Träning och tävling på Jägersro

Information för dig som vill träna eller tävla på Jägersro Galopp. På den här sidan finns öppettider för träningsbanorna och information om rutiner och regler på tävlingsplatsen.

Träning på Jägersro Galopp

Samtliga galoppbanor får endast användas av galopphästar. Ingen träning får ske när traktorer och redskap finns på banorna.

Öppettider ska respekteras. Överträdelse medför att ansvarig tränare blir fakturerad för det merarbete som blir följden av att reglerna inte efterföljs, minimum 1000 kr.

Tävlingsbanan

Tävlingsbanan är öppen mellan mars och december. Träning sker alltid i vänstervarv.

Banan är stängd för preparering klockan 9.00-9.20 samt 10.40-11.00 (gäller ej lördagar)

Vid otjänlig väderlek kan banans öppethållande ändras på kort varsel. Vid frågor kontakta banpersonal i tjänst.

Banan är stängd alla galopptävlingsdagar.

Vakt vid övergång finns på plats när både galopp- och travbanan är öppen.

Travet har både lunch- och kvällstävlingar vid ett flertal tillfällen varje månad utspritt på olika veckodagar. I månadsschemat informerar vi i detalj om vilka tider som gäller för just vilken månad.

Öppettider tävlingsbanan, oktober 2021

 • Måndag 07.30-12.30 & 15.00-18.00
  (18.00-19.30 Träning för ponnygalopp- och ridhästekipage)
 • Tisdag 07.30-12.30 (5/10 banan endast öppen 07.30-9.00)
 • Onsdag 07.30-12.30 (20/10 banan stängd)
 • Torsdag 07.30-10.00 och 14.00-18.00
 • Fredag 07.30-12.30 (3/9 banan stängd)
 • Lördag 07.30-11.00 (2/10 banan endast öppen 07.30-09.00)
 • Söndag Stängd

Öppettider tävlingsbanan, oktober 2021

 • Måndag 07.30-12.30 & 15.00-18.00
  (18.00-19.30 Träning för ponnygalopp- och ridhästekipage)
 • Tisdag 07.30-12.30 (5/10 banan endast öppen 07.30-9.00)
 • Onsdag 07.30-12.30 (20/10 banan stängd)
 • Torsdag 07.30-10.00 och 14.00-18.00
 • Fredag 07.30-12.30 (3/9 banan stängd)
 • Lördag 07.30-11.00 (2/10 banan endast öppen 07.30-09.00)
 • Söndag Stängd

Ascotbanan

Ascotbanan är öppen året om.

Vid träning på Ascotbanan ska all träning ske i galopp hela varvet runt.

Banan harvas kl 06.00 måndag-fredag samt på fredag eftermiddag kl 14.00-15.00. Harvas även vid behov mån-tors 14.00-15.00. Banan harvas inte röda dagar.

Öppettider Ascotbanan 2021

 • Måndag 07.00-18.00
 • Tisdag 07.00-16.00
 • Onsdag 07.00-16.00
 • Torsdag 07.00-18.00
 • Fredag 07.00-16.00
 • Lördag 06.00-15.00
 • Söndag 07.00-15.00

Öppettider Ascotbanan 2021

 • Måndag 07.00-18.00
 • Tisdag 07.00-16.00
 • Onsdag 07.00-16.00
 • Torsdag 07.00-18.00
 • Fredag 07.00-16.00
 • Lördag 06.00-15.00
 • Söndag 07.00-15.00

Rakbanor

Rakbanorna är öppna året om.

Rakbanorna prepareras regelbundet under dagtid. Inga speciella öppettider gäller. All ridning sker uppför backen. Ridning tillbaka på banorna är förbjudet.

 • Högra banan endast galopp.
 • Vänstra banan, även trav.

Uppträdande på banorna

Träning på tävlingsbanan ska ske i vänstervarv. Den som rider i motvarv är personligt ansvarig för eventuella incidenter samt olyckor och får då stå för uppkomna konsekvenser. Det förväntas att alla visar varandra ömsesidig respekt ute på banorna.

 • Skritt ska ske vid ytterrail
 • Trav och långsamma ekipage i mitten av banan
 • Snabbare galopp vid innerrail

Banan är stängd alla galopptävlingsdagar. I undantagsfall kan träningsarbete ske direkt efter sista loppet. Avtala med Johan Reuterskiöld på telefonnummer 070-160 01 60. Det förväntas att alla visar varandra ömsesidig respekt ute på banorna.

Serviceavgifter

Jägersro tar ut en serviceavgift för alla tränare som använder sig av anläggningens träningsmöjligheter, så som tävlingsbanan och träningsbanorna. Avgiften är mellan 150 och 350 kronor per häst och månad.

Kontakta anna.thelander@svenskgalopp.se om du har frågor gällande serviceavgifter.

Kontaktuppgifter

Banpersonal

Banpersonal i tjänst nås på telefon: 070-160 01 60.

Banombud

Respektive tränare kontaktar sitt banombud vid synpunkter på banor eller banskötsel:

 • Tränarföreningens utsedda kontaktperson: Lennart Jr Reuterskiöld tel. 070-853 98 34
 • Amatörtränarföreningens utsedda kontaktperson: Martin Persson tel. 076-808 63 70

Kontaktuppgifter

Banpersonal

Banpersonal i tjänst nås på telefon: 070-160 01 60.

Banombud

Respektive tränare kontaktar sitt banombud vid synpunkter på banor eller banskötsel:

 • Tränarföreningens utsedda kontaktperson: Lennart Jr Reuterskiöld tel. 070-853 98 34
 • Amatörtränarföreningens utsedda kontaktperson: Martin Persson tel. 076-808 63 70

Uppstallning på Jägersro Galopp

Gästboxar

Övernattning anmäls i samband med startanmälan till sport@svenskgalopp.se.

Sportavdelningen mailar ut vilken gästbox som varje tränare har tilldelats. Svensk Galopps stall 31 används som gäststall. Vid tävlingar hyr vi även boxar av Skånska Travsällskapet. Amatörtränarföreningen hyr stall 6.

Övernattning på Jägersro

Det är möjligt att övernatta på Jägersro om du reser med din häst. Kontakta Anna Thelander på e-post anna.thelander@svenskgalopp.se. Kostnad för övernattning är 500 kr inkl 2 spånbalar/natt. Man tar med egen krubba och vattenhink. I alla gäststallar är vattenkoppar och krubbor borttagna.

Uppstallning i samband med träning

Du kan använda en box när du tränar på Jägersro.

 • Amatörtränare kontaktar SATF (kontaktuppgifter finns på amatortranarna.se).
 • Parkering skall ske vid stall 26.
 • Professionella tränare kontaktar Anna Thelander på e-post anna.thelander@svenskgalopp.se.

Permanent uppstallning

Galopptränare kan hyra stall på Jägersro Galopp. För mer information, kontakta Anna Thelander på e-post anna.thelander@svenskgalopp.se.

Tävlingsinformation

Under tävlingsdagen

Inga fordon är tillåtna inom tävlings- och publikområdet under tävlingsdagen.

Tävlingsveterinär anges i programmet och i anslag på sekretariatet.

Provtagning sker i provtagningsstallet vid sekretariatet.

Veterinärbesiktning sker vid ledvolten.

Håll avstånd och försök gå i nummerordning i möjligaste mån.

Jockeyrummet

Endast ryttare och behörig personal är tillåten i dessa utrymmen.

Träning och tävling på andra banor

Tävling ledvoltuppifrån Elina Björklund.jpg

Träning och tävling på Bro Park

Information för dig som vill träna på Bro Park. På den här sidan finns öppettider för träningsbanorna och ordningsregler för träning på området.

MOF200705-02339 Magnus Östh.jpg

Träning och tävling på Göteborg Galopp

Information för dig som vill träna eller tävla på Göteborg Galopp. På den här sidan finns öppettider för träningsbanorna och information om rutiner och regler på tävlingsplatsen.