Ny karenstids- och förbudslista gäller från 1 januari 2021

23 december 2020 00:00

Karenstids- och förbudslistan är uppdaterad och de nya bestämmelserna börjar gälla från och med 1 januari 2021. Förutom att några nya preparat tillkommit finns också en större enskild förändring gällande tider för tävlingsförbud vid förbjudna åtgärder.

Vid NEMACs (Nordic Equine Medication and Antidoping Committee) sammanträde i mitten av november togs beslut om ett antal förändringar i Karenstids- och förbudslistan. Förändringarna består av listans utformning, karenstider på nya läkemedel och ändrade karenstider för läkemedel och behandlingar samt förtydliganden av regelverket. De skandinaviska trav- och galoppförbunden inför förändringarna gemensamt från den 1/1 2021.

Största enskilda förändringen är införandet av ett helt nytt avsnitt, C. Lista över tider för tävlingsförbud, i slutet av Karenstids- och förbudslistan. Tidigare har dopningsbrott med legitima läkemedel medfört ett minsta tävlingsförbud på 3 månader, för förbjudna substanser har motsvarande tid varit minst 6 månader. För förbjudna åtgärder har man tidigare angivit ett tävlingsförbud på ”viss tid eller för alltid”. I nya listan har minimiavstängningen av häst vid brott mot regelverket specificerats från 3 månader upp till livstid.

Nya och ändrade karenstider för läkemedel

Ciclesonid, en ny godkänd kortisonsubstans för häst med astma och som administrerade med hjälp av speciell inhalator (Aservo EquiHaler) har åsatts en karenstid på minst 14 dygn.

Hyposensibilisering (allergen immunterapi) för behandling av häst med allergi har nu åsatts minst 7 dygns karenstid (mot tidigare 96 timmar).

Vaccinationer har fått minst 5 dygns karenstid (mot tidigare 96 timmar)

Ny karenstid för behandling

Kirurgisk kastration av hingst har åsatts en karenstid på minst 30 dygn

Förändringar och förtydliganden av förbud

Bränning av huden i syfte att påverka processer i underliggande vävnad.
Förbud mot bränning infördes 2019 men har nu blivit en egen punkt för ökad tydlighet.
Undantagen är numera begränsade till frysbränning av överben och s.k. harhas/harspatt vilka ska utföras av behörig djurhälsopersonal.

Osphos enbart får ges intramuskulärt och för användning vid strålbenshälta. Inom
Europa har Tildren indikationerna strålbenshälta och spatt och får enbart ges intravenöst. Användande av bisfosfonater på tävlingshästar har sedan 2018 haft ett antal restriktioner kopplat till sig, vilket vi nu hoppas blir tydligare. Läs mer om detta på Svensk Travsports hemsida.

Övriga förändringar är korrigering av felaktigheter eller generella förtydliganden. Hela karenstids- och förbudslistan finns att ladda ner som pdf (se länk till höger). Ändringar är markerade med kursiv text.

Fler nyheter, artiklar och bloggar

BP22APRIL2020_05.jpg BP22APRIL2020_05.jpg

Skatteverket har nyligen publicerat en omarbetning av ett ställningstagande om beskattningsbar person. Svensk Galopp har tillsammans med Svensk Travsport och LRF Häst sedan en tid tillbaka varit starkt engagerade i att påverka för en rimlig tillämpning av situationen för hästverksamheter i det ställningstagandet. Här beskriver vi vad det nya ställningstagandet innebär. Läs mer

Ponnyer på väg till start på Bro Park DSC_9786.jpg Ponnyer på väg till start på Bro Park DSC_9786.jpg

På måndag kväll arrangerar Svensk Galopp en digital föreläsning med idrottspsykologen Johan Fallby. Föreläsningen handlar om att skapa de bästa förutsättningarna för barn och ungdomars idrottande, för att må bra och utvecklas optimalt. Läs mer

Tävling FältetbakifrånNovember Elina Björklund.jpg Tävling FältetbakifrånNovember Elina Björklund.jpg

Från och med nu gäller nya riktlinjer för påföljder vid överträdelse av reglementet. Riktlinjerna finns att ladda ner i pdf-format här på hemsidan. Läs mer