.se. Om något händer under veckan så att du vet att hästen inte kan starta är det bra om du meddelar detta så fort som möjligt.

Hovbeslag

Du måste anmäla om hästen inte är skodd med aluminiumskor. Det ska göras till sport@svenskgalopp.se så snart som möjligt, men senast på tävlingsdagen klockan 10.00 vid dagtävlingar (första start före kl 15.00) och senast klockan 12.00 vid kvällstävlingar.

Färg på hjälmöverdrag

Om samma ägare har flera hästar till start ska ryttarna bära olika hjälmöverdrag. Ryttaren till den häst med lägst startnummer ska ha ordinarie färg på hjälmöverdragen. Tränaren ska maila sport@svenskgalopp.se och uppge färgen på hästarnas hjälmöverdrag.

Ställföreträdare

Du kan registrera en permanent ställföreträdare hos Svensk Galopp. Anmäl ställföreträdare via mail till sport@svenskgalopp.se.

Den ställföreträdande tränaren har samma skyldigheter som du och är alltså ansvarig för hästen under tävlingsdagen. Ibland har det hänt något inför eller under loppet och då är det ställföreträdaren som kallas in till Galoppdomstolen för att svara på frågorna som ställs.

Gästboxar

Om du inte har din häst uppstallad på själva banan blir du tilldelad en gästbox. Boxen är av säkerhetsskäl plomberad och oströdd och där ligger en oöppnad spån- eller torvbal. Boxen debiteras automatiskt via ditt konto på Svensk Galopp. Observera att du automatiskt debiteras för gästbox om du inte anger, vid startanmälan, att du inte önskar sådan.

Transportbidrag

Hästar i Skandinavien kan få transportbidrag när de tävlar på svenska banor.

Transportbidrag utbetalas för hästar i svensk, dansk och norsk träning som transporteras till Bro Park, Gärdet, Göteborg, Jägersro, Strömsholm och Blommeröd, under vissa förutsättningar.

Regeln finns på sidan Bidragsbestämmelser

Kontaktuppgifter och länkar för anmälningar, startanmälningar och strykningar

Anmälningar, startanmälningar och strykningar:

 • Svenska licensinnehavare - via Galoppappen
 • Danska och norska licensinnehavare - via Galoppappen eller e-post: sport@svenskgalopp.se
 • Övriga utländska licensinnehavare - e-post sport@svenskgalopp.se

Strykningar till vanliga lopp görs via e-post sport@svenskgalopp.se

Anmälningar, startanmälningar och strykningar till:

 • Klampenborg Galopbane: sport@galopbane.dk
 • Danske provinsbanor: ag.jvb@trav.dk, storlopp hb@danskhv.dk
 • Øvrevoll: liv.kristiansen@rikstoto.no

Anmälningar och strykningar till Breeders' Trophy-serien:

 • Sverige: sport@svenskgalopp.se
 • Danmark: pk@danskgalop.dk
 • Norge: susanne.kolling@rikstoto.no

Kontaktuppgifter och länkar för anmälningar, startanmälningar och strykningar

Anmälningar, startanmälningar och strykningar:

 • Svenska licensinnehavare - via Galoppappen
 • Danska och norska licensinnehavare - via Galoppappen eller e-post: sport@svenskgalopp.se
 • Övriga utländska licensinnehavare - e-post sport@svenskgalopp.se

Strykningar till vanliga lopp görs via e-post sport@svenskgalopp.se

Anmälningar, startanmälningar och strykningar till:

 • Klampenborg Galopbane: sport@galopbane.dk
 • Danske provinsbanor: ag.jvb@trav.dk, storlopp hb@danskhv.dk
 • Øvrevoll: liv.kristiansen@rikstoto.no

Anmälningar och strykningar till Breeders' Trophy-serien:

 • Sverige: sport@svenskgalopp.se
 • Danmark: pk@danskgalop.dk
 • Norge: susanne.kolling@rikstoto.no

Fler sidor om att träna och tävla

Stall 20190629-AHK_1908 Amie Karlsson.jpg

Börja rida eller träna

Är du intresserad av galopp och vill läsa mer om dina möjligheter att börja rida, träna eller jobba i stall? Då har du kommit rätt!

Tävling FMO150920-0016122 Magnus Östh.jpg

Baninformation

På de här sidorna finns information för dig som vill träna eller tävla på Bro Park, Jägersro Galopp och Göteborg Galopp.

MOF200712-05607 Magnus Östh.jpg

Insatslopp och serier

På de här sidorna finns information för tränare, ägare och uppfödare om storlopp och tävlingsserier att anmäla till.

MOF200705-02339 Magnus Östh.jpg

På tävlingsplatsen

På tävlingsplatsen finns rutiner för säkerhet och för att allt ska fungera så smidigt som möjligt. På de här sidorna kan du läsa om alkohol- och drogtester och om vad de olika funktionärerna har för uppgifter under tävlingsdagen.

Startboxar MOF181205-05795 foto Magnus Östh.jpg

För ryttare

På de här sidorna finns praktisk information för ryttare om bland annat träningslokaler, fystester, fakturering och regler.

Tävling Jockey_häst_hjälm Elina Björklund.jpg

Licenser

För att få träna och rida galopphästar i tävling krävs att du har en licens. Här kan du läsa om vilka licenser som finns och hur du går tillväga för att ansöka om licens.

Bullof Wallstreet och Toosh Calras-6.jpg

Starta häst utomlands

Om du som tränare ska tävla utomlands, finns det flera saker att tänka på.

Göteborg Galopp 0033MOF200816-05261 Magnus Östh.jpg

Försäkring och avtal

Det är viktigt att du har ett försäkringsskydd. På den här sidan finns information om det försäkringsskydd som du har under din verksamhet inom galoppsporten och vilka försäkringar som du själv behöver teckna.