Bli tränare

I Sverige finns två kategorier tränare: professionella tränare och amatörtränare. Här kan du läsa om vad en tränare gör och vad de olika licenstyperna innebär.

Alla hästar som startar i löpningar måste ha en licensierad tränare som ansvarar för hästen. Man skiljer på professionella tränare som huvudsakligen tränar av andra ägda hästar samt amatörtränare som ofta tränar egna eller familjemedlemmars hästar.

Proffstränare

En professionell tränare har som yrke att träna hästar åt andra. Förutom träningsavgifter har proffstränaren 10 % i provision på prispengarna som hästarna springer in.

Många av våra professionella tränare har stall på Jägersro, Bro Park eller Angarn (en träningsanläggning i Vallentuna). Andra har sina hästar på egna gårdar runt om i landet. De största tränarna har omkring 40 hästar och de minsta tränarna har bara en eller två hästar.

Det finns cirka 55 professionella galopptränare i Sverige. Ungefär hälften är kvinnor och hälften är män. Några tränare kombinerar tränaryrket med att vara jockey.

Amatörtränare

En amatörtränare kan träna ett obegränsat antal egna eller familjeägda hästar och maximalt fem delägda eller av någon annan ägd häst. Enligt svensk lagstiftning är det krav på F-skatt och momsregistreringsnummer om näringsverksamhet bedrivs (dvs säljer tjänst till kund).

De flesta amatörtränare har en eller några egna hästar som står uppstallade utanför galoppbanan. Amatörtränare kan åka till en galoppbana och träna när banan är öppen.

Några amatörtränare är också amatörryttare.

Många proffstränare har börjat sin karriär som amatörtränare.

Tränarens roll

Ansvaret är mångfacetterat och gör att tränarens roll är väldigt central inom galoppsporten. Svensk Galopp är licensgivare i Sverige och ställer ett stort antal krav på tränare: kunskapsmässiga, ekonomiska och praktiska.

Tränaren är bland annat ansvarig för att hästen är frisk, förberedd för start på ett optimalt sätt och att hästhållningen i övrigt håller högsta etiska nivå. Tränaren ansvarar också för att de regler som finns för exempelvis medicinering, vaccination och karenstider följs.

Då hästarna ofta ägs av andra personer än tränaren har denne en viktig företagareroll gentemot sina uppdragsgivare.

Som tränare är man en offentlig person i relation till media, galoppspelare och alla andra som kommer i kontakt med galoppsporten.

Tränaren har oftast anställda vilket gör att denne även har ett viktigt arbetsgivareansvar.

Så blir du tränare

För att bli amatörtränare behöver du gå Svensk Galopps tränarutbildningar. Det finns många tränare som är villiga att ställa upp som mentorer och praktikvärdar om du är ny inom sporten.

Sök tränare

Galoppappen kan du söka information om tränare. Genom att välja licensbana kan du se alla tränare som tränar på eller i närheten av en viss galoppbana.

Sök tränare

Galoppappen kan du söka information om tränare. Genom att välja licensbana kan du se alla tränare som tränar på eller i närheten av en viss galoppbana.

Fler sidor om att börja rida eller träna

Tävling Malva Elina Björklund.jpg

Bli jockey eller amatörryttare

I lopp rids hästarna av professionella jockeys, jockeylärlingar eller amatörryttare. Här kan du läsa om vad de olika licenstyperna innebär och du går tillväga för att börja rida i galopplopp.

Träningsstall Jardby2.jpg

Bli hästskötare eller arbetsryttare

Att jobba som arbetsryttare innebär att du rider hästarna som tränas hos en galopptränare.

Tävling 5APRIL2020_07 Elina Björklund.jpg

Bli träckare

Personen som leder hästen före och efter start kallas för träckare. På den här sidan kan du läsa om en träckares arbetsuppgifter och hur du går tillväga för att bli träckare.