Smittskydd och vaccination

Det är viktigt att våra hästar är friska. Här kan du läsa om vaccinationer och de andra smittskyddsregler som gäller inom galoppsporten.

Vaccination

För att förhindra smitta av hästinfluensa finns det regler kring vaccination.

Alla hästar som vistas på en galoppbana måste vara vaccinerade mot hästinfluensa. Vaccinationerna A och B ska ha gjorts innan hästen anländer till banan och vaccinationsprogrammet ska därefter fullföljas enligt nedanstående intervall. En häst måste ha vaccination A och B för att få startanmälas.

Vaccinationerna ska vara registrerade hos Svensk Galopp samt i hästens pass.

Vaccinationsintervall

Från och med den 1 januari 2021 gäller följande intervall:

  • Vaccination A bör ej ges förrän hästen är minst 6 månader gammal.
  • Vaccination B ges 21-60 dagar efter A.
  • Vaccination C ges 120-180 dagar efter B.
  • Därefter sker revaccination (R) med högst sex månaders intervall.

Därefter sker revaccination med högst 6 månaders intervall. Häst som fram till den 31 december 2020 är vaccinerad enligt det tidigare vaccinationsprogrammet behöver inte vaccineras om.

Om revaccination inte kan ske inom 6 månader rekommenderas en revaccination snarast möjligt, dock med högst 12 månaders intervall och att hästen därefter revaccineras med 6 månaders intervall. Däremot måste hästen ha vaccinerats inom de senaste 6 månaderna för att få starta.

Har det gått mer än ett år sedan senaste vaccination måste hästen grundvaccineras (A, B och C). Hästen får starta först efter att vaccination A och B givits.

Regeln finns i Skandinaviskt Smittskyddsreglemente.

Registrera vaccination hos Svensk Galopp

Tränaren är ansvarig för att hästen är vaccinerad och att vaccinationer mot hästinfluensan registreras hos Svensk Galopp. Registreringen av vaccinationer görs via tränarens användarkonto på Galoppappen.

Frågor och svar om vaccinationer

Fram till 31 december 2020 gällde intervallen 21-92 dagar mellan A och B, 150-215 dagar mellan B och C samt revaccination med högst 12 månaders intervall.

Häst som fram till den 31 december 2020 är vaccinerad enligt det tidigare vaccinationsprogrammet behöver inte vaccineras om.

Den 1 januari 2021 måste häst ha fått en A-vaccination de senaste 60 dagarna eller en B-vaccination de senaste 180 dagarna.

Om revaccination inte kan ske inom 6 månader rekommenderas en revaccination snarast möjligt, dock med högst 12 månaders intervall och att hästen därefter revaccineras med 6 månaders intervall. Har det gått mer än ett år sedan senaste vaccination måste hästen grundvaccineras (A, B och C). Hästen får starta först efter att vaccination A och B givits.

Observera att vaccinationers giltighetsdatum på Mina sidor på Galoppappen kan vara inkorrekt, speciellt om hästen vaccinerades under 2020. Det är tränarens ansvar att säkerställa att hästen vaccineras inom korrekt intervall.

Tränare kan se vaccinationers giltighetstid genom att logga in på Mina sidor på Galoppappen.

Om hästen vaccinerades under 2020 eller tidigare, kan giltighetsdatumet i listan på Galoppappen vara inkorrekt.

För C- och R-vaccinationer beräknas giltighetsdatumet på 181 dagar men ibland är vaccinationen giltig längre än så. Se frågan nedan.

Det är tränarens ansvar att säkerställa att hästen vaccineras inom korrekt intervall.

Giltighetstiden för C-vaccinationer och revaccinationer (R) beräknas på 181 dagar i sportsystemet.

Vaccinationen är dock giltig i 6 månader. Det innebär att den i vissa fall kan vara giltig i 182-184 dagar beroende på hur många dagar månaderna har. Kontakta Svensk Galopp om det är fallet och du vill starta eller har revaccinerat din häst under dag 182-184.

De nya reglerna som EHSLC (European Horserace Scientific Liaison Committee) rekommenderat har inte fått fullt genomslag i alla länder, delvis på grund av pandemin. Svensk Galopp, Dansk Galop och Norsk Jockeyklub har därför fattat följande beslut gällande hästar som inte får sin revaccination inom 6 månader:

Hästar som har fått korrekt grundvaccin A, B och C men där revaccinationen inte givits inom 6 månader behöver inte ges nytt grundvaccin såvida det inte gått mer än ett år sedan den senaste vaccinationen. Däremot måste hästen ha vaccinerats inom de senaste 6 månaderna för att få starta. Observera att karenstiden är 5 dagar.

Har det gått mer än ett år sedan senaste vaccination måste hästen grundvaccineras (A, B och C). Den kan starta  5 dagar efter vaccin B, alltså tidigast efter 21 + 5 dagar.

Smittskyddsregler

I Skandinaviskt Smittskyddsreglemente finns information och bestämmelser om smittsamma sjukdomar och vilka åtgärder som ska tas. Reglementet finns för att skydda mot smittsamma sjukdomar som orsakar lidande, nedsatt prestationsförmåga och ekonomiska förluster.

Som ansvarig för en häst har du alltid anmälningsplikt av alla smittsamma sjukdomar.

Galopptränare ska rapportera smittsamma sjukdomar till Tove Brandt, tel 073-802 81 44 (Bro Park) eller Anna Thelander, tel 073-429 87 28 (Jägersro Galopp).

