Förtydliganden gällande vaccinationer mot hästinfluensa

17 juni 2021 09:37

De nya reglerna som EHSLC (European Horserace Scientific Liaison Committee) rekommenderat har inte fått fullt genomslag i alla länder, delvis på grund av pandemin. Svensk Galopp, Dansk Galop och Norsk Jockeyklub har därför fattat följande beslut gällande hästar som inte får sin revaccination inom 6 månader:

Hästar som har fått korrekt grundvaccin A, B och C men där revaccinationen inte givits inom 6 månader behöver inte ges nytt grundvaccin såvida det inte gått mer än ett år sedan den senaste vaccinationen. Däremot måste hästen ha vaccinerats inom de senaste 6 månaderna för att få starta. Observera att karenstiden är 5 dagar.

Har det gått mer än ett år sedan senaste vaccination måste hästen grundvaccineras (A, B och C). Den kan starta  5 dagar efter vaccin B, alltså tidigast efter 21+5 dagar.

Vaccinationsreglerna finns i Smittskyddsreglementet.

Frågor besvaras av Helena Gärtner
helena.gartner@svenskgalopp.se
070-254 77 14

Fler nyheter, artiklar och bloggar

Norsk Jockeyklub har meddelat att ryttaren Manuel Martinez lämnade ett positivt dopningstest i samband med kontroll vid tävlingsdagen på Övrevoll den 26 juni. Martinez är nu avstängd i väntan på utredning.

Fält_31Okt_002.jpg Fält_31Okt_002.jpg

Vad tycker du om att vara hästägare inom galoppsporten? Nu bjuder vi in alla hästägare att tycka till genom att svara på en webbenkät. Läs mer

Vi på Svensk Galopp vill gärna att du som hästägare, uppfödare eller licensinnehavare har din e-postadress registrerad, så att vi snabbt och smidigt kan nå ut med information. Vi skickar bland annat inbjudningar och undersökningar.

På Galoppappen kan du lägga till en e-postadress eller kontrollera om dina nuvarande uppgifter stämmer.

Så här gör du:

Logga in på Mina sidor på Galoppappen. I menyn, under ”Mitt konto”, hittar du en sida som heter ”Inställningar”. Där kan du lägga till eller uppdatera din e-postadress.