Information om anmälningar till Derbyserien

18 november 2022 13:05

Nu har Svensk Galopps styrelse beslutat om efteranmälningsavgifter för Derbyserien. Dessutom pågår ett arbete med att se över seriens prissummor och prissummefördelning. Senast den 15 december ska anmälan till Derbyserien ske.

Som tidigare meddelats har Svensk Galopps styrelse nyligen beslutat att anmälan till Derbyserien ska ske i december när hästen är åring.

Propositionen till Derbyserien 2024 behandlades igen av styrelsen vid styrelsemöte den 14 november. Styrelsen har som målsättning att Derbyserien ska förbli en viktig samling lopp inom Svensk Galopp som ska bidra till att lyfta den allmänna sportsliga kvaliteten i sporten. Samtidigt ska styrelsen i Svensk Galopp beakta att bredden i sporten och uppfödningen av engelska fullblodshästar i Sverige också utvecklas.

Mot denna bakgrund önskar styrelsen förtydliga denna målsättning genom att se över premieprofilen i de lopp som ingår i Derbyserien generellt, och i Svenskt Derby i synnerhet. Eftersom anmälningstidpunkten för Derbyserien 2024 är fastställd till den 15 december, kommer detta arbete att intensifieras de närmaste veckorna.

Efteranmälningsavgifterna för Derbyserien sätts till 150.000 kr per den 30 juni under 2-årssäsongen och 300.000 kr per den 10 januari under 3-årssäsongen.

Propositionen till Derbyserien 2024 är ännu inte färdigställd.

Fler nyheter, artiklar och bloggar

21 februari 2024 | Notis Arbetsgrupp ska utreda Derbyserien

Vid höststämman inkom motion från SGS om förändring av Svenskt Derby/Derbyserien. Efter diskussioner på stämman återremitterades frågan till Svensk Galopps styrelse för vidare utredning.

Styrelsen har nu utsett en arbetsgrupp som ska utreda frågan och dess eventuella konsekvenser samt presentera ett beslutsunderlag till årsstämman.

Gruppen består av:

  • Gisela Jardby, ordf och sammankallande
  • Per Jardetun
  • Åsa Edvardsson
  • Dennis Madsen, adj Svensk Galopp
  • Monica Wolf, adj Svensk Galopp
Tävling SvenskGaloppFlagga Elina Björklund.jpg Tävling SvenskGaloppFlagga Elina Björklund.jpg

Ett mandat att slutförhandla och ingå ett nytt avtal med Skånska Travsällskapet avseende galoppverksamheten på Jägersro. Det var vad styrelsen för Svensk Galopp sökte av fullmäktige i samband med en extrainsatt stämma den 31 januari. Fullmäktiges beslut blev emellertid att bordlägga ärendet i väntan på ytterligare detaljer i avtalet. Läs mer

Free House och Jessica Long Free House och Jessica Long

15 februari 2024 | Nyhet

Nu är vårens kursprogram klart

Nu är vårens kurser öppna för anmälan! Under våren och försommaren arrangerar vi en introduktionskurs, en amatörtränarkurs, två tappskokurser, tre ponnylicenskurser och två ryttarlicenskurser samt utbildningsdagar för ryttare. Läs mer