Viktiga årtal i galoppsportens historia

23 november 2018 19:53

Här har vi samlat några viktiga datum i den svenska galoppsportens historia.

1814
De första kända kapplöpningarna anordnades i Sverige. De ägde rum på Heden i Göteborg och arrangerades för att fira kungens och kronprinsparets besök i Göteborg. Engelska ryttare tävlade mot svenska. 10.000 åskådare mötte upp. Arrangemanget hade engångskaraktär.

1831
Galopptävlingar ägde rum den 7 och 8 juni på Ladugårdsgärdet i Stockholm. Samma år var det tävlingar vid Rydebäck i Helsingborg den 20 och 21 augusti. Den 5 juli detta år anordnades också kapplöpningar på Frösö Lägerslätt i Jämtland. Arrangör var Patriotiska Föreningen för Sveriges Hästcultur.

1834
Detta år tävlade man vid Helsingborg under tre dagar och fick många åskådare. Bästa hästen var fullblodet Young Camel (e Camel, far till Touchstone). Av tre heats på 1800 m vann Young Camel två. Han hade då varit i träning en månad och betäckt 40 ston. Aveln var blygsam. 1835 noterades 15 fullblodshingstar och 14 fullblodsston i landet. Sex år tidigare hade det dock inte funnits något fullblod.

1836
Tävlingarna i Stockholm och Helsingborg upphörde. Pengarna var slut liksom högkonjunkturen.

1867
Allmänna Svenska Kapplöpningssällskapet bildades och anordnade tävlingar i Stockholm (1868), Göteborg (1868) och Helsingborg (14/7 1867). I Helsingborg kom ca 20.000 åskådare. Där anordnades årligen tävlingar in på 1880-talet. I Stockholm tävlade man 1870-75, Göteborg 1869, 1872 och 1874. Sedan flyttade man till en ny bana, Partilled 1875-79.
Allmänna Svenska Kapplöpningssällskapet fick 1867 300 medlemmar. 1869 hade det stigit till 457. Sekreterare var från 1870 greve Carl Gustaf Wrangel (1839-1908). Denne utgav 1868-78 "Tidning för Hästvänner" och skrev boken "Handbok för hästvänner". I Malmö reds tävlingar för första gången 1878 men de upphörde 1881. När banan i Stockholm blev alltför dålig flyttades tävlingarna till Linköping några år efter 1875.

1870
Sveriges första professionella träningsstall öppnades den 15 januari i Furutorp vid Helsingborg. Tränaren var tysk och hette Ludvig Lienow. Initiativet togs av greve Carl Gustaf Wrangel. Vidare fanns på Tolarp, vid Jönköping, de båda galoppstallen "Kapten Frisk" och "Herr Jarrow" under ledning av de utländska tränarna W Hunter och Alfred Walters.

1880
Allmänna Svenska Kapplöpningssällskapets verksamhet upphörde. Pengarna var slut.
1880-talet
1887 infördes löpningsridning på programmet för Ridskolan i Strömsholm och det genomfördes också tävlingar. I Malmö tävlades det på Limhamnsfältet. Tidigare hade det skett på Spillepängsmarken i Arlöv. Skånska Fältrittklubben övertog ansvaret 1898.

1888
Skånska Fältrittklubben bildades den 28 januari 1888 i Helsingborg och anordnade de första tävlingarna 1890 i Helsingborg och Kristianstad. Senare blev det även tävlingar på Ljungbyhed, i Ystad och Halmstad.

1890
Jockeyklubben bildades (konstituerande mötet var året innan). Kronprins Gustaf blev ordförande. Huvudsakligen stöddes hinderlöpningar. Jockeyklubben gav ut "Svensk Kapplöpningskalender", som innehöll resultat, statistik, registrerade hästar och färger liksom propositioner.
Detta år reds löpningar i Stockholm (Ladugårdsgärdet), Malmö (Limhamn), Helsingborg (Exercisfältet söder om staden och sedan norr om staden), Kristianstad (Näsbyfältet och Rinkaby fr o m 1930) och Linköping (Malmen). Följande år organiserades tävlingar också i Partilled i Göteborg. Senare blev det tävlingar i Halmstad (1895-98 på sandstranden), Ystad (Nybrofältet), Eksjö och Östersund.

