Foto: Elina Björklund/Svensk Galopp
Fält_31Okt_002.jpg

Arkivbild från Bro Park

Tillfällig ändring av SRG 6:31

19 april 2022 20:35

Nya spöbestämmelser började gälla vid vårpremiären. En mening i reglementet har väckt stor debatt och tas bort tillfälligt för att omformuleras och preciseras.

Meningen ”Under löpningen ska ryttaren rida med båda händerna på hästens manke och hals” har skapat stor debatt bland de aktiva i sporten. Det råder olika uppfattningar om hur regeln ska tolkas. En utbredd feltolkning är att ryttarna inte får skifta tygeltag (samla upp hästen). Detta är således tillåtet, vilket också samtliga lokala galoppdomstolar har informerat ryttarna om. 

Avsikten med meningen i den nya bestämmelsen var att förhindra att ryttarna slår med tygeln mot hästens huvud och hals. Vi har sett att ryttarna i Skandinavien utvecklat en teknik med bred tygelföring där man använder tyglarna i drivande syfte. En annat skäl är att de inte heller genom en extremt bred tygelfattning ska kunna störa annan medtävlare.   

Vi beklagar att meningen har gett utrymme för missförstånd. Den skandinaviska reglementskommittén har nu beslutat att ta bort meningen för att omformulera och precisera den. Tills vidare kommer den att ersättas av meningen ”Under löpningen ska ryttaren ska rida med båda händerna på tyglarna” som fanns med i det norska reglementet 2021.

Regel 6:31 i Skandinaviskt Reglemente för Galopplöpningar kommer därför att fr o m den 20 april lyda:

31 § Spö får användas för att avvärja en farlig situation. Spöet får inte vinklas upp mot hästens ögon och öron. Med spöslag jämställs slag med hästens tygel, ryttarens arm och hand. Under löpningen ska ryttaren ska rida med båda händerna på tyglarna. Från 200 meter före mållinjen, i hinderlöpning efter sista hindret före mållinjen till denna har passerats, får ryttaren inte skifta spöet från ena handen till den andra såvida inte en sådan situation som anges i första meningen föreligger. Ryttare får endast använda av Skandinavisk Galopp fastställt spö, sk cushion stick (vadderat spö).  

Vid överträdelse av första stycket gäller 7 kap 7 § 6 p och 8 kap 16 § 5 p.  

Första stycket gäller även vid träning av häst. Med träning av häst menas fysisk och psykisk förberedelse av en häst som ska ställa upp i tävling och där syftet med träningen är att förbereda hästen för tävling. Hästen ansträngs, fysiskt eller psykiskt, på ett sätt som inte enbart är ägnat åt att bibehålla eller uppnå grundläggande fysisk kondition och rörlighet eller grundläggande mental träning.

Vid överträdelse av tredje stycket gäller 8 kap 16 § 5. 

I Norge kan spö endast medtas i lopp för tvååriga hästar och i hinderlopp.

31 § Spö får användas för att avvärja en farlig situation. Spöet får inte vinklas upp mot hästens ögon och öron. Med spöslag jämställs slag med hästens tygel, ryttarens arm och hand. Under löpningen ska ryttaren ska rida med båda händerna på tyglarna. Från 200 meter före mållinjen, i hinderlöpning efter sista hindret före mållinjen till denna har passerats, får ryttaren inte skifta spöet från ena handen till den andra såvida inte en sådan situation som anges i första meningen föreligger. Ryttare får endast använda av Skandinavisk Galopp fastställt spö, sk cushion stick (vadderat spö).  

Vid överträdelse av första stycket gäller 7 kap 7 § 6 p och 8 kap 16 § 5 p.  

Första stycket gäller även vid träning av häst. Med träning av häst menas fysisk och psykisk förberedelse av en häst som ska ställa upp i tävling och där syftet med träningen är att förbereda hästen för tävling. Hästen ansträngs, fysiskt eller psykiskt, på ett sätt som inte enbart är ägnat åt att bibehålla eller uppnå grundläggande fysisk kondition och rörlighet eller grundläggande mental träning.

Vid överträdelse av tredje stycket gäller 8 kap 16 § 5. 

I Norge kan spö endast medtas i lopp för tvååriga hästar och i hinderlopp.

Fakta: De nya spöbestämmelserna

Enligt de nya reglerna får spöet inte alls användas i drivande syfte. Det nya reglementet har beslutats i alla tre länders styrelser och är väl förankrat i galoppsällskapen. Även mycket meriterade ryttare har varit involverade i processen.

Fakta: De nya spöbestämmelserna

Enligt de nya reglerna får spöet inte alls användas i drivande syfte. Det nya reglementet har beslutats i alla tre länders styrelser och är väl förankrat i galoppsällskapen. Även mycket meriterade ryttare har varit involverade i processen.

Fler nyheter, artiklar och bloggar

Möte dreamstime_s_54718565.jpeg Möte dreamstime_s_54718565.jpeg

Söndagen den 12 juni hade Svensk Galopp sin årsstämma på Bro Park. Läs mer

Jägersro DSC_3282.jpeg Jägersro DSC_3282.jpeg

Frågan om en ny bana i Skåne behandlades på Svensk Galopps årsstämma den 12 juni. Ett nytt förslag presenterades om en ny bana i Bara och det informerades om arbetet som är genomfört efter inriktningsbeslutet för galoppen i Skåne på extrastämman den 3 maj. En arbetsgrupp ska nu utvärdera det nya förslaget för en ny bana i Skåne, baserat på de förutsättningar som stämman bestämde. Läs mer

Nanako Fujita and Chilterns WJWC 2019-2.JPG Nanako Fujita and Chilterns WJWC 2019-2.JPG

Den internationella jockeytävlingen Women Jockeys' World Cup kommer tyvärr inte att genomföras i år. Läs mer