Tillfällig utförsel

När en häst tillfälligt ska föras ut ur landet för träning, avel eller annan orsak finns det flera saker att tänka på. Här kan du läsa om hur du anmäler tillfällig utförsel och återinförsel.

Hästen kan föras ut av olika anledningar:

  • Träning (men om svenskregistrerad häst är i utländsk träning måste den exporteras för att kunna startanmälas)
  • Vila
  • Auktion
  • Veterinärvård
  • Avel (endast ston. Kontakta Svensk Galopp om du vill föra ut en hingst för avel.)

Om du ska tävla utomlands gäller andra regler. Mer information finns på sidan om att tävla utomlands.

En häst får vara tillfälligt utförd från Sverige i högst nio månader. Efter periodens slut får hästen inte på nytt föras in respektive ut ur landet förrän efter en månad, om inte Svensk Galopp medger annat.

Du måste själv kontrollera vilka regler som gäller i destinationslandet.

Tillvägagångssätt

När en häst tillfälligt ska föras ut ur landet ska detta i god tid anmälas till Svensk Galopp på blanketten Anmälan om tillfällig utförsel. Det är viktigt att du uppger alla uppgifterna på ansökan.

Om hästen ska föras ut för träning, vila, auktion eller veterinärvård utfärdar Svensk Galopp ett General Notification Of Movement (GNM). Om hästen ska föras ut för avel utfärdar Svensk Galopp en Breeding Clearance Notification (BCN). Dessa ska finnas i hästens pass under utlandsvistelsen. Passet behöver inte stämplas.

När hästen återvänder till Sverige ska du skicka in blanketten Meddelande om återinförsel. Om inte detta görs kommer hästen att automatiskt exporteras då utförseltiden gått ut och ägaren debiteras exportavgift. Om hästen sedan återförs till Sverige ska den återimporteras och ägaren debiteras återimportavgift.

Utförsel av dräktiga ston eller ston med föl vid sidan

Utförsel av sto med föl vid sidan

När ett sto med föl vid sidan ska föras ut tillfälligt för betäckning ska fölet vara mikrochipmärkt innan utförseln. Fölets mikrochipnummer ska finnas med på stoets BCN.

I de fall fölet är mycket ungt när det blir tillfälligt utfört tillsammans med sin mamma och det ännu inte tappat fölpälsen kan man chipmärka fölet innan det reser och göra signalementbeskrivning och DNA-typning när mor och föl återvänder till Sverige. Avritning och DNA-typning ska vara gjort före den 30 september födelseåret för att slippa förseningsavgift. Läs mer på sidan om fölregistrering.

Utförsel av dräktigt sto

Om stoet är dräktigt vid utförsel och fölar utomlands behöver du anmäla fölets födsel både till den utländska organisationen och till Svensk Galopp om du vill att fölet ska räknas som svenskuppfött. Anmäl till Svensk Galopp inom 3 månader från fölets födsel. Läs mer på sidorna om fölregistrering och om hästens nationalitet.

Lista över utförda hästar

Galoppappen finns en lista över alla utförda hästar.

Bestämmelser om utförsel av hästar från Sverige

Informationen på den här sidan handlar om hur du registrerar att din häst förs ut ur landet. Det finns också bestämmelser för vad som gäller för att resa med en häst.

Bestämmelser angående hälsointyg, vaccinationer m.m. hämtas från gränsveterinär eller Jordbruksverket. På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa mer om vad som gäller vid in- och utförsel av häst.

Hälsointyg ska alltid göras innan hästen lämnar landet. Tänk på att hälsointyg ska utfärdas av distriktsveterinär inom 48 timmar före avresan. Spara detta hälsointyg tills hästen återvänt till utförsellandet.

Bestämmelser om utförsel av hästar från Sverige

Informationen på den här sidan handlar om hur du registrerar att din häst förs ut ur landet. Det finns också bestämmelser för vad som gäller för att resa med en häst.

Bestämmelser angående hälsointyg, vaccinationer m.m. hämtas från gränsveterinär eller Jordbruksverket. På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa mer om vad som gäller vid in- och utförsel av häst.

Hälsointyg ska alltid göras innan hästen lämnar landet. Tänk på att hälsointyg ska utfärdas av distriktsveterinär inom 48 timmar före avresan. Spara detta hälsointyg tills hästen återvänt till utförsellandet.

Fler sidor om in- och utförsel av häst

Transport 20190920-AHK_4941 Amie Karlsson.jpg

Export

Ska du exportera din häst? På den här sidan kan du läsa om hur du går tillväga.

Flyg 20190920-AHK_4947 Amie Karlsson.jpg

Tillfällig införsel

När du för in en utlandsregistrerad häst till Sverige för träning, avel eller annan orsak finns flera saker att tänka på.

Flyg 20190920-AHK_4898 Amie Karlsson.jpg

Import och återimport

På den här sidan finns information om hur du registrerar din importerade häst.