Foto: Elina Björklund/Svensk Galopp
Fält_31Okt_002.jpg

Arkivbild från Bro Park

Tillfällig ändring av SRG 6:31

19 april 2022 20:35

Nya spöbestämmelser började gälla vid vårpremiären. En mening i reglementet har väckt stor debatt och tas bort tillfälligt för att omformuleras och preciseras.

Meningen ”Under löpningen ska ryttaren rida med båda händerna på hästens manke och hals” har skapat stor debatt bland de aktiva i sporten. Det råder olika uppfattningar om hur regeln ska tolkas. En utbredd feltolkning är att ryttarna inte får skifta tygeltag (samla upp hästen). Detta är således tillåtet, vilket också samtliga lokala galoppdomstolar har informerat ryttarna om. 

Avsikten med meningen i den nya bestämmelsen var att förhindra att ryttarna slår med tygeln mot hästens huvud och hals. Vi har sett att ryttarna i Skandinavien utvecklat en teknik med bred tygelföring där man använder tyglarna i drivande syfte. En annat skäl är att de inte heller genom en extremt bred tygelfattning ska kunna störa annan medtävlare.   

Vi beklagar att meningen har gett utrymme för missförstånd. Den skandinaviska reglementskommittén har nu beslutat att ta bort meningen för att omformulera och precisera den. Tills vidare kommer den att ersättas av meningen ”Under löpningen ska ryttaren ska rida med båda händerna på tyglarna” som fanns med i det norska reglementet 2021.

Regel 6:31 i Skandinaviskt Reglemente för Galopplöpningar kommer därför att fr o m den 20 april lyda:

31 § Spö får användas för att avvärja en farlig situation. Spöet får inte vinklas upp mot hästens ögon och öron. Med spöslag jämställs slag med hästens tygel, ryttarens arm och hand. Under löpningen ska ryttaren ska rida med båda händerna på tyglarna. Från 200 meter före mållinjen, i hinderlöpning efter sista hindret före mållinjen till denna har passerats, får ryttaren inte skifta spöet från ena handen till den andra såvida inte en sådan situation som anges i första meningen föreligger. Ryttare får endast använda av Skandinavisk Galopp fastställt spö, sk cushion stick (vadderat spö).  

Vid överträdelse av första stycket gäller 7 kap 7 § 6 p och 8 kap 16 § 5 p.  

Första stycket gäller även vid träning av häst. Med träning av häst menas fysisk och psykisk förberedelse av en häst som ska ställa upp i tävling och där syftet med träningen är att förbereda hästen för tävling. Hästen ansträngs, fysiskt eller psykiskt, på ett sätt som inte enbart är ägnat åt att bibehålla eller uppnå grundläggande fysisk kondition och rörlighet eller grundläggande mental träning.

Vid överträdelse av tredje stycket gäller 8 kap 16 § 5. 

I Norge kan spö endast medtas i lopp för tvååriga hästar och i hinderlopp.

31 § Spö får användas för att avvärja en farlig situation. Spöet får inte vinklas upp mot hästens ögon och öron. Med spöslag jämställs slag med hästens tygel, ryttarens arm och hand. Under löpningen ska ryttaren ska rida med båda händerna på tyglarna. Från 200 meter före mållinjen, i hinderlöpning efter sista hindret före mållinjen till denna har passerats, får ryttaren inte skifta spöet från ena handen till den andra såvida inte en sådan situation som anges i första meningen föreligger. Ryttare får endast använda av Skandinavisk Galopp fastställt spö, sk cushion stick (vadderat spö).  

Vid överträdelse av första stycket gäller 7 kap 7 § 6 p och 8 kap 16 § 5 p.  

Första stycket gäller även vid träning av häst. Med träning av häst menas fysisk och psykisk förberedelse av en häst som ska ställa upp i tävling och där syftet med träningen är att förbereda hästen för tävling. Hästen ansträngs, fysiskt eller psykiskt, på ett sätt som inte enbart är ägnat åt att bibehålla eller uppnå grundläggande fysisk kondition och rörlighet eller grundläggande mental träning.

Vid överträdelse av tredje stycket gäller 8 kap 16 § 5. 

I Norge kan spö endast medtas i lopp för tvååriga hästar och i hinderlopp.

Fakta: De nya spöbestämmelserna

Enligt de nya reglerna får spöet inte alls användas i drivande syfte. Det nya reglementet har beslutats i alla tre länders styrelser och är väl förankrat i galoppsällskapen. Även mycket meriterade ryttare har varit involverade i processen.

Fakta: De nya spöbestämmelserna

Enligt de nya reglerna får spöet inte alls användas i drivande syfte. Det nya reglementet har beslutats i alla tre länders styrelser och är väl förankrat i galoppsällskapen. Även mycket meriterade ryttare har varit involverade i processen.

Fler nyheter, artiklar och bloggar

Bara miljö TOP Bara miljö TOP

Under de senaste veckorna har fokus legat på framtagning av ett färdigt hyresavtal, fortsatt arbete med olika tillstånd gällande markområdet samt framskrivning av programhandling. Projektgruppen har också genomfört ett antal informationstillfällen för intresserade. Läs mer

MOF181205-209231.jpg MOF181205-209231.jpg

Anders Gustafson kommer under våren 2024 att lämna sitt uppdrag som t.f vd för Svensk Galopp AB. Läs mer

styrelsen dreamstime_l_103695803.jpg styrelsen dreamstime_l_103695803.jpg

På tisdagskvällen möttes Svensk Galopps fullmäktigeledamöter för att utse en ny ordförande efter att Stockholm Galoppsällskap och Göteborg Galoppsällskap kallat till extrastämma. Endast en kandidat presenterades för stämman, som hölls digitalt. Efter votering utsågs Anders Lilius till ny ordförande i Svensk Galopp. Läs mer