Smittskydd och vaccination

Det är viktigt att våra hästar är friska. Här kan du läsa om vaccinationer och de andra smittskyddsregler som gäller inom galoppsporten.

Vaccination

För att förhindra smitta av hästinfluensa finns det regler kring vaccination.

Alla hästar som vistas på en galoppbana måste vara vaccinerade mot hästinfluensa. Vaccinationerna A och B ska ha gjorts innan hästen anländer till banan och vaccinationsprogrammet ska därefter fullföljas enligt nedanstående intervall. En häst måste ha vaccination A och B för att få startanmälas.

Vaccinationerna ska vara registrerade hos Svensk Galopp samt i hästens pass.

Vaccinationsintervall

Från och med den 1 januari 2021 gäller följande intervall:

  • Vaccination A bör ej ges förrän hästen är minst 6 månader gammal.
  • Vaccination B ges 21-60 dagar efter A.
  • Vaccination C ges 120-180 dagar efter B.
  • Därefter sker revaccination (R) med högst sex månaders intervall.

Därefter sker revaccination med högst 6 månaders intervall. Häst som fram till den 31 december 2020 är vaccinerad enligt det tidigare vaccinationsprogrammet behöver inte vaccineras om.

Om revaccination inte kan ske inom 6 månader rekommenderas en revaccination snarast möjligt, dock med högst 12 månaders intervall och att hästen därefter revaccineras med 6 månaders intervall. Däremot måste hästen ha vaccinerats inom de senaste 6 månaderna för att få starta.

Har det gått mer än ett år sedan senaste vaccination måste hästen grundvaccineras (A, B och C). Hästen får starta först efter att vaccination A och B givits.

Regeln finns i Skandinaviskt Smittskyddsreglemente.

Registrera vaccination hos Svensk Galopp

Tränaren är ansvarig för att hästen är vaccinerad och att vaccinationer mot hästinfluensan registreras hos Svensk Galopp. Registreringen av vaccinationer görs via tränarens användarkonto på Galoppappen.

Frågor och svar om vaccinationer

Fram till 31 december 2020 gällde intervallen 21-92 dagar mellan A och B, 150-215 dagar mellan B och C samt revaccination med högst 12 månaders intervall.

Häst som fram till den 31 december 2020 är vaccinerad enligt det tidigare vaccinationsprogrammet behöver inte vaccineras om.

Den 1 januari 2021 måste häst ha fått en A-vaccination de senaste 60 dagarna eller en B-vaccination de senaste 180 dagarna.

Om revaccination inte kan ske inom 6 månader rekommenderas en revaccination snarast möjligt, dock med högst 12 månaders intervall och att hästen därefter revaccineras med 6 månaders intervall. Har det gått mer än ett år sedan senaste vaccination måste hästen grundvaccineras (A, B och C). Hästen får starta först efter att vaccination A och B givits.

Observera att vaccinationers giltighetsdatum på Mina sidor på Galoppappen kan vara inkorrekt, speciellt om hästen vaccinerades under 2020. Det är tränarens ansvar att säkerställa att hästen vaccineras inom korrekt intervall.

Tränare kan se vaccinationers giltighetstid genom att logga in på Mina sidor på Galoppappen.

Om hästen vaccinerades under 2020 eller tidigare, kan giltighetsdatumet i listan på Galoppappen vara inkorrekt.

För C- och R-vaccinationer beräknas giltighetsdatumet på 181 dagar men ibland är vaccinationen giltig längre än så. Se frågan nedan.

Det är tränarens ansvar att säkerställa att hästen vaccineras inom korrekt intervall.

Giltighetstiden för C-vaccinationer och revaccinationer (R) beräknas på 181 dagar i sportsystemet.

Vaccinationen är dock giltig i 6 månader. Det innebär att den i vissa fall kan vara giltig i 182-184 dagar beroende på hur många dagar månaderna har. Kontakta Svensk Galopp om det är fallet och du vill starta eller har revaccinerat din häst under dag 182-184.

De nya reglerna som EHSLC (European Horserace Scientific Liaison Committee) rekommenderat har inte fått fullt genomslag i alla länder, delvis på grund av pandemin. Svensk Galopp, Dansk Galop och Norsk Jockeyklub har därför fattat följande beslut gällande hästar som inte får sin revaccination inom 6 månader:

Hästar som har fått korrekt grundvaccin A, B och C men där revaccinationen inte givits inom 6 månader behöver inte ges nytt grundvaccin såvida det inte gått mer än ett år sedan den senaste vaccinationen. Däremot måste hästen ha vaccinerats inom de senaste 6 månaderna för att få starta. Observera att karenstiden är 5 dagar.

Har det gått mer än ett år sedan senaste vaccination måste hästen grundvaccineras (A, B och C). Den kan starta  5 dagar efter vaccin B, alltså tidigast efter 21 + 5 dagar.

