HNS Ungdomskonferens

Anmäl dig till hästnäringens gemensamma ungdomskonferens

5 februari 2024 10:37

Hästnäringens Nationella Stiftelse bjuder in dig mellan 15-26 år som är aktiv inom någon av hästnäringens sport- eller avelsorganisationer till en gemensam ungdomskonferens med fokus på ungt engagemang.

Med inspirerande föreläsningar och workshops samt massor av erfarenhetsutbyte från andra aktiva ungdomar inom hästnäringen hoppas vi kunna skicka hem er med känslan av att vi har mycket mer som enar oss i hästnäringen än som skiljer oss åt - oavsett vilken gren eller inriktning vi ägnar oss åt!

Konferensen är helt kostnadsfri. Kost och logi ingår!

Tid: 11:30 den 6 april till 12:00 den 7 april

Plats: Kärsögården, Brostugans väg, 178 93 Drottningholm.

Upplägg: Vi kommer att ha flera intressanta föreläsningar, workshops och roliga aktiviteter med syftet att skapa nya kontakter och inspireras av varandras arbete från olika delar av hästnäringen.

Anmälan: Begränsat antal platser! Anmäl dig senast den 15 mars.

Efter anmälan blir ni kontaktade av en representant från respektive organisation som hjälper er med administration kring er resa. Boende sker i flerbäddsrum. Mer information kring agenda och resedetaljer kommer närmare inpå konferensen. För frågor kontakta projektledare Molly Eriksson på molly.ij.eriksson@gmail.com.

> Anmäl dig till kursen här

Välkomna!

Fler nyheter, artiklar och bloggar

Ulrika Holmquist med häst i Nya Zeeland redigerad privat Ulrika Holmquist med häst i Nya Zeeland redigerad privat

När vintermörkret är som mörkast och dagarna korta så är en del av den skandinaviska jockeyeliten på äventyr i olika delar av världen. Vi har tagit pulsen på tre av våra absolut mest framgångsrika ryttare som skördar framgångar i Nya Zeeland och Australien. Läs mer

Jacob Johansen 50 Jacob Johansen 50

22 februari 2024 | Nyhet

Så övervintrar Jacob Johansen

På sociala medier ser vi bilder på svenska ryttare som jobbar och njuter i solen under vintern. Nya Zeeland, Australien, USA och andra länder med ett behagligare klimat än den svenska vintern. Men det gäller inte alla. Jacob Johansen övervintrar på hemmaplan. Läs mer

21 februari 2024 | Notis Arbetsgrupp ska utreda Derbyserien

Vid höststämman inkom motion från SGS om förändring av Svenskt Derby/Derbyserien. Efter diskussioner på stämman återremitterades frågan till Svensk Galopps styrelse för vidare utredning.

Styrelsen har nu utsett en arbetsgrupp som ska utreda frågan och dess eventuella konsekvenser samt presentera ett beslutsunderlag till årsstämman.

Gruppen består av:

  • Gisela Jardby, ordf och sammankallande
  • Per Jardetun
  • Åsa Edvardsson
  • Dennis Madsen, adj Svensk Galopp
  • Monica Wolf, adj Svensk Galopp