Foto: Stefan Olsson/Svensk Galopp
Träningsstall _D3C3244 Stefan Olsson.jpg

Gemensam provtagning utanför tävling i Skandinavien

28 januari 2022 12:32

Under veckan har det genomförts gemensam "out of competition"-testning i Skandinavien. I Sverige har 10 hästar provtagits, i Danmark 5 och i Norge 5.

Under året kommer Svensk Galopp, Dansk Galop och Norsk Jockeyklub att göra fler gemensamma provtagningar och öka antalet tester som inte är i direkt anslutning till tävlingsdagen. Det omfattar både "pre race"-testning och "out of competition"-testning samt testning av unghästar innan deras tävlingskarriärer inleds.

– Vi vill få bättre kontroll på att hästarna inte vid något tillfälle utsätts för otillåten eller överdriven medicinering samt att all medicinsk behandling förs in i hästarnas behandlingsjournal, berättar Anne Wangen som är ordförande i Nemac (Nordic Equine Medication and Anti-doping Committee).

– I detta sammanhang tar vi utökade prover som omfattar både bred screening och specialanalyser. Hårprover tas också för att kunna upptäcka om särskilda förbjudna ämnen har getts längre tillbaka i tiden.

Hästarna som provtogs den här gången var följande: 

 • PACO (Bent Olsen)
 • PRINCESS LUNA (Niels Petersen)
 • RED ALERT (Søren Jensen)
 • GIANT FORTUNE (Bettina Andersen)
 • CHARMING KNIGHT (Brian Wilson)
 • FAST FORWARD (Fredrik Reuterskiöld)
 • ETERNITY TREE (Nina Lensvik)
 • WOLFOF VANCOUVER (Lennart Reuterskiöld Jr)
 • PUSJKIN (Fransisco Castro)
 • THUNDERBOY (Annette Stjernstrand)
 • SAIGON (Maria Sandh)
 • BEARIUM (Alice Elmerskog)
 • RUNNING ROLF (Roy Arne Kvisla)
 • PRINCETON GRADUATE (Caroline Malmborg)
 • SMOOTH OPERATOR (Patrick Wahl)
 • IRISH PROSECUTOR (Niels Petersen)
 • ENTANGLE ROSE (Cathrine Erichsen)
 • DOWNTOWN LEO (Wido Neuroth)
 • TAKEKO (Annike Bye Hansen)
 • SEMPER FI (Raphael Freire)

Den normala analystiden för urin- och blodprov är 2-4 veckor och analystiden för hårprover är minst fyra veckor. Analystiden kan variera från prov till prov, och visa specialanalyser tar längre tid än normalt. Detta gäller även för prover som är tagna vid samma tillfälle.

Helena Gärtner, Svensk Galopp
Peter Knudsen, Dansk Galop
Liv Kristiansen, Norsk Jockeyklub

Fler nyheter, artiklar och bloggar

Som tidigare kommunicerats kommer det från 1 juli 2024 enbart vara inregistrerade läkemedel för utvärtes bruk innehållande dimetylsulfoxid (DMSO) som är tillåtna och all annan utvärtes behandling med DMSO är förbjuden.

Detta innebär att alla liniment och andra produkter som innehåller DMSO från och med 1 juli är otillåtna att använda. För de inregistrerade läkemedel som innehåller DMSO gäller som tidigare minst 14 dygns karenstid. Observera att karenstiden kan vara längre än 14 dygn beroende på andra substanser i läkemedlet.

Beslut om denna förändring togs i Nemac (Nordic Equine Medication and Anti-doping Committee) redan 2023 och då infördes ett förbud mot användning av DMSO invärtes, med undantag för DMSO som hjälpämne i godkända läkemedel för djur. Nu kommer nästa del där det även förbjuds utvärtes och det svenska regelverket harmoniseras med de andra skandinaviska ländernas där förbudet redan införts.

Se tidigare kommunikation här

Karenstids- och förbudslista (gäller från 240701)

En häst i ett galoppstall i Uppsala län har testat positivt för ekvint herpesvirus typ 1 (EHV-1). Vi vill därför uppmana alla aktiva att vara extra försiktiga.

Stallet är försatt i karantän tills vidare.

Svensk Galopp rekommenderar hästhållare att vara extra försiktiga och att vara uppmärksamma på symptom. Vid misstanke ska sjuk häst provtas av veterinär och isoleringsåtgärder vidtas. Det är viktigt att följa de rekommendationer som gäller kring smittskydd för hästar.

På SVA:s hemsida kan du hitta information om herpesviruset EHV-1.

Vid frågor, kontakta Tove Brandt på e-post tove.brandt@svenskgalopp.se.

Häst i box
Häst i box

Svensk Galopp introducerar ett nytt e-postutskick för dig som är verksam inom galoppsporten. Vår målsättning är att kunna ge dig den mest relevanta informationen för att framgångsrikt bedriva din verksamhet inom sporten. Läs mer