Försäkring och avtal

Det är viktigt att du har ett försäkringsskydd. På den här sidan finns information om det försäkringsskydd som du har under din verksamhet inom galoppsporten och vilka försäkringar som du själv behöver teckna.

Ansvarsförsäkring och hästdrulleförsäkring för aktiva inom Svensk Galopp

Svensk Galopp har ett samarbete med Aon Sweden AB, försäkringsmäklare, samt försäkringsgivaren If.

Försäkringarna omfattar tränings- och tävlingsverksamhet i Sverige. Ansvarsförsäkringen gäller för skador som orsakats av häst, tävlings-eller träningsregistrerad i Svensk Galopp, genom plötslig oförutsedd händelse i Sverige. Hästdrulleförsäkringen gäller skada på egendom.

Försäkringen gäller för:

  • Jockeys, lärlingar, amatörryttare och tränare som är licensierade i Svensk Galopp.
  • Gästjockeys, personal sysselsatta med hästskötsel och personer som tränar/rider i Svensk Galopp registrerade hästar för tävlingsverksamhet.
  • Deltagare i ponnygalopp i samband med ordinarie tävlingsdagar samt licensierade ponnyryttare under skötsel och träning, dels hemma och dels vid gemensam träning.

Försäkringen gäller för verksamhet som bedrivs i Sverige.

Observera att olycksfallsförsäkring inte ingår. Läs mer nedan.

Kontakt

Om du har frågor om försäkringen genom Svensk Galopp, kontakta

Victor Rintsberg
e-post: victor.rintsberg@svenskgalopp.se
08-466 86 20

Kontakt

Om du har frågor om försäkringen genom Svensk Galopp, kontakta

Victor Rintsberg
e-post: victor.rintsberg@svenskgalopp.se
08-466 86 20

Försäkringar som du själv behöver teckna

Det är viktigt att du har korrekt försäkringsskydd om du skulle bli sjuk eller skadar dig. Dessutom bör arbetsgivare teckna trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Olycksfallsförsäkring

Observera att det inte ingår någon olycksfallsförsäkring i ansvarsförsäkringen och hästdrulleförsäkringen. Vi råder dig att kontrollera att din egen olycksfallsförsäkring gäller vid ridning och hantering av galopphästar.

Sjukvård och sjukförsäkring för utländska ryttare och personal

Observera att ryttare och stallpersonal som stannar i Sverige en begränsad tid inte har samma rätt till sociala förmåner som de som är permanent bosatta här. Det är viktigt att ta reda på vilket försäkringsskydd som gäller.

För att vara inskriven i försäkringskassan krävs det att man har för avsikt att stanna över ett år. Man ska vara registrerad redan fr.o.m. första arbetsdagen och omfattas då av sjukförsäkringen.

För att ha rätt till sjukhusvård räcker det att endast vara folkbokförd i Sverige.

Svensk Galopp har inga försäkringar som täcker eventuella sjukvårdskostnader som kan uppstå för ryttare som inte är registrerade hos försäkringskassan eller som saknar det europeiska sjukförsäkringskortet.

Ryttare och stallpersonal från icke EU-land som här i Sverige på tidsbegränsat arbets- och uppehållstillstånd (ett år eller mindre) måste betala sin vårdkostnad för den vård de erhåller i Sverige. Eftersom hela vårdkostnaden måste betalas kan detta bli oerhört dyrt för patienten.

Arbetsmarknadens avtal

Det finns kollektivavtal för arbetsgivare och anställda inom galoppsporten.

Almega Tjänsteföretagen och Kommunal träffade år 2021 ett nytt avtal för hästskötare och övrig personal hos travtränare och galopptränare för perioden 1 januari 2021 till och med den 31 maj 2023.

Läs mer om avtalet på Almegas hemsida

AFA-försäkring ska tecknas av arbetsgivaren

Du behöver också ha försäkring. I de fall kollektivavtal finns är arbetsgivaren skyldig att ha AFA-försäkring som omfattar en trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

De tränare som inte tecknat kollektivavtal eller AFA-försäkring har ett strikt arbetsgivaransvar, vilket innebär att man kan drabbas av skadeståndskrav vid skada som inträffar på arbetstid.

Fler sidor om att träna och tävla

Stall 20190629-AHK_1908 Amie Karlsson.jpg

Börja rida eller träna

Är du intresserad av galopp och vill läsa mer om dina möjligheter att börja rida, träna eller jobba i stall? Då har du kommit rätt!

Tävling FMO150920-0016122 Magnus Östh.jpg

Baninformation

På de här sidorna finns information för dig som vill träna eller tävla på Bro Park, Jägersro Galopp och Göteborg Galopp.

Göteborg Galopp 0098MOF200816-06635 Magnus Östh.jpg

Inför tävling

Information för tränare om propositioner, anmälan, startanmälan, strykning, transportbidrag med mera.

MOF200712-05607 Magnus Östh.jpg

Insatslopp och serier

På de här sidorna finns information för tränare, ägare och uppfödare om storlopp och tävlingsserier att anmäla till.

MOF200705-02339 Magnus Östh.jpg

På tävlingsplatsen

På tävlingsplatsen finns rutiner för säkerhet och för att allt ska fungera så smidigt som möjligt. På de här sidorna kan du läsa om alkohol- och drogtester och om vad de olika funktionärerna har för uppgifter under tävlingsdagen.

Startboxar MOF181205-05795 foto Magnus Östh.jpg

För ryttare

På de här sidorna finns praktisk information för ryttare om bland annat träningslokaler, fystester, fakturering och regler.

Tävling Jockey_häst_hjälm Elina Björklund.jpg

Licenser

För att få träna och rida galopphästar i tävling krävs att du har en licens. Här kan du läsa om vilka licenser som finns och hur du går tillväga för att ansöka om licens.

Bullof Wallstreet och Toosh Calras-6.jpg

Starta häst utomlands

Om du som tränare ska tävla utomlands, finns det flera saker att tänka på.