Tävling JockeysHästarEfterStart Elina Björklund.jpg

Arkivbild. Foto: Elina Björklund/Svensk Galopp

Kort information från styrelsen: Rekrytering, ekonomi och ny bana i Skåne

14 september 2021 11:38

Svensk Galopps styrelse informerar om rekrytering av VD, Svensk Galopps ekonomi och projektet om en ny bana i Skåne, samt att det kommer att öppnas upp ytterligare för besökare och det satsas på Nationaldagsgaloppen inför nästa år.

Rekrytering av VD pågår och arbetet bedöms vara i sitt slutskede där ett par kandidater diskuteras. Detta är en viktig fråga och vi ser det positivt att snart ha en VD på plats som kan leda Svensk Galopp i den utveckling som pågår.

Ekonomiskt har det vidtagits åtgärder som tidigare redovisats och det pågår arbete med att se över kostnadssidan ytterligare. Det är fortsatt en bit kvar innan vi kan redovisa överskott, men det kommer som sagt genomföras ytterligare former av resultatstärkande åtgärder.

En av de stora frågorna är ny bana i Skåne och där utvärderas några markalternativ varav ett av dessa bedöms mycket intressant. Finansiering av ersättningsbanan för Jägersro kommer underlättas genom att kapitalbehovet beräknas vara betydligt lägre än tidigare diskuterade alternativ. Detta genom att marken sannolikt kan arrenderas och anläggningen byggs i flera steg. Att den byggs i flera steg kommer även korta tiden för att få banan på plats vilket är positivt med tanke på att den ska vara klar om 5 år då vi ska lämna nuvarande anläggning.

Vi har till vår glädje konstaterat att vi kunnat börja öppna upp för besökare på våra banor. Det kommer vara positivt och vi räknar med att detta tillsammans med att vi nu kommer att genomföra bl a  Nationaldagsgaloppen kommer vara positivt för hästägandet och besöken på banorna.

Svensk Galopp kommer då att prioritera våra hästägare så att de åter på nära håll kan uppleva den fantastiska spänningen av att ha en egen häst på startlinjen. 

Styrelsen i Svensk Galopp
14 september 2021 

Fler nyheter, artiklar och bloggar

Häst i ledvolt DSC_3649.jpg Häst i ledvolt DSC_3649.jpg

Arbetsgruppen för projekt Ny bana i Skåne har skrivit en statusuppdatering om det pågående arbetet. Läs mer

Harald Dörum Harald Dörum

Harald Dörum blir ny vd för Svensk Galopp AB. Han tillträder sin nya tjänst den 1 oktober. Läs mer

DSC_2928.jpg DSC_2928.jpg

Den 6 september möttes galoppsällskapens ordförande och två styrelseledamöter från Svensk Galopp för att samtala om sportens nuläge och framtid. Mötet var det första i en rad träffar som bygger på öppnare och närmare samtal mellan sällskapen och det var en bra start för de olika dialoger som Svensk Galopp fortsättningsvis kommer att driva. Läs mer