Den här sidan är arkiverad och kan innehålla inaktuell information.

Hur fördelas satsningen på 5 mkr till hästägare och aktiva?

13 februari 2015

Svensk Galopps styrelse tog på senaste styrelsemötet beslut om att öka medlen till de aktiva med 5 miljoner kr. De nya resurserna kommer att fördelas med 0,5 mkr till uppfödarpremier och 4,5 mkr till prispengar/hästägarpremier.

De nya medlen läggs inte ut med en generell ökning till samtliga utan en prioritering har gjorts där det finns en övervikt mot yngre hästar. Ingen kategori kommer att få sänkta medel när man jämför med 2014. Beslutet om satsningen innebär att SG:s budget underbalanseras med -3,5 mkr för 2015.

En alarmerande nedgång i antalet födda föl i Sverige under flera år och minskad import av åringar två år i rad har medfört en nedgång av antalet starter i många klasser. Antalet tvååringar har gått ner sedan 2003 och är nu halverat jämfört med år 2000. För treåringarna ser det inte riktigt lika illa ut, men en nedgång sedan 2006 har resulterat i en totala minskning av 20 % jämfört med 2000. Totalt har antalet hästar minskat med nästan 17 % i förhållande till år 2000. Samtliga tal är baserade på svenstränade hästar som har gjort minst en start.

Bäst ser det ut för hästar med handicap mellan 81-90. Där finns 25% fler hästar än år 2000. Därefter följer hästar mellan 61-70 och arabiska fullblod. Det totala antalet äldre hästar (4 år+) kom 2014 för första gången under index 100 jämfört med år 2000.
Fortfarande har vi flest 3-åringar, 230 hästar, följt av 158 äldre hästar med hcp 61-70 och 141 äldre hästar med hcp 71-80.

Den nya satsningen går till ordinarie löpningar, storloppen kommer inte att få mer prispengar. 2 och 3-åringarna får den största delen, både i förhöjda prissummor och antal löpningar. Vi vill därmed ge köparna ett incitament att investera i nya hästar. Prissumman i alla maidenlöpningar kommer att vara minst 80 000 kr fram till mitten av treårssäsongen. I vinnarlopp för 2 och 3-åringar blir prissumman minst 100 000kr. Under den senare hälften av säsongen kommer maidenlöpningarna att vara öppna för 3-åriga och äldre och då sjunker prissumman till 60 000 kr.

Om vi blir tvungna att ställa in några löpningar under året p g a för få startanmälda hästar kommer som regel prispengarna att flyttas över till nästa löp med samma typ av proposition på samma bana. Det innebär att prispotten blir dubbel.

Snittprissumman i ordinarie löpningar 2015:

Guld  100.000 kr
Silver  75.000 kr
Brons  56.000 kr
Järn    38.000 kr
Guld för 2 och 3-åriga   100.000 kr
Novis och maiden för 2 och 3-åriga 80.000 kr

Maiden för 3-årige och äldre  60.000 kr

Hinderlopp  73.000 kr
Arabiska fullblod  39.000 kr

Om inte annat anges i propositionen är anmälningsavgiften 0,4% (0,5% om prissumman är 100.000 kr eller mer) och startanmälningsavgiften 0,4 % (0,5% om prissumman är 100.000 kr eller mer)  av den totala prissummman. Startanmälningsavgift debiteras endast om hästen kommer med i löpet.

 

 


 

Fler nyheter, artiklar och bloggar

IReality 2022-05-08_BPG_R07_1297m.png IReality 2022-05-08_BPG_R07_1297m.png

Att digitalisera och utveckla galoppsporten för framtiden. Det är drivkraften bakom ett nytt positioneringssystem som nu lanseras på Bro Park. Läs mer

NDG.jpg NDG.jpg

Svensk Travsport går in som en betydande sponsor/samarbetspartner av Nationaldagsgaloppen på Gärdet den sjätte juni. Svensk Galopp har skrivit ett treårigt avtal med Svensk Travsport. Läs mer

John Hall Fortune.jpg John Hall Fortune.jpg

Den här veckan börjar John H. Fortune som arbetsledare och banansvarig på Bro Park. Läs mer