Ny karenstids- och förbudslista gäller från 1 januari 2021

23 december 2020

Karenstids- och förbudslistan är uppdaterad och de nya bestämmelserna börjar gälla från och med 1 januari 2021. Förutom att några nya preparat tillkommit finns också en större enskild förändring gällande tider för tävlingsförbud vid förbjudna åtgärder.

Vid NEMACs (Nordic Equine Medication and Antidoping Committee) sammanträde i mitten av november togs beslut om ett antal förändringar i Karenstids- och förbudslistan. Förändringarna består av listans utformning, karenstider på nya läkemedel och ändrade karenstider för läkemedel och behandlingar samt förtydliganden av regelverket. De skandinaviska trav- och galoppförbunden inför förändringarna gemensamt från den 1/1 2021.

Största enskilda förändringen är införandet av ett helt nytt avsnitt, C. Lista över tider för tävlingsförbud, i slutet av Karenstids- och förbudslistan. Tidigare har dopningsbrott med legitima läkemedel medfört ett minsta tävlingsförbud på 3 månader, för förbjudna substanser har motsvarande tid varit minst 6 månader. För förbjudna åtgärder har man tidigare angivit ett tävlingsförbud på ”viss tid eller för alltid”. I nya listan har minimiavstängningen av häst vid brott mot regelverket specificerats från 3 månader upp till livstid.

Nya och ändrade karenstider för läkemedel

Ciclesonid, en ny godkänd kortisonsubstans för häst med astma och som administrerade med hjälp av speciell inhalator (Aservo EquiHaler) har åsatts en karenstid på minst 14 dygn.

Hyposensibilisering (allergen immunterapi) för behandling av häst med allergi har nu åsatts minst 7 dygns karenstid (mot tidigare 96 timmar).

Vaccinationer har fått minst 5 dygns karenstid (mot tidigare 96 timmar)

Ny karenstid för behandling

Kirurgisk kastration av hingst har åsatts en karenstid på minst 30 dygn

Förändringar och förtydliganden av förbud

Bränning av huden i syfte att påverka processer i underliggande vävnad.
Förbud mot bränning infördes 2019 men har nu blivit en egen punkt för ökad tydlighet.
Undantagen är numera begränsade till frysbränning av överben och s.k. harhas/harspatt vilka ska utföras av behörig djurhälsopersonal.

Osphos enbart får ges intramuskulärt och för användning vid strålbenshälta. Inom
Europa har Tildren indikationerna strålbenshälta och spatt och får enbart ges intravenöst. Användande av bisfosfonater på tävlingshästar har sedan 2018 haft ett antal restriktioner kopplat till sig, vilket vi nu hoppas blir tydligare. Läs mer om detta på Svensk Travsports hemsida.

Övriga förändringar är korrigering av felaktigheter eller generella förtydliganden. Hela karenstids- och förbudslistan finns att ladda ner som pdf (se länk till höger). Ändringar är markerade med kursiv text.

Fler nyheter, artiklar och bloggar

imageU1EB081V på Jägersro.jpg imageU1EB081V på Jägersro.jpg

Efter flera dagar med regn, snö och kalla temperaturer togs idag beslutet att ställa in galopptävlingarna på Jägersro den 5 och 11 december. Banan är inte i tävlingsmässigt skick. Läs mer

MOF181205-05853.jpg MOF181205-05853.jpg

Dagens tävlingar på Bro Park är inställda på grund av otjänlig bana. Tävlingsbanan på Bro Park kommer nu att stängas för att förberedas för banomläggning. Tävlingsdagar kan komma att flyttas till Jägersro. Läs mer

Tävlingarna på Bro Park den 28 november är inställda. Artikeln publicerades fredag 26/11 och uppdaterades fredag eftermiddag, lördag förmiddag, lördag eftermiddag och söndag förmiddag.

Fredag 26/11 kl 11.55: Svensk Galopp kommer att göra allt som står i vår makt för att avhålla tävlingarna på Bro Park på söndag, men vi måste samtidigt tydliggöra att djurskyddet fortsatt har allra högsta prioritet. Det råder fortfarande stor osäkerhet om vi kan presentera en bana i tävlingsmässigt skick inför söndagen. Vi kommer att informera om banans beskaffenhet och prognos i morgon lördag kl 10.00. Slutgiltigt beslut kommer att fattas först på söndag morgon. Intresset för en tävlingsdag på Jägersro på söndag var för litet för att det ska vara försvarbart att behålla det som ett alternativ.

Vi kommer fortlöpande att informera om banans beskaffenhet och prognos inför tävlingarna på söndag. Den här artikeln uppdateras med information förmiddagar och eftermiddagar fram till dess att slutgiltigt beslut tas på söndag morgon.

Beträffande den 5 december kommer vi att anmäla även till Jägersro som planerat för att hålla båda alternativen öppna. Vi kommer också att med alla medel försöka avhålla tävlingarna på Bro Park den 5 december. Närmare startanmälningstiden måndag klockan 09.30 kommer vi att informera vidare i frågan.

Banrapport fredag 26/11 kl 16.00: För att skapa så goda förutsättningar som möjligt inför söndagen körs banan dygnet runt fram till söndagens tävlingar. Temperaturen har inte överskridit -2,5 grader idag. Prognosen pekar på fortsatt kallt väder, men ingen nederbörd vilket är en fördel. En hel del hästar har tränat på banan idag.

Banrapport lördag 27/11 kl 9.00: Arbetet med banan har fortsatt med kontinuerlig körning. Det var minus 7 grader under natten och banan beter sig som förväntat, dvs den är frystorkad. Den är något bättre än igår och förhoppningen är att kunna avhålla tävlingarna i morgon som planerat. Banan körs inför tävlingsdagen i morgon som planerat. Ny banrapport publiceras ca kl. 17.00 i dag.

Banrapport lördag 27/11 kl 16.00: Läget är oförändrat. Beslut tas imorgon innan klockan 10.00.

Banrapport söndag 28/11 kl 09.45: Tävlingarna är inställda, vi återkommer inom kort med mer information.

Uppdatering söndag 28/11 kl 11.20: Mer information finns i artikeln Inställt på Bro Park – nästa tävlingsdag flyttas till Jägersro