Foto: Magnus Östh/Svensk Galopp
Stall MOF200705-04445.jpeg

Ny Karenstids- och förbudslista från 1 mars 2023

1 februari 2023 15:49

I samarbete med de skandinaviska länderna samt dess nordiska kommitté (NEMAC) har Karenstids- och förbudslistan reviderats och kommer att gälla från 1. mars 2023.

De viktigaste ändringarna är:

DMSO (dimetylsulfoxid):

 • Från 1. mars 2023 är administration/tillförsel av DMSO (dimetylsulfoxid) intravenöst, intraartikulärt, intrasynovialt, subkutant, intramuskulärt eller peroralt förbjudet.
 • Om man bryter mot förbudet tilldelas hästen ett tävlingsförbud på minst 6 månader.
 • DMSO (dimethylsulfoxid) är ett kemisk substans, som inte är ett godkänt läkemedel till djur inom EU. Förbudet av användning av DMSO, som läkemedel till häst, införs till följd av veterinärforordningen EU 2019/6, artikel 112, som reglerar val av läkemedel till djur.
 • DMSO tillsatt som hjälpsubstans/hjälpämne i läkemedel med marknadsföringstillstånd till häst eller andra djurslag är undantaget från förbudet men omfattas av specifika karenstider och internationella restvärden.

Bränning/frysning:

 • Bränning av hud i syfte att påverka processer i underliggande vävnad är liksom tidigare förbjudet.
 • Från 1. mars 2023 ändras tävlingsförbudet som kan tilldelas vid bränning från minst ett år till livstids tävlingsförbud. Detta gäller både användning av stark värme och extrem kyla (frysbränning).
 • Frysbränning av överben (periostit) och harspatt (distal plantar desmit) är fortsatt undantaget och ska utföras av veterinär. Undantaget kommer att skrivas in i Karenstids- och förbudslistan.

Omeprazol:

 • Omeprazol har en karenstid på minst 96 timmar vid peroral tillförsel (pasta i munnen).
 • Vid användning av omeprazol injektionslösning (inte registrerat i Sverige) är utsöndringstiden väsentligt längre (flera veckor) och därför avråds f.n. denna användning.

Karenstider för substanser/extrakt/växtdelar:

96 timmars karenstid införs för:

 • Boswellia
 • Curcuma longa (Curcumin, gurkmeja)
 • MSM, metylsulfonylmetan
 • Tamarindus indica (tamarind)

RenuTend:

 • Ett godkänt läkemedel för häst med mesenkymala stamceller för behandling vid senskador har, liksom redan tidigare godkända stamcellspreparat för ledbehandling, nu åsatts en karenstid på minst 28 dygn inför tävling.

Dessa och övriga ändringar kommer att framgå i Karenstids- och förbudslistan med kursiv text.

Fler nyheter, artiklar och bloggar

Den skandinaviska reglementskommittén har nu fastställt det gemensamma reglementet för 2024. I år har det endast gjorts mindre ändringar. De nya reglerna börjar gälla från och med den 1 april.

> En sammanställning av de beslutade ändringarna

Alla dokument som rör galoppens reglemente finns samlade på sidan ”regelverk”.

Dokumenten som nyligen har uppdaterats är: ”Skandinaviskt Reglemente för Galopplöpningar”, ”Skandinavisk Galopps påföljdsmall”, ”Skandinaviskt Utrustningsreglemente”, ”Skandinaviskt Antidopningsreglemente”, ”Skandinaviskt Registrerings- och Licensreglemente”, samt Skandinaviskt Smittskyddsreglemente”.

Den skandinaviska reglementskommittén har nu fastställt det gemensamma reglementet för 2023. I år har det endast gjorts mindre ändringar. De nya reglerna börjar gälla från och med den 1 april.

> En sammanställning av de beslutade ändringarna

Alla dokument som rör galoppens reglemente finns samlade på sidan ”regelverk”.

Dokumenten som nyligen har uppdaterats är: ”Skandinaviskt Reglemente för Galopplöpningar”, ”Skandinavisk Galopps påföljdsmall”, ”Skandinaviskt Utrustningsreglemente”, ”Skandinaviskt Antidopningsreglemente”, ”Skandinaviskt Registrerings- och Licensreglemente”, samt Skandinaviskt Smittskyddsreglemente”.

Träningsstall _D3C3244 Stefan Olsson.jpg
Träningsstall _D3C3244 Stefan Olsson.jpg

Under veckan har det genomförts gemensam "out of competition"-testning i Skandinavien. I Sverige har 10 hästar provtagits, i Danmark 5 och i Norge 5. Läs mer