Foto: Elina Björklund/Svensk Galopp
fältet_6maj.jpg

Nu träder det nya skandinaviska reglementet i kraft

1 juni 2021 15:24

Ett gemensamt regelverk för galoppsporten i Sverige, Norge och Danmark är nu verklighet. Från och med idag, den 1 juni, gäller det nya skandinaviska reglementet.

De tre skandinaviska galopporganisationerna har länge pratat om att harmonisera sina regler och införa ett gemensamt reglemente. I höstas startade projektet att ta fram ett gemensamt regelverk för alla länderna och idag börjar det gälla.

De nya reglementena är:

  • Skandinaviskt Reglemente för Galopplöpningar (SRG)
  • Skandinaviskt Registrerings- och Licensreglemente (SRL)
  • Skandinaviskt Antidopningsreglemente
  • Skandinaviskt Utrustningsreglemente
  • Skandinaviskt Smittskyddsreglemente

Det finns också gemensamma bilagor, en gemensam påföljdsmall och ett dokument med avgifter.

De nya reglementena och alla bilagor finns publicerade på sidan Regelverk.

– Det är en trygghet för de aktiva att reglerna är lika. Vi kommer att arbeta vidare med gemensamma träffar och utbildningar för galoppdomstolarna och förhoppningsvis med en del andra funktionärer också för att få så likartade bedömningar som möjligt, berättar Helena Gärtner som har projektlett arbetet med att införa ett gemensamt reglemente.

Vissa regler är fortfarande olika, exempelvis kvallopp i Sverige och spöreglerna i Norge.

– Målet har varit att reglerna ska vara så lika som möjligt. Det är faktiskt väldigt få regler som inte är gemensamma, men vi måste självklart acceptera vissa skillnader mellan länderna.

– I arbetet med det skandinaviska reglementet har vi utgått från det svenska reglementet, vilket innebär att alla svenska utövare kommer att känna igen sig ganska väl. Det är dock en del förändringar och vi uppmanar alla aktiva att läsa igenom de nya regelverken, avslutar Helena Gärtner.

Frågor besvaras av Helena Gärtner:
helena.gartner@svenskgalopp.se
070-254 77 14

Faktaruta: 16 förändringar i det skandinaviska reglementet

Här är några av de förändringar som du behöver ha koll på när det nya regelverket börjar gälla.

Allmänna bestämmelser försvinner

Innehållet i Allmänna bestämmelser har antingen arbetats in i reglementet eller utgått. Olika typer av premier och bidrag, hästägarpremier, uppfödarpremier och transportbidrag finns på respektive lands hemsida. Mer information om svenska bidrag hittar du på sidan Bidragsbestämmelser.

Nytt Antidopningsreglemente

Tidigare fanns antidopningsreglerna i tävlingsreglementet, men nu har galoppen fått ett eget Antidopningsreglemente. Här finnas en ny regel om att tävlingsarrangören inför vissa lopp kan besluta att deltagande hästar från en viss given tidpunkt ska uppstallas i ett särskilt övervakningsstall.

Utrustningsbestämmelser i eget reglemente

Alla utrustningsbestämmelser för häst och ryttare har lagts i ett eget reglemente.

Nya regler för huvor och pullnät

I Utrustningsreglementet finns en bestämmelse om att om hästen ska bära huva som ska tas av vid startplatsen ska huvan vara röd. Det ska alltså vara enkelt för alla att se om huvan ska sitta på i loppet (annan färg än röd) eller tas av. Om hästen ska ha öronbollar eller bomull i öronen i loppet ska hästen också vara utrustad med huva. Dessutom är det förtydligat att pullnät endast får användas fram till start.

Inga öronbollar med urryckare i Sverige och Danmark

Det är inte tillåtet att använda öronbollar med urryckare i Sverige och Danmark, varken i loppet eller före start.

Vaccinationsbestämmelser i Smittskyddsreglementet

Vaccinationsbestämmelserna har lagts in i Smittskyddsreglementet. Glöm inte att vaccinationsintervallen ändrades vid årsskiftet 2020-2021!

Ingen spöanvändning vid startplatsen

Viktiga förändringar att notera är ett tillägg jämfört med tidigare spöbestämmelser (SRG 6:31) om att spö inte får användas på startplatsen.

Spöanvändning i tvåårslopp och hinderlopp kan ändra resultatet

Det har också tillkommit en diskvalifikationsgrund i SRG 7:7. Om ryttaren använt spö eller tyglar för drivning i strid med bestämmelserna i SRG 6:31 gällande tvåårs- och hinderlopp och om galoppdomstolen bedömer att förseelsen har betydelse för löpningens resultat ska hästen diskvalificeras. Hästen kan flyttas ner istället för att diskvalificeras om lokala galoppdomstolen bedömer att hästen ändå skulle ha kommit på prisplats.

