DSC_6861.jpg

Arkivbild. Foto: Elina Björklund/Svensk Galopp.

Svensk Galopp kommenterar reaktionerna på Bright Light-händelsen

20 augusti 2021 13:41

En händelse i samband med lastning av hästen Bright Light vid start på Göteborg Galopp den 15 augusti och den bedömning lokala galoppdomstolen (LGD) gjorde av händelsen har väckt reaktioner som Svensk Galopp vill kommentera.

Inledningsvis kan vi tacksamt konstatera att ryttare, träckare och häst klarade sig utan skador.

Formalia

Det första som behöver klargöras är formalia. LGD är ett organ som är satt att övervaka att regler följs vid våra tävlingar och fattar beslut som en självständig enhet utan inflytande från t.ex. anställda eller förtroendevalda. Orsaken till den ordningen är förhoppningsvis bekant men skulle det finnas tveksamheter kan det understrykas att dömande instanser i ett allmänt perspektiv, d.v.s. även utanför galoppsporten, ska stå fria från möjligheten att hindras eller styras av politisk eller annan påverkan. LGD:s rätt och skyldighet att besluta i ärenden som gäller tävlingsreglementet är med andra ord suverän.

De flesta beslut som LGD fattar kan överklagas till Galoppöverdomstolen (GÖD) av såväl berörd aktiv som av SG men för vissa beslut saknas den möjligheten. I det här fallet, som gäller krav på kval för en häst som bedömts oregerlig, tillåter inte våra regler överklagande till GÖD. Inte heller kan anställda, galoppsällskap, SG:s styrelse eller GÖD självsvåldigt i efterhand ändra ett LGD-beslut. Svensk Galopps regelverk och överklagandemöjligheter ses regelbundet över och kan självklart komma att ändras men inte göras om i efterhand för att parera effekten av en eventuell brist. Om den här händelsen föranleder någon att föreslå en ändring av regelverk eller överklaganderätt återstår att se.

Vad tycker SG om beslutet från LGD?

Med hänsyn till det ovan anförda är det helt enkelt olämpligt av SG:s anställda eller styrelse att offentligt kommentera den bedömning som LGD gjort. Det är den lokala domstolen som fattat beslutet och det kommer inte att recenseras på SG:s hemsida. Å andra sidan kan sägas att en uppmärksammad och känsloväckande händelse i stort sett automatiskt betyder att rutiner, tillvägagångssätt och möjliga förbättringar ses över. Det är också självklart att det ligger i styrelsens och alla andras intresse att SG säkerställer att var och en som deltar i galoppens tävlingar ska känna sig trygg med att de regler som omger sporten är genomarbetade, används på rätt sätt och gäller lika för alla.

Allvarliga frågor kommer att hanteras

De flesta reaktioner som går att läsa på sociala medier uttrycker medkänsla med hästen, ryttaren och tränaren men inte lika mycket med träckaren som var inblandad. Vidare går det att i majoriteten av de kommentarer SG nåtts av utläsa upprördhet framför allt över LGD:s bedömning och beslut men också mer allmänt om Svensk Galopp i olika avseenden.

Det kan hända att SG behöver uppmärksammas på regler eller arbetssätt som skulle kunna förändras och det kan finnas behov av kunskapshöjning och utbildning av alla aktörer inom galoppsporten inklusive SG:s styrelse, personal och funktionärskår. Det som dock främst framträder som ett långsiktigt problem för sporten är den avsaknad av urskiljning som visas när händelsen och SG kommenteras på nätet.

Det finns trovärdiga, balanserade synpunkter och förståeliga besvikelser som möter en veritabel drunkningsdöd i form av såväl mer slentrianmässigt missnöje som anklagelser om maktmissbruk och svågerpolitik inom SG. Det vilar av allt att döma en uppdämd ilska, långvarig besvikelse och avsaknad av tro på SG:s organisation. Detta måste vi ändra på tillsammans, men är verkligen en lämplig insats för att ändra saker till det bättre att bidra till en storm på nätet? Den skymmer effektivt vettiga och balanserade inlägg samtidigt som det kraftigt devalverar värdet för andra att förknippas med galopp, och vi kan definitivt räkna med att den ökar dräneringen av engagerade och/eller skrämmer bort personal.

Det mest framträdande förslag till förändring man kan skönja har nämligen att göra med att många personer – funktionärer, anställda och inte minst SG:s styrelse, som f.ö. nedsolkas med det oförlåtliga att inte bestå av godkänt ”hästfolk” – ska bytas ut.

Är verkligen den lämpligaste åtgärden för sportens framtid att vi fortsätter med den smått unika, höga omsättning av högsta ledning och styrelse som verkar ha blivit Svensk Galopps signum? Om så är fallet, av vilken anledning ska detta torgföras i sociala medier där hela världen matas med uppfattningen att svensk galoppsport är nära förestående sitt slutliga haveri?

Styrelsen har inom några veckor sitt första möte med galoppsällskapens ordförande för att samtala om relationer och sportens framtid. Styrelsen uppmanar alla som vill sportens bästa att skriva ner sina exempel på allt från uppfattade felaktigheter till upplevd korruption (!) och sända till sitt galoppsällskap eller till SG så att de här mycket allvarliga frågorna finns med på bordet redan från dag ett.

Nu finns chansen att bidra. Ta den.

För SG:s styrelse
Anders Jonsson, styrelseledamot och f.d. ledamot av GÖD

Fler nyheter, artiklar och bloggar

Politikerbesök på Bro Park IMG_1649.JPG Politikerbesök på Bro Park IMG_1649.JPG

Vid tävlingarna på Bro Park den 27 oktober fick vi besök från riksdagsledamot Alexandra Anstrell. I går publicerades ett avsnitt i Hästpartiets podcast som handlar om besöket. Läs mer

Jägersro DSC_3803.jpg Jägersro DSC_3803.jpg

Arbetsgruppen för projekt Ny bana i Skåne har skrivit en statusuppdatering om det pågående arbetet. Läs mer

Höststämma 2021.jpg Höststämma 2021.jpg

Svensk Galopps rådslag och höststämma avhölls i mycket god anda den 23-24 oktober med ett 40-tal deltagare. Alla deltagare uttryckte stor glädje att få träffas fysiskt igen. Läs mer