Negativt kvarkaprov på Jägersro

12 oktober 2021 09:13

Tidigare i dag rapporterade vi om misstänkt kvarka hos två hästar på Jägersro. Provsvar har nu kommit och det var negativt.

Fler nyheter, artiklar och bloggar

De nya reglerna som EHSLC (European Horserace Scientific Liaison Committee) rekommenderat har inte fått fullt genomslag i alla länder, delvis på grund av pandemin. Svensk Galopp, Dansk Galop och Norsk Jockeyklub har därför fattat följande beslut gällande hästar som inte får sin revaccination inom 6 månader:

Hästar som har fått korrekt grundvaccin A, B och C men där revaccinationen inte givits inom 6 månader behöver inte ges nytt grundvaccin såvida det inte gått mer än ett år sedan den senaste vaccinationen. Däremot måste hästen ha vaccinerats inom de senaste 6 månaderna för att få starta. Observera att karenstiden är 5 dagar.

Har det gått mer än ett år sedan senaste vaccination måste hästen grundvaccineras (A, B och C). Den kan starta  5 dagar efter vaccin B, alltså tidigast efter 21+5 dagar.

Vaccinationsreglerna finns i Smittskyddsreglementet.

Frågor besvaras av Helena Gärtner
helena.gartner@svenskgalopp.se
070-254 77 14

Jordbruksverket har åter öppnat upp den centrala hästdatabasen, så det är nu möjligt att registrera hästar på sin anläggning.

Senast den 1 oktober ska alla som driver en anläggning med hästar ha registrerat sin anläggning och därmed ska alla hästar ha en hemadress. Anledningen är att det ska bli enklare att spåra smittor vid eventuella sjukdomsutbrott. De nya reglerna är beslutade av EU och finns i den nya EU-förordningen Animal Health Law (AHL), även kallad djurhälsoförordningen.

De engelska fullbloden som finns registrerade i Sverige ska finnas tillgängliga i databasen. Om din häst inte går att hitta mailar du Svensk Galopp på info@svenskgalopp.se så kontrollerar vi varför hästen inte finns tillgänglig.

Jordbruksverkets hemsida kan du läsa om reglerna och hur du ska gå till väga. Du hittar en manual, instruktionsfilmer och information om när du behöver fullmakt.

Nu har Jordbruksverket gått ut med information om vilka microchip som är godkända from den 21 april 2021.

Jordbruksverket redovisar löpande vilka chip som är godkända för id-märkning på sidan Hästpass och registrering av hästar - Jordbruksverket.se. En tabell med alla märken hittar du genom att scrolla till rubriken "Alla hästar ska id-märkas" och därefter klicka på rubriken "Godkända id-märken".

Alla hästar ska id-märkas. Hästar som identifierats från och den 21 april 2021 ska vara märkta med chip som godkänts av Jordbruksverket och det ska bland annat visa födelselandets landskod. Hästar som redan är märkta eller har hästpass sedan innan den 21 april behöver inte märkas om.