Foto: Stefan Olsson/Svensk Galopp
Galopphästar och publik på Göteborg Galopp2.jpg

Propositioner för 2024: Justerade prispengar och fokus på större startfält

11 april 2024 09:46

Efter ett långt budgetarbete är propositionerna för 2024 äntligen klara. Med bakgrund av de utmaningar som Svensk Galopp står inför har prispengarna justerats ner något. Målsättningen är att propositionerna ska ge fler hästar i loppen.

Propositionerna för 2024, både för hela Skandinavien och Sverige, är nu publicerade på hemsidan och kan hämtas här. Propositionshäftet är tryckt och förväntas finnas på sekretariaten under nästa vecka.

Svensk Galopps budgetprocess för 2024 har varit både utmanande och långdragen. För att stärka bolaget inför framtiden har det varit nödvändigt för styrelsen att göra vissa justeringar av prispengarna.

Justeringen berör alla typer av lopp. Även om eliten rent beloppsmässigt påverkas mest, är neddragningarna procentuellt jämnt fördelade. Antalet tävlingsdagar har minskat med åtta jämfört med fjolåret. Planen är att avrida ca 470 lopp i år, även det en aning färre än 2023.

En utmaning är att vi har haft för få hästar i loppen. Efter många år med i genomsnitt över åtta hästar i loppen har startfälten minskat till i snitt under åtta från 2021 fram till 2023. I arbetet med årets propositioner har det funnits en ambition att bryta den negativa trenden.

Dessvärre förlorar Jägersro Sprint sin Listed-status från och med i år. Detta på grund av att startfälten under de senaste tre säsongerna inte hållit tillräckligt hög klass. Loppet kommer fortfarande att avridas och har sin vanliga plats i kalendern, nämligen på Pramms-dagen.

Angående uppfödarpremier återgår vi till den gamla principen med att en fast summa avsätts. Den exakta procentsatsen för året fastställs först efter att de sista tävlingarna har avridits. Senast detta system användes var 2021, då procentsatsen slutade på 15,42%, vilket ska jämföras med de 20% som har varit den fasta procentsatsen för 2022 och 2023.

Fler nyheter, artiklar och bloggar

Häst i box Häst i box

Svensk Galopp introducerar ett nytt e-postutskick för dig som är verksam inom galoppsporten. Vår målsättning är att kunna ge dig den mest relevanta informationen för att framgångsrikt bedriva din verksamhet inom sporten. Läs mer

Föreläsningar hästvälfärd 3 Föreläsningar hästvälfärd 3

Nu lanserar Hästsportens Folkhögskola i samverkan med Svensk Galopp en föreläsningsserie på tema hästvälfärd. Läs mer

28 mars 2024 | Notis Hälsodeklaration ryttare

Nu är det hög tid att skicka in din hälsodeklaration för 2024 så din licens hinner bli aktiverad inför årets första anmälningsdagar.

Den hittar du här:Hälsodeklaration

Skicka per post eller maila in den till: Teresia Åkesson

nationaldagsgaloppen2017_jockey_gardet