JockeyklubbensGrandPrix2021_02 (2).jpg

Starten går! Jockeyklubbens Grand Prix på Bro Park i fjol. Loppet vanns av dansktränade Good Fortune (Oliver Wilson red för Sören Jensen). Foto: Elina Björklund

Jockeyklubbens sponsring av Nationaldagsgaloppen är högt prioriterad

10 maj 2022 18:30

Det finns många i Sverige som värnar om fullblod och galoppsport. För de som verkligen vill hjälpa till att stärka svensk galoppsport, så finns den Svenska Jockeyklubben. Klubbens förste ordförande var Kronprins Gustaf, som senare blev Kung Gustaf V.

Jockeyklubben är en oberoende organisation som stöttar svensk galoppsport.

På Nationaldagsgaloppen den 6 juni sponsrar Jockeyklubben exempelvis det högst doterade loppet, med 75 000 kronor i förstapris.

-Våra stadgar säger att vi ska värna om den svenska galoppen och värna den svenska hästaveln, berättar skattejurist Jan Kleerup, som är Jockeyklubbens nuvarande ordförande.

Tidigare så hade Jockeyklubben det officiella ansvaret för den svenska galoppsporten.

Men det administrativa ansvaret har numera Svensk Galopp AB.

-Jockeyklubben drev svensk galopp i nästan 70 år, fram till 1959, berättar Jan Kleerup.

Numera så är Jockeyklubben en av svensk galopps största sponsorer.

För Jockeyklubben så är det självklart att sponsra ett event som Nationaldagsgaloppen.

-Vi anser att Nationaldagsgaloppen är ett jättefint skyltfönster för den svenska galoppsporten. Det finns en jättestor publik och ett stort intresse för arrangemanget. Det sänds dessutom i TV4-miljö och i ATG Live hela dagen, så det kan ses i hela Sverige. Det här har faktiskt blivit “galoppens Elitlopps-dag” kan man säga, sett till det publika intresset.

Kan Nationaldagsgaloppen växa sig ännu större?

-I så fall igenom att man försöker arrangera liknande event eller koncept i Malmö och Göteborg, resonerar Kleerup.

“Gäller att hitta olika saker och pussla ihop dem”

Enligt Jan Kleerup torde den största utmaningen med publikfesten på Gärdet vara att se till att det stora intresset som skapas på Nationaldagen, även spiller över till årets andra tävlingsdagar.

-Det finns olika sätt att göra det på. Den 12 juni är en stor dag på Bro Park, då rids Stockholm Stora Pris. Besökare på Nationaldagsgaloppen vill man förstås locka ut till den här tävlingsdagen genom olika initiativ.

Kleerup säger att det knappast finns en universal-lösning, på utmaningen att få intresset kring Nationaldagen att smitta av sig på årets övriga galoppdagar. Det gäller att hitta olika saker och lägga ner lite jobb på att pussla ihop dem.

Kleerup tycker att Gärdets geografiska läge i Stockholm inte ska underskattas.

-Det kommer personer från alla möjliga sociala samhällsgrupper till Nationaldagsgaloppen. Men personer från områdena kring Östermalm är nog lite överrepresenterade. Det är ett område med många ganska välbeställda människor, som verkligen är potentiella hästägare om de bara hittar ut till Bro Park.

Bonusar till svenskuppfödda hästar

Mätningar som har gjorts av Djurgårdsförvaltningen kring antalet besökare på Nationaldagsgaloppen, visar att närmare 50 000 personer har besökt Nationaldagsgaloppen årligen, fram till Covid-uppehållet under 2020-2021.

-Det kanske är för mycket begärt att tio procent av dessa ska hitta ut till Bro, även om några kanske redan har gjort det. Men om bara en eller två procent av dessa, säg 500 nya personer, kan upptäcka Bro Park så är det lika många potentiella hästägare. Det finns verkligen en potential kring Nationaldagsgaloppen!

Kleerup tror att det även borde finnas möjligheter att sälja tävlingsklara andelshästar under Nationaldagsgaloppen.

-Ja, det är något som jag tycker kan utforskas lite mer.

Hur ser Jockeyklubbens sponsring på Gärdet ut i år?