Startförbud omfattar även kvallöpningar och godkännande i startboxträningar

I SRG 7:1 - 7:4 finns bestämmelser om startförbud. Under SRG 7:3 finns ett förtydligande om att startförbud även omfattar kvallöpningar och godkännande i startboxträningar.

Höjd åldersgräns för lärlingar och amatörryttare

Registrerings- och Licensreglementet innehåller de nya åldersgränserna för ryttare, 16 år för amatörryttare och 18 år för lärling. Det framgår av SRG 5:19 att ryttarbyte i löpning med vadhållning inte kan ske till ryttare som ej fyllt 18 år samt i SRG 3:9 att amatörryttare måste ha fyllt 18 år för att få rida i proffslöpningar. Den övre åldersgränsen för ryttarlicenser har höjts till 68 år.

Samma viktlättnad i hinderlopp och slätlopp

Viktlättnaderna för amatörryttare har justerats, så att det inte finns kvar någon egen viktlättnad för hinderlopp. Alla ryttare rider med samma viktlättnad oavsett det är hinderlopp eller slätlopp.

Amatörtränare kan träna hästar som ägs av någon annan

Amatörtränare kommer fortsättningsvis att utöver att få träna ett obegränsat antal egna eller familjeägda hästar även att få träna maximalt fem hästar som delägs eller ägs av någon annan. För att träna andras hästar krävs också att amatörtränaren har F-skattsedel. Amatörtränare kan också träna tvååring efter att ha genomfört amatörtränarkursen.

Nya riktlinjer för påföljder vid överträdelse av reglementet

Hittills har förseelser endast räknats i det land där de inträffat. Nu kommer förseelser i hela Skandinavien att räknas. Om en person bryter mot en regel två gånger så räknas det alltså som en upprepad förseelse även om överträdelserna skedde i två olika länder.

Insatslopp byts ut mot storlopp

Ordet insatslopp har tagits tas bort och ersatts av storlopp.

Längre giltighetstid för läkarintyg

Giltighetstiden för läkarintyg förlängs. För ryttare under 50 år är giltighetstiden för läkarintyg 5 år. För ryttare som fyllt 50 år är giltighetstiden 2 år. Ryttare måste istället lämna in en hälsodeklaration varje år.

Nya blanketter för försäljning och leasing

Enligt SRL är säljaren skyldig att upplysa köparen om vilka tävlingsengagemang hästen har vid försäljningstillfället. Därför har blanketterna för försäljning och leasing uppdaterats.

Försäljningsanmälan

Anmälan om leasing

Faktaruta: 16 förändringar i det skandinaviska reglementet

Här är några av de förändringar som du behöver ha koll på när det nya regelverket börjar gälla.

Allmänna bestämmelser försvinner

Innehållet i Allmänna bestämmelser har antingen arbetats in i reglementet eller utgått. Olika typer av premier och bidrag, hästägarpremier, uppfödarpremier och transportbidrag finns på respektive lands hemsida. Mer information om svenska bidrag hittar du på sidan Bidragsbestämmelser.

Nytt Antidopningsreglemente

Tidigare fanns antidopningsreglerna i tävlingsreglementet, men nu har galoppen fått ett eget Antidopningsreglemente. Här finnas en ny regel om att tävlingsarrangören inför vissa lopp kan besluta att deltagande hästar från en viss given tidpunkt ska uppstallas i ett särskilt övervakningsstall.

Utrustningsbestämmelser i eget reglemente

Alla utrustningsbestämmelser för häst och ryttare har lagts i ett eget reglemente.

Nya regler för huvor och pullnät

I Utrustningsreglementet finns en bestämmelse om att om hästen ska bära huva som ska tas av vid startplatsen ska huvan vara röd. Det ska alltså vara enkelt för alla att se om huvan ska sitta på i loppet (annan färg än röd) eller tas av. Om hästen ska ha öronbollar eller bomull i öronen i loppet ska hästen också vara utrustad med huva. Dessutom är det förtydligat att pullnät endast får användas fram till start.

Inga öronbollar med urryckare i Sverige och Danmark

Det är inte tillåtet att använda öronbollar med urryckare i Sverige och Danmark, varken i loppet eller före start.