Smittskyddsregler

I Skandinaviskt Smittskyddsreglemente finns information och bestämmelser om smittsamma sjukdomar och vilka åtgärder som ska tas. Reglementet finns för att skydda mot smittsamma sjukdomar som orsakar lidande, nedsatt prestationsförmåga och ekonomiska förluster.

Som ansvarig för en häst har du alltid anmälningsplikt av alla smittsamma sjukdomar.

Galopptränare ska rapportera smittsamma sjukdomar till Tove Brandt, tel 073-802 81 44 (Bro Park) eller Anna Thelander, tel 073-429 87 28 (Jägersro Galopp).

Aktuell smittinfo

travsport.se hittar du senaste nytt om smittsamma sjukdomar i landet.

Rekommendationer för att förebygga smitta

Det är viktigt att förebygga smittsamma sjukdomar hos hästar. Du behöver förhindra att smitta förs in till stallet genom nya hästar eller hästar som smittats på exempelvis en tävling. Besökare till stallet kan också riskera att sprida smitta om de har smittämnen på händer, kläder eller skor. Det är också nödvändigt att förhindra att sjukdomar sprids inom stallet. Det kan man exempelvis göra genom att ha god hygien i stallet och att isolera sjuka hästar.

Läs mer om smittskydd för häst på SVA:s hemsida

Nyheter om smittskydd och hästvälfärd

Stoppa Kvarkan Stoppa Kvarkan

2 maj 2022 | Nyhet

Stoppa Kvarkan 2022

Idag startar årets kvarkakampanj som pågår under en vecka 2-8 maj. Stoppa Kvarkan är en informationskampanj om kvarka och smittskydd. Syftet är att sprida kunskap om kvarka och minska stigmatiseringen. Kampanjen samlas under #stoppakvarkan och #SAW2022 Läs mer

I kampanjen #smittfrittstall samlas flera hästorganisationer för att visa på vilka saker hästhållare kan göra i vardagen för att skydda sina hästar från smittor.

Vi är inne på sista veckan för kampanjen som pågått under hela februari. Som en del i kampanjen publicerar vi varje vecka nya checklistor om smittskyddsrutiner.

Checklistorna finns för nedladdning på sidan Smittskydd och vaccination (scrolla längst ner på sidan).

I artikeln Gemensam kampanj för bättre smittskydd kan du läsa mer om kampanjen.

Bild_hemsidan.jpg

I kampanjen #smittfrittstall samlas flera hästorganisationer för att visa på vilka saker hästhållare kan göra i vardagen för att skydda sina hästar från smittor.

Kampanjen pågår under hela februari. Som en del i kampanjen publicerar vi varje vecka nya checklistor om smittskyddsrutiner.

Checklistorna finns för nedladdning på sidan Smittskydd och vaccination (scrolla längst ner på sidan). Sidan fylls på med fler checklistor under hela februari.

I artikeln Gemensam kampanj för bättre smittskydd kan du läsa mer om kampanjen.

Bild till kampanjen stoppasmittan.jpeg Bild till kampanjen stoppasmittan.jpeg

Under #smittfrittstall samlas Svensk Galopp och många andra svenska hästorganisationer i en gemensam kampanj under februari månad. Syftet är att visa på vilka saker hästhållare kan göra i vardagen för att skydda sina hästar från smittor. Läs mer

Träningsstall _D3C3244 Stefan Olsson.jpg Träningsstall _D3C3244 Stefan Olsson.jpg

Under veckan har det genomförts gemensam "out of competition"-testning i Skandinavien. I Sverige har 10 hästar provtagits, i Danmark 5 och i Norge 5. Läs mer

Fler sidor om hästvälfärd

Göteborg Galopp 0047MOF200816-05435 Magnus Östh.jpg

Hästvälfärd i svensk galoppsport

Inom galoppsporten finns regler och rutiner för att värna om hästarnas välfärd. Våra regler är bland de strängaste i världen. Här kan du läsa om några av våra rutiner och riktlinjer för att värna om hästarnas välfärd.

Tävling vinnarcirkeln21nov2020 Elina Björklund.jpg

Värdegrund för tävling med häst

Friska och välmående hästar är förutsättningen för galoppsporten i Sverige. Här kan du läsa värdegrunden för träning och tävling inom galoppsporten.

Ultraljud dreamstime_l_62561286.jpg

Antidopning, karenstider och behandlingsjournal

All otillåten medicinering klassas som dopning. På den här sidan finns information om anti-dopning, medicinering, karenstidslistor och behandlingsjournaler.

Stall.jpg

Stallbesiktning

Det finns två typer av stallbesiktningar hos galopptränare: campkontroller som utförs av Travarhälsan och stallbesiktningar som utförs av veterinär. Här kan du läsa om vad det innebär och när du behöver göra en stallbesiktning.

Hönät _D7C1179.jpg

Regler och tillstånd för hästverksamhet

På den här sidan kan du läsa om tillstånd för din hästverksamhet och foderanläggning. Det är viktig information för dig som ska starta eller redan driver träningsverksamhet och uppfödning.