Domstolstvist avgjord i Solna tingsrätt

9 november 2022 14:18

Solna tingsrätt har idag meddelat dom i målet mellan Svensk Galopp AB och dess före detta VD.

Målet gällde frågan hur stort avgångsvederlag den tidigare VD:n är berättigad till. Tingsrätten gick på Svensk Galopps linje och ogillade de krav som riktats mot Svensk Galopp.

Fler nyheter, artiklar och bloggar

Häst i hage Häst i hage

1 februari 2023 | Nyhet

Svensk Galopps Värdegrund

Ni vet väl om att Svensk Galopp har en värdegrund som vi jobbar mot? Här lyfter vi hur vi ska uppträda, verka och agera för att göra galoppsporten tillgänglig för alla oavsett förutsättningar och bakgrund. Läs mer

Sofia Uhrbom har sagt upp sin anställning som administrativ chef på Svensk Galopp.

I sin roll har Sofia bland annat ansvarat för ekonomi och HR. Sofia kommer att hjälpa till med årsbokslutet innan hon slutar.

Svensk Galopp har redan inlett processen med att rekrytera en ny ekonomichef/controller. Det förväntas att rollen kan tillsättas inom kort.

i-6hV85VQ-XL Från SM på Strömsholm 2022 i-6hV85VQ-XL Från SM på Strömsholm 2022

Ännu ett år fyllt av roliga och stimulerande händelser och aktiviteter är till ända och när vi summerar året så har Cecilia Gråberg, ansvarig för ungdomsverksamheten inom Svensk Galopp, bland annat kunnat se en ny europeisk organisation födas, en ponnygaloppsäsong utan pandemirestriktioner och en fortsatt satsning på lärlingarna. Läs mer