Utbildning galoppdomstol 2021-2.jpg

Struktur och skandinaviskt samarbete diskuterades på galoppdomstolsutbildning

14 oktober 2021 09:21

Synkronisering mellan länderna, förfrågningsteknik och struktur var i fokus när ledamöter från de skandinaviska galoppdomstolarna träffades i Malmö i lördags för en utbildningsdag.

Tre deltagare från Danmark, två från Norge och sex från Sverige deltog i utbildningen som leddes av representanter från British Horseracing Authority.

En av deltagarna var Kristin Grundy som är ordförande i Den Lavere Voldgiftsrett, den norska motsvarigheten till den lokala galoppdomstolen. Hon var mycket positiv till den gemensamma utbildningsdagen:

– Den var väldigt bra med intressant innehåll kring bland annat förhörsteknik. Dessutom är det värdefullt att träffas från Sverige, Norge och Danmark.

Kristin har varit involverat i arbetet med det nya skandinaviska reglementet som började att gälla i juni. Att det finns ett gemensamt regelverk underlättar samarbetet.

– Vi har nu ett gemensamt reglemente och kan jobba på samma sätt. Genom att träffas får vi en check på hur de andra arbetar och vi kan säkerställa att vi jobbar så likt som möjligt. De flesta ryttare rider i alla tre länderna, så om vi kan göra saker på samma sätt blir det enklare och tydligare för alla.

Barry McGann, ledamot i den lokala galoppdomstolen på Bro Park, berättar att lärdomarna från BHA kommer att leda till en del förändringar i Skandinavien framöver.

– Vi pratade mycket om förfrågningsprocessen. Det är viktigt att jockeyerna känner att de får en rättvis utfrågning. De ska inte behöva gå ut från den lokala galoppdomstolens rum och känna sig förvirrade. Det är viktigt att ryttarna förstår varför vi har fattat ett visst beslut. BHA har arbetat mycket med detta under de senaste åren och det har gett bra resultat. Vi kommer bland annat att ordna om galoppdomstolens rum så att jockeyerna får sitta ner när de hörs.

– Strukturen är viktig. Det är kort med tid mellan loppen och ibland blir det jäktat. Desto mer strukturerade vi är, desto mer effektivt kan vi utnyttja tiden. Om det har att göra med en situation som kan påverka resultatet i loppet så måste vi förstås ta itu med det omedelbart, men mindre incidenter kan vi hantera efter loppen om det behövs.

Även Barry McGann framhöll vikten av skandinaviskt samarbete.

– Det är viktigt att ledamöterna från de tre länderna träffas och blir mer synkroniserade, så att det blir mer konsekvent för alla.

Brant Dunshea som är Chief Regulatory Officer och Cathy O’Meara som är Head of Raceday Officials på the British Horseracing Authority ställde generöst upp och höll i utbildningsdagen.

– Vi har ett väldigt bra samarbete internationell och de små galoppländerna får mycket hjälp av de större länderna. Att två personer från BHA så generöst ställer upp och hjälper oss med utbildning är nyttigt och värdefullt, säger Helena Gärtner, administrativ chef på Svensk Galopp.

Fler nyheter, artiklar och bloggar

Träningsbana JG-2.jpg Träningsbana JG-2.jpg

Svensk Galopps ordförande Anders Lilius informerar om arbetet med att lösa situationen kring träningsmöjligheter på Jägersro. Läs mer

Svensk Galopps styrelse har beslutat att ställa in extrastämman. Den primära anledningen till styrelsens förslag att ställa in vintergaloppen i januari-februari 2022 och förlägga de sex tävlingsdagarna till andra tillfällen var att banunderlaget är slitet och mycket svårt att hantera särskilt vid nederbörd och väderomslag.

Banpersonalen slog larm om detta under sommaren. Uppfattningen var då att vintergalopp skulle riskera banan helt inför nästa säsong. Vid närmare undersökningar av professor Lars Roepstorff och Christer Lindholm har det visat sig att banan är i ännu sämre skick än man vad man först trodde. Lars Roepstorffs råd är därför att omedelbart planera för att renovera banan. Säkerhet för hästar och ryttare måste naturligtvis alltid komma i första hand. Svensk Galopp kommer därför att omedelbart utse en projektgrupp, i vilken bl.a. Lars Roepstorff och tränarrepresentanter kommer att ingå, för att analysera, upphandla och genomföra en omläggning av banan snarast möjligt.

Tidigare fattat beslut om att Svensk Galopp ska tävla under vintern ligger fast, men det förutsätter naturligtvis att arbetet med banan är slutfört och att banan hunnit sätta sig. Eventuell anpassning till vintergaloppens genomförande får inte fördyra omläggningen eller riskera huvudsäsongen.  På ordinarie höststämma återkommer vi med mer information kring arbetet och ett tidsestimat för projektet.

Häst i ledvolt DSC_3649.jpg Häst i ledvolt DSC_3649.jpg

Arbetsgruppen för projekt Ny bana i Skåne har skrivit en statusuppdatering om det pågående arbetet. Läs mer