Den här sidan är arkiverad och kan innehålla inaktuell information.

Hörnbergs Hörna - Det blir vintergalopp på Täby!

9 juli 2015

Vi närmar oss flytten till Bro Park med stormsteg. Det är mindre än ett år till vi ska tävla på den nya banan och många ställer sig säkert frågan om hur flytten ska gå till. Jag ska försöka räta ut ett antal frågetecken nu.

Vi har kommit överens med Galoppfältet Exploatering AB avseende vår utflyttning från Täby. Täby ska vara tömt på hästar senast den sista mars 2016 och vi ska ”lämna över nyckeln” som senast den sista juni 2016. Detta innebär att vi i den pågående tävlingsdagsplaneringen för tillfället har lagt in 6 tävlingstillfällen (söndagar) i januari och februari där vi avser rida vintergalopp på Täby. Det sista tävlingstillfället kommer enligt detta schema bli söndagen den 21 februari där vi hoppas kunna göra något extra av den speciella dagen. Detta med att vi kan vara kvar på Täby under första kvartalet får naturligtvis inverkan på hur vi kommer att arbeta med flytten till Bro Park.

Bro Park

Det händer mycket ute på Bro Park! Snart är allt gräs utrullat och arbetena med publikbyggnad och stallar och servicebyggnader rullar på bra. Vi är några veckor sena avseende publikbyggnaden men det är inget som påverkar våra planer att börja tävla på Bro Park under april månad 2016.

När vi tittar specifikt på stallområdet kommer de första byggnaderna vara klara i början av oktober men vi har nu bestämt att vi inte kommer att börja flytta ut till Bro Park förrän som tidigast vid årsskiftet men mest sannolikt genomför vi flytten av hästar och träningsverksamhet i direkt anslutning till att vi avslutat tävlingarna på Täby (det vill säga i direkt anslutning till sista tävlingsdagen som är 21 februari). Här uppstår en period på drygt en månad där det inte är några galopptävlingar och då passar det bra att genomföra flytten. Genom att göra på detta sätt behöver vi inte börja drifta Bro Park på allvar förrän i månadsskiftet februari/mars vilket minimerar behovet av dubbeldrift. Dessutom kommer vi att flytta till en mer ”färdig” anläggning där mer står klart än om vi påbörjat flytten i oktober.

När vi flyttar ut kommer det att finnas 160 boxar tillgängliga på Bro Park. Dessa boxar kommer att erbjudas till proffstränare som i dag hyr boxar på Täby. Prioriteringsordningen är att störst (flest hästar i träning) går först, sedan går vi nedåt i storleksordning och om några har lika många hästar går den som varit hyresgäst längst på Täby före den med kortare tid. Vi kommer i samband med avtalsskrivandet avseende tillgängliga 160 boxar försöka skapa oss en uppfattning om hur stor efterfrågan är utöver denna fas för att förhoppningsvis kunna fatta beslut om en fas 2 på ytterligare x boxar i september månad. Jag vet att det finns önskemål om att vi i nuläget ska klargöra prioriteringsordningen för fas 2 men det är svårt, inte minst eftersom vi inte vet hur många boxar vi bygger i den fasen. Orsaken till att vi i fas 1 inte byggt fler än 160 boxar är att vi inte rymmer mer inom tillgänglig kredit. Om vi beställer fler boxar i september är det rimligt att tro att dessa är tillgängliga någon gång under kvartal 2 nästa år.

Från styrelsemötet den 26 juni

Styrelsen sammanträdde i Göteborg den 26 juni. Agendan innehöll en hel del mindre punkter av formaliakaraktär men utöver det diskuterades frågor avseende Bro Park, SGs organisation, hindersportens framtid samt avtalsförhandlingarna med staten.

Det väsentliga avseende Bro Park har jag redan redogjort för på annan plats.

Avseende organisation har vi med utgångspunkt från behovet av samarbetsavtal mellan sällskapen och SG samt motionen från årsstämman avseende organisation bestämt att vi ska bottna frågan om hur SG ska vara organiserade i framtiden. Hur ska vi vara organiserade för att möta framtidens krav och behov för att därigenom skapa bästa förutsättningar för att utveckla vår fina sport? Arbetet med detta kommer att påbörjas i augusti i några olika grupperingar där en av dem är en grupp med representanter från alla tre sällskap samt från SG.

Hindersportens framtid med utgångspunkt från hur den ska bedrivas på Bro Park diskuterades på mötet. Punkten inleddes med att 2 representanter från föreningen Skandinavisk Hindersport deltog. När de lämnade mötet fortsatte diskussionen i styrelsen som har att komma tillbaka med ett svar till Stockholms Galoppsällskap (SGS) som har lämnat in en begäran om att det ska byggas separata hinderbanor på Bro Park. Styrelsen kommer att svara SGS i närtid men först ska delar av styrelsen hålla ett telefonmöte med representanter för hindersporten för att informera och diskutera. Det mötet kommer att hållas i slutet av nästa vecka.

Avseende avtalet med staten har det skrivits ett nytt, kort, avtal på 4 månader för att avvakta och få större insikt i direktiven kring den spelutredning som ska startas upp. Avtalet går nu ut den sista oktober 2016.

Personalförändringar

Jag kan glädjande nog informera om att vi har anställt en anläggningschef för Svensk Galopp. Den nyanställde heter Kjell Eriksson och han kommer närmast från Svensk Travsport där han i många år har arbetat som controller och där han bland annat har ansvarat för två totala anläggningsöversyner av travsportens anläggningar för att värdera underhållsbehov och investeringsbehov. Kjell kommer att börja hos oss i slutet av augusti.

Jag vill också informera om att från den 1 augusti är Pia Skoog chef för Marknad och försäljning. Pia finns sedan tidigare i vår organisation där hon har sin bas på Jägersro. Peter Gudmunsson kommer att fortsätta hos oss med ansvar för Nationaldagsgaloppen och eventuellt något annat. Hur hans uppdrag kommer att se ut får vi tillsammans med Pia bestämma efter semestrarna.

Åsa Porshall kommer att sluta hos oss i början av augusti när hon går över till annat jobb i Göteborg. Hon ersätts av Hanna Selinus.

Stina Swartling kommer också att sluta för att börja som utbildningshandläggare hos Svensk Travsport. Hon slutar i månadsskiftet augusti/september. I hennes fall har vi inte löst frågan om ersättare ännu.

Ansökningstiden för tjänsten som sportchef har gått ut. Rekryteringsarbetet innebärande intervjuer och dylikt kommer att starta i början av augusti.

Avslutningsvis vill jag passa på att tillönska alla en härlig sommar!

 

Fler nyheter, artiklar och bloggar

Bara fastighet o PGA TOP Bara fastighet o PGA TOP

Arbetet i projektet löper på för att färdigställa ett beslutsunderlag som ska presenteras vid en extra stämma i Svensk Galopp. Läs mer

Häst i hage Häst i hage

1 februari 2023 | Nyhet

Svensk Galopps Värdegrund

Ni vet väl om att Svensk Galopp har en värdegrund som vi jobbar mot? Här lyfter vi hur vi ska uppträda, verka och agera för att göra galoppsporten tillgänglig för alla oavsett förutsättningar och bakgrund. Läs mer

Sofia Uhrbom har sagt upp sin anställning som administrativ chef på Svensk Galopp.

I sin roll har Sofia bland annat ansvarat för ekonomi och HR. Sofia kommer att hjälpa till med årsbokslutet innan hon slutar.

Svensk Galopp har redan inlett processen med att rekrytera en ny ekonomichef/controller. Det förväntas att rollen kan tillsättas inom kort.