Aktuell smittinfo

travsport.se hittar du senaste nytt om smittsamma sjukdomar i landet.

Rekommendationer för att förebygga smitta

Det är viktigt att förebygga smittsamma sjukdomar hos hästar. Du behöver förhindra att smitta förs in till stallet genom nya hästar eller hästar som smittats på exempelvis en tävling. Besökare till stallet kan också riskera att sprida smitta om de har smittämnen på händer, kläder eller skor. Det är också nödvändigt att förhindra att sjukdomar sprids inom stallet. Det kan man exempelvis göra genom att ha god hygien i stallet och att isolera sjuka hästar.

Läs mer om smittskydd för häst på SVA:s hemsida

Nyheter om smittskydd och hästvälfärd

Häst i hage i snö dreamstime_l_28808179.jpg Häst i hage i snö dreamstime_l_28808179.jpg

Karenstids- och förbudslistan är uppdaterad och de nya bestämmelserna börjar gälla från och med 1 februari 2022. Förutom att några preparat tillkommit och tagits bort samt att fler substansgrupper redovisas som förbjudna finns också ett förtydligande genom att syntetiska syrebärare fått ett eget avsnitt. Läs mer

12 oktober 2021 | Notis Negativt kvarkaprov på Jägersro

Tidigare i dag rapporterade vi om misstänkt kvarka hos två hästar på Jägersro. Provsvar har nu kommit och det var negativt.

De nya reglerna som EHSLC (European Horserace Scientific Liaison Committee) rekommenderat har inte fått fullt genomslag i alla länder, delvis på grund av pandemin. Svensk Galopp, Dansk Galop och Norsk Jockeyklub har därför fattat följande beslut gällande hästar som inte får sin revaccination inom 6 månader:

Hästar som har fått korrekt grundvaccin A, B och C men där revaccinationen inte givits inom 6 månader behöver inte ges nytt grundvaccin såvida det inte gått mer än ett år sedan den senaste vaccinationen. Däremot måste hästen ha vaccinerats inom de senaste 6 månaderna för att få starta. Observera att karenstiden är 5 dagar.

Har det gått mer än ett år sedan senaste vaccination måste hästen grundvaccineras (A, B och C). Den kan starta  5 dagar efter vaccin B, alltså tidigast efter 21+5 dagar.

Vaccinationsreglerna finns i Smittskyddsreglementet.

Frågor besvaras av Helena Gärtner
helena.gartner@svenskgalopp.se
070-254 77 14

Jordbruksverket har åter öppnat upp den centrala hästdatabasen, så det är nu möjligt att registrera hästar på sin anläggning.

Senast den 1 oktober ska alla som driver en anläggning med hästar ha registrerat sin anläggning och därmed ska alla hästar ha en hemadress. Anledningen är att det ska bli enklare att spåra smittor vid eventuella sjukdomsutbrott. De nya reglerna är beslutade av EU och finns i den nya EU-förordningen Animal Health Law (AHL), även kallad djurhälsoförordningen.

De engelska fullbloden som finns registrerade i Sverige ska finnas tillgängliga i databasen. Om din häst inte går att hitta mailar du Svensk Galopp på info@svenskgalopp.se så kontrollerar vi varför hästen inte finns tillgänglig.

Jordbruksverkets hemsida kan du läsa om reglerna och hur du ska gå till väga. Du hittar en manual, instruktionsfilmer och information om när du behöver fullmakt.

Nu har Jordbruksverket gått ut med information om vilka microchip som är godkända from den 21 april 2021.

Jordbruksverket redovisar löpande vilka chip som är godkända för id-märkning på sidan Hästpass och registrering av hästar - Jordbruksverket.se. En tabell med alla märken hittar du genom att scrolla till rubriken "Alla hästar ska id-märkas" och därefter klicka på rubriken "Godkända id-märken".

Alla hästar ska id-märkas. Hästar som identifierats från och den 21 april 2021 ska vara märkta med chip som godkänts av Jordbruksverket och det ska bland annat visa födelselandets landskod. Hästar som redan är märkta eller har hästpass sedan innan den 21 april behöver inte märkas om.

Fler sidor om hästvälfärd

Göteborg Galopp 0047MOF200816-05435 Magnus Östh.jpg

Hästvälfärd i svensk galoppsport

Inom galoppsporten finns regler och rutiner för att värna om hästarnas välfärd. Våra regler är bland de strängaste i världen. Här kan du läsa om några av våra rutiner och riktlinjer för att värna om hästarnas välfärd.

Tävling vinnarcirkeln21nov2020 Elina Björklund.jpg

Värdegrund för tävling med häst

Friska och välmående hästar är förutsättningen för galoppsporten i Sverige. Här kan du läsa värdegrunden för träning och tävling inom galoppsporten.

Ultraljud dreamstime_l_62561286.jpg

Antidopning, karenstider och behandlingsjournal

All otillåten medicinering klassas som dopning. På den här sidan finns information om anti-dopning, medicinering, karenstidslistor och behandlingsjournaler.

Stall.jpg

Stallbesiktning

Det finns två typer av stallbesiktningar hos galopptränare: campkontroller som utförs av Travarhälsan och stallbesiktningar som utförs av veterinär. Här kan du läsa om vad det innebär och när du behöver göra en stallbesiktning.

Hönät _D7C1179.jpg

Regler och tillstånd för hästverksamhet

På den här sidan kan du läsa om tillstånd för din hästverksamhet och foderanläggning. Det är viktig information för dig som ska starta eller redan driver träningsverksamhet och uppfödning.