Information om anmälningar till Derbyserien

18 november 2022 13:05

Nu har Svensk Galopps styrelse beslutat om efteranmälningsavgifter för Derbyserien. Dessutom pågår ett arbete med att se över seriens prissummor och prissummefördelning. Senast den 15 december ska anmälan till Derbyserien ske.

Som tidigare meddelats har Svensk Galopps styrelse nyligen beslutat att anmälan till Derbyserien ska ske i december när hästen är åring.

Propositionen till Derbyserien 2024 behandlades igen av styrelsen vid styrelsemöte den 14 november. Styrelsen har som målsättning att Derbyserien ska förbli en viktig samling lopp inom Svensk Galopp som ska bidra till att lyfta den allmänna sportsliga kvaliteten i sporten. Samtidigt ska styrelsen i Svensk Galopp beakta att bredden i sporten och uppfödningen av engelska fullblodshästar i Sverige också utvecklas.

Mot denna bakgrund önskar styrelsen förtydliga denna målsättning genom att se över premieprofilen i de lopp som ingår i Derbyserien generellt, och i Svenskt Derby i synnerhet. Eftersom anmälningstidpunkten för Derbyserien 2024 är fastställd till den 15 december, kommer detta arbete att intensifieras de närmaste veckorna.

Efteranmälningsavgifterna för Derbyserien sätts till 150.000 kr per den 30 juni under 2-årssäsongen och 300.000 kr per den 10 januari under 3-årssäsongen.

Propositionen till Derbyserien 2024 är ännu inte färdigställd.

Fler nyheter, artiklar och bloggar

Stall MOF200705-04445.jpeg Stall MOF200705-04445.jpeg

I samarbete med de skandinaviska länderna samt dess nordiska kommitté (NEMAC) har Karenstids- och förbudslistan reviderats och kommer att gälla från 1. mars 2023. Läs mer

Häst i hage Häst i hage

1 februari 2023 | Nyhet

Svensk Galopps Värdegrund

Ni vet väl om att Svensk Galopp har en värdegrund som vi jobbar mot? Här lyfter vi hur vi ska uppträda, verka och agera för att göra galoppsporten tillgänglig för alla oavsett förutsättningar och bakgrund. Läs mer

30 januari 2023 | Notis Information till ryttare 2023

Hälsodeklaration

Påminner alla ryttare om att lämna in en ny hälsodeklaration inför huvudsäsongen. Licensen förlängs automatiskt endast för de som lämnat in den senast den 15 februari 2023.

Hälsodeklaration blankett

Foto: Elina Björklund/Svensk Galopp
jockeys.jpg