Vi har placerat cookies på din dator och lagrar ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer >här.

Försäkringar

Detta är en kortfattad beskrivning av det försäkringsskydd som du har under din verksamhet inom galoppsporten. Observera att i försäkringsskyddet ingår inte någon olycksfallsförsäkring. Svensk Galopp (SG) har ett samarbete med Aon Sweden AB, försäkringsmäklare, samt försäkringsgivaren If.

Ansvarsförsäkring och Hästdrulleförsäkring

Försäkringarna omfattar tränings- och tävlingsverksamhet i Sverige. Ansvarsförsäkringen gäller för skador som orsakats av häst, tävlings-eller träningsregistrerad i Svensk galopp, genom plötslig oförutsedd händelse i Sverige. Ersättningsbara skador enligt detta moment är skada på egendom till de försäkringsbelopp som anges nedan.

VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR

Jockeys, lärlingar, amatörryttare och tränare som är licensierade i Svensk Galopp.
Gästjockeys, personal sysselsatta med hästskötsel och personer som tränar/rider i Svensk Galopp registrerade hästar för tävlingsverksamhet.
Vidare deltagare i ponnygalopp i samband med ordinarie tävlings dagar samt licensierade ponnyryttare under skötsel och träning, dels hemma och dels vid gemensam träning.

GEOGRAFISKT GILLTIGHETSOMRÅDE

Försäkringen gäller för verksamhet som bedrivs i Sverige

FÖRSÄKRINGSLIMITER

1. Ansvarsmomentet

Person- och sakskada 10 000 000 kr per skada och 20 000 000 kr per avtalstid

2. Hästdrullemomentet

Skada på egendom per galoppekipage och skada, dock ej häst, max 1 basbelopp
Skada på annans egendom, dock ej häst, 3 basbelopp
Skada på häst till följd av kollision mellan galoppekipage på galoppbana i samband med galopptävling, max 1 basbelopp per galoppekipage.

SJÄLVRISK

Självrisken är 0,05 basbelopp. (2013: SEK 2 225)
Basbeloppet år 2013 är 44 500 kr.

Ansvarsmomentet under 1 ovan kan inte nyttjas samtidigt som Hästdrullemomentet.

Senast uppdaterad 2020-06-16. info@svenskgalopp.se

Bro Parkbro bankropp Till banan

Jägersro Galoppjägers bankropp2 Till banan

Göteborg GaloppGG bankropp2 Till banan