-Det är en betydande sponsring för oss. Vi sponsrar ett lopp, “Jockeyklubbens 6 juni Cup”, med 150 000 kronor i total prissumma. Det är 75 000 kronor i förstapris. Dessutom betalar vi ut bonusar till svenskuppfödda hästar i det loppet om de kommer etta, tvåa eller trea. Detta eftersom en av våra uppgifter är just att främja den svenska avelsverksamheten, berättar Kleerup.

Denna sponsring är en ansenlig procentsats av Jockeyklubbens årsbudget för sponsring av lopp.

-Vi sponsrar galopplöpningar i Sverige med en dryg miljon kronor per år. Nationaldagen är prioriterad eftersom det är ett sådant viktigt skyltfönster, tycker vi.

Jan Kleerup påpekar att detta är första gången som Nationaldagsgaloppen har ett lopp med så hög prissumma.

-Dessutom är det första gången Gärdet har ett lopp med en proposition, en Handicap III, som gör det möjligt för de allra bästa hästarna att anmälas. Elithästar med över 90 i handicaptal, även om de givetvis får bära mer vikt än hästar som inte har lika höga tal.

Vilka är medlemmar i Jockeyklubben idag?

-Historiskt sett så har det kanske varit en del grevar, friherrar och baroner. Samhället såg annorlunda ut förr i tiden, då Jockeyklubben bildades. Dåvarande prinsen, som senare blev Kung Gustav V, var ordförande. Kungen är fortfarande beskyddare av Jockeyklubben. Men det som utpräglar en medlem av Jockeyklubben i dag är att personen ska vara starkt engagerad i svensk galoppsport. Det är ett villkor för att bli medlem.

Hur väljs medlemmarna rent praktiskt?

-Man kan bara bli medlem, om man föreslås av två medlemmar som själva har varit medlem i Jockeyklubben i minst fem år.

Men även om adliga titlar inte längre längre krävs för att bli medlem i Jockeyklubben, så har församlingen kvar sin koppling till kungahuset.

När Jockeyklubben firade sitt 125-årsjubileum på Grand Hotel i mars 2015 var både Kung Carl Gustaf och Drottning Silvia närvarande.

Och båda är naturligtvis medvetna om kungahusets starka historiska koppling till Jockeyklubben. Blivande Kung Gustav V (då Prins Gustaf) valdes till Jockeyklubbens ordförande redan 1890, när klubben bildades. Dennes bror Prins Carl ledde sedan klubben i hela 37 år, Och sedan Gustav V:s sonson Prins Gustaf Adolf, fram till dennes död 1947. Prins Gustaf Adolf var dessutom en framgångsrik hinderryttare med steeplechase som specialitet.

Kungaparet har varit på galopp i Stockholm tidigare, men aldrig på Nationaldagsgaloppen.

Förhoppningsvis så är det bara en tidsfråga innan de är prisutdelare i Jockeyklubbens för 2022 nyinstiftade lopp, för de allra bästa hästarna som deltar under Nationaldagsgaloppen.

Robert Okpu

Fotnot: Artikeln är skriven i samarbete med Jockeyklubben.
Läs mer om Jockeyklubben på jockeyklubben.se eller på JK:s Facebook-sida.

Fler nyheter, artiklar och bloggar

Nationaldagsgaloppen MOF190606-100385.jpg Nationaldagsgaloppen MOF190606-100385.jpg

Nu är det inte många dagar kvar tills att Nationaldagsgaloppen på Gärdet går av stapeln. Det blir ett fullspäckat program med något att erbjuda för alla och dessutom ett helt nytt lopp. Det nya loppet är Jockeyklubbens 6 juni Cup med hela 150 000 kronor i total prissumma. Läs mer

NDG.jpg NDG.jpg

Svensk Travsport går in som en betydande sponsor/samarbetspartner av Nationaldagsgaloppen på Gärdet den sjätte juni. Svensk Galopp har skrivit ett treårigt avtal med Svensk Travsport. Läs mer

1.jpg 1.jpg

Det är inte bara hästsport som vi har saknat - självklart är också den traditionsenliga och populära Hattparaden tillbaka i på Nationaldagsgaloppen år! Det tävlas i tre olika kategorier - Gärdets Bästa Hatt, Bästa Barnhatt och Match Your Dog. I den senare tar du med din eller varför inte en väns hund till Gärdet och matchar den till en kreativ, elegant eller rolig outfit. Läs mer