In- och utförsel av häst

När en häst ska importeras, exporteras eller tillfälligt föras in eller ut ur landet, ska detta anmälas till Svensk Galopp. På de här sidorna finns information om hur du går till väga.

Flyg 20190920-AHK_4919 Amie Karlsson.jpg

Tillfällig utförsel

När en häst tillfälligt ska föras ut ur landet för träning, avel eller annan orsak finns det flera saker att tänka på. Här kan du läsa om hur du anmäler tillfällig utförsel och återinförsel.

Transport 20190920-AHK_4941 Amie Karlsson.jpg

Export

Ska du exportera din häst? På den här sidan kan du läsa om hur du går tillväga.

Flyg 20190920-AHK_4947 Amie Karlsson.jpg

Tillfällig införsel

När du för in en utlandsregistrerad häst till Sverige för träning, avel eller annan orsak finns flera saker att tänka på.

Flyg 20190920-AHK_4898 Amie Karlsson.jpg

Import och återimport

På den här sidan finns information om hur du registrerar din