Vaccinationsbestämmelser i Smittskyddsreglementet

Vaccinationsbestämmelserna har lagts in i Smittskyddsreglementet. Glöm inte att vaccinationsintervallen ändrades vid årsskiftet 2020-2021!

Ingen spöanvändning vid startplatsen

Viktiga förändringar att notera är ett tillägg jämfört med tidigare spöbestämmelser (SRG 6:31) om att spö inte får användas på startplatsen.

Spöanvändning i tvåårslopp och hinderlopp kan ändra resultatet

Det har också tillkommit en diskvalifikationsgrund i SRG 7:7. Om ryttaren använt spö eller tyglar för drivning i strid med bestämmelserna i SRG 6:31 gällande tvåårs- och hinderlopp och om galoppdomstolen bedömer att förseelsen har betydelse för löpningens resultat ska hästen diskvalificeras. Hästen kan flyttas ner istället för att diskvalificeras om lokala galoppdomstolen bedömer att hästen ändå skulle ha kommit på prisplats.

Startförbud omfattar även kvallöpningar och godkännande i startboxträningar

I SRG 7:1 - 7:4 finns bestämmelser om startförbud. Under SRG 7:3 finns ett förtydligande om att startförbud även omfattar kvallöpningar och godkännande i startboxträningar.

Höjd åldersgräns för lärlingar och amatörryttare

Registrerings- och Licensreglementet innehåller de nya åldersgränserna för ryttare, 16 år för amatörryttare och 18 år för lärling. Det framgår av SRG 5:19 att ryttarbyte i löpning med vadhållning inte kan ske till ryttare som ej fyllt 18 år samt i SRG 3:9 att amatörryttare måste ha fyllt 18 år för att få rida i proffslöpningar. Den övre åldersgränsen för ryttarlicenser har höjts till 68 år.

Samma viktlättnad i hinderlopp och slätlopp

Viktlättnaderna för amatörryttare har justerats, så att det inte finns kvar någon egen viktlättnad för hinderlopp. Alla ryttare rider med samma viktlättnad oavsett det är hinderlopp eller slätlopp.

Amatörtränare kan träna hästar som ägs av någon annan

Amatörtränare kommer fortsättningsvis att utöver att få träna ett obegränsat antal egna eller familjeägda hästar även att få träna maximalt fem hästar som delägs eller ägs av någon annan. För att träna andras hästar krävs också att amatörtränaren har F-skattsedel. Amatörtränare kan också träna tvååring efter att ha genomfört amatörtränarkursen.

Nya riktlinjer för påföljder vid överträdelse av reglementet

Hittills har förseelser endast räknats i det land där de inträffat. Nu kommer förseelser i hela Skandinavien att räknas. Om en person bryter mot en regel två gånger så räknas det alltså som en upprepad förseelse även om överträdelserna skedde i två olika länder.

Insatslopp byts ut mot storlopp

Ordet insatslopp har tagits tas bort och ersatts av storlopp.

Längre giltighetstid för läkarintyg

Giltighetstiden för läkarintyg förlängs. För ryttare under 50 år är giltighetstiden för läkarintyg 5 år. För ryttare som fyllt 50 år är giltighetstiden 2 år. Ryttare måste istället lämna in en hälsodeklaration varje år.

Nya blanketter för försäljning och leasing

Enligt SRL är säljaren skyldig att upplysa köparen om vilka tävlingsengagemang hästen har vid försäljningstillfället. Därför har blanketterna för försäljning och leasing uppdaterats.

Försäljningsanmälan

Anmälan om leasing

Fler nyheter, artiklar och bloggar

Norsk Jockeyklub har meddelat att ryttaren Manuel Martinez lämnade ett positivt dopningstest i samband med kontroll vid tävlingsdagen på Övrevoll den 26 juni. Martinez är nu avstängd i väntan på utredning.

Fält_31Okt_002.jpg Fält_31Okt_002.jpg

Vad tycker du om att vara hästägare inom galoppsporten? Nu bjuder vi in alla hästägare att tycka till genom att svara på en webbenkät. Läs mer

Vi på Svensk Galopp vill gärna att du som hästägare, uppfödare eller licensinnehavare har din e-postadress registrerad, så att vi snabbt och smidigt kan nå ut med information. Vi skickar bland annat inbjudningar och undersökningar.

På Galoppappen kan du lägga till en e-postadress eller kontrollera om dina nuvarande uppgifter stämmer.

Så här gör du:

Logga in på Mina sidor på Galoppappen. I menyn, under ”Mitt konto”, hittar du en sida som heter ”Inställningar”. Där kan du lägga till eller uppdatera din e-postadress.