1893
Vadhållning med totalisator blev tillåten.

1896
Totalisatorspel förbjöds igen. 

1900
Stockholms Kapplöpningssällskap bildades för att stödja kapplöpningssporten och blev sedan tävlingsarrangör i Stockholm.

1907
Den 14 juli invigdes Jägersro efter initiativ av översten, friherre Bror Cederström, som tillsammans med byggmästare C L Müller stiftade AB Skånes galopp- och travbana. Första loppet vanns av greve Clarence von Rosen på sin egen Tea Cup före löjtnant Georg Wiedesheim-Paul på Sea Gold.
Förste tränaren vid Jägersro hette Gustafson. Därefter kom Axel Thorngren, som verkade från 1913 till 1937, då han flyttade till Klampenborg.

1916
Ekonomiska problem drabbade Jägersro 1916. Skånska Fältrittklubben övertog alla aktier i AB Skånes Galopp- och travbana, huvudsakligen tack vare Clarence von Rosens storartade insamlingsförmåga. Året därpå reds första loppet för professionella ryttare på Jägersro.

1918
Det första Derbyt reds liksom det första Kriteriet, tack vare den derby- och kriteriefond som Clarence von Rosen instiftat.
Det första Derbyt vanns av underlöjtnant Zenon Przybyszewski-Westrups Voter, tränad av Axel Thorngren. Detta år stängdes Lindarängen - den 8 september. Frihamnens utbyggnad var orsaken.

1919
Ulriksdal eller som det först hette Stockholm Jerfva öppnades den 7 juni. Namnet blev Ulriksdal från och med 1922.

I "Ny Tidning för Idrott" beskrivs premiären så här:
"Man hade med stor spänning emotsett den dag, då Stockholms Kapplöpnings-sällskaps nya bana skulle invigas, och med glädje konstaterat det förtroende, som ryttarna genom talrika anmälningar lagt i dagen. Banan var också så bra som man på den korta tid, som stått till buds, rimligtvis kunna begära."
Första loppet vanns av greve Clarence von Rosens Piccadilly.
Kapplöpningar ägde även rum i Helsingborg, Ystad, Kristianstad, Visby, Linköping, Norrköping, Strömsholm. Boden och Skillingaryd.

1919 bildades Svenska Fullblodsavelsföreningen.

1923
Totalisatorförbudet upphävdes. Fyra tävlingsdagar genomfördes på Ulriksdal. 1926 steg siffran till 16 dagar. De första jockeyerna red 1923, tidigare bara amatörryttare/militärer. Första 2-årsloppet reds på Ulriksdal. Bland ryttarna märktes Nils Nilsson, far till Bruno, senare tränare på Täby.

1924
En ny bana öppnades i Norrköping, Lindö. Den lades ned redan 1927. 

1930
Stockholms Stora Pris reds för första gången. Prissumman utgjorde hela 12.000 kr. S:t Hans vann första loppet.

1936
En ny bana öppnades den 2 augusti i Göteborg, en kombinerad trav- och galoppbana, benämnd Åby. Då hade det inte ridits några galopptävlingar i Göteborg sedan 1923. Samma år köpte Skånska Travsällskapet Jägersro för 250.000 kr. SFK garanterades för all framtid rätt att anordna galopplöpningar där. En garanti som så småningom avtalades bort.

1937
Kombinerat spel införs. 

1939
En situationsbild hämtad ur greve Claes von Wachtmeisters bok "Fullblodsavel och galoppsport":
"Men vi hava mycket emot oss. Vår avel har ej den grund som 4 à 5 decenniers oförtrutet arbete skänker. Vi veta ej heller vilka ston som passar dem (hingstarna). Vi ha ej det breda kraftiga, men dock ädla hemmafödda material som endast tiden skänker. Vi kunna ej köpa det bästa, utan få nöja oss med 3-4 klass enligt engelska begrepp. Med de långa avstånden här i landet kan man ej välja bland de fåtaliga ej alltför prima hingstar som står till buds." "I detta nu, hösten 1939, kan man ej klaga på hingstarna. Till ett antal av 8 à 10 äro de klass nog. Av de 160 stona är emellertid ett sjuttiotal ej värda att användas till kapplöpningsavel - kvaliteten är ej tillräcklig och ägarna ej upplysta om att hästar som skola tränas redan vid 1 års ålder måste hava havre året runt och vad de kunna äta."

1948
Målkamera införs i svensk galopp.

1959
Svenska Galoppsportens Centralförbund bildas och ersätter Jockeyklubben som sportens högsta organ.
Galoppen har premiär på V5-spel den 15 augusti på Åby på Stockholms Kapplöpningssällskaps initiativ. V5-omsättningen vid Ulriksdals finaldag den 29 november blev fantastiska 384.554 kr. 

1960
Sista tävlingarna på Ulriksdal äger rum den 12 juli. Finallöpningen vinns av Tredje Mannen. Täby Galopp invigs den 28 augusti av Kung Gustaf VI Adolf i närvaro av 10.000 åskådare. Forward, liksom Tredje Mannen tränad av Britta Strokirk vinner Invigningslöpningen.

1962
Staten övertar Täby Galopp, som gått i konkurs, och överlåter driften till Täby Galopp AB. 

1971
Amatörryttarklubben övertar ansvaret för tävlingarna på Strömsholm och instiftar Svenskt Grand National.

1974
ATG startar sin verksamhet. 

1976
De sista reguljära galopptävlingarna rids på Åby.

1994
Lördagskomben rids för första gången.

2001
Svenska Galoppsportens Centralförbund byter namn till Svenska Galoppförbundet. 

2002
Den 13 juli slås portarna upp för den nya galoppbanan, Göteborg Galopp.

2004
Svenska Galoppförbundet omorganiseras och byter namn till Svensk Galopp.

2009
Efter förslag av en genomgripande utredning, Galoppsportens Framtid, övertas det operativa ansvaret för galoppsporten av Svensk Galopp AB, som förvärvar Täby Galopp och från 2012 Göteborg Galopp. Från 2013 ingår även Jägersro Galopp.
Detta år beslutar den nya styrelsen för SGAB att sälja Täby Galopp. Försäljningen genomförs 2011 till ett byggkonsortium.

2012
Efter granskning av ett stort antal tänkbara lokaliseringar i Stockholms närhet beslutar SGAB:s styrelse att förlägga den nya huvudstadsbanan till en ny bana till Upplands Bro. Den beräknas öppnas 2015.

2013
En tävlingsdag av propagandakaraktär genomförs på Nationaldagen på klassisk mark, på Ladugårdsgärdet. Dagen lockar ca 50.000 åskådare och uppfattas generellt som en succé´ och folkfest.

2016
Galoppbanan Täby Galopp stängs ner och den nya banan Bro Park i Upplands-Bro invigs.

Fler nyheter, artiklar och bloggar

Ulrika Holmquist med häst i Nya Zeeland redigerad privat Ulrika Holmquist med häst i Nya Zeeland redigerad privat

När vintermörkret är som mörkast och dagarna korta så är en del av den skandinaviska jockeyeliten på äventyr i olika delar av världen. Vi har tagit pulsen på tre av våra absolut mest framgångsrika ryttare som skördar framgångar i Nya Zeeland och Australien. Läs mer

Jacob Johansen 50 Jacob Johansen 50

22 februari 2024 | Nyhet

Så övervintrar Jacob Johansen

På sociala medier ser vi bilder på svenska ryttare som jobbar och njuter i solen under vintern. Nya Zeeland, Australien, USA och andra länder med ett behagligare klimat än den svenska vintern. Men det gäller inte alla. Jacob Johansen övervintrar på hemmaplan. Läs mer

21 februari 2024 | Notis Arbetsgrupp ska utreda Derbyserien

Vid höststämman inkom motion från SGS om förändring av Svenskt Derby/Derbyserien. Efter diskussioner på stämman återremitterades frågan till Svensk Galopps styrelse för vidare utredning.

Styrelsen har nu utsett en arbetsgrupp som ska utreda frågan och dess eventuella konsekvenser samt presentera ett beslutsunderlag till årsstämman.

Gruppen består av:

  • Gisela Jardby, ordf och sammankallande
  • Per Jardetun
  • Åsa Edvardsson
  • Dennis Madsen, adj Svensk Galopp
  • Monica Wolf, adj Svensk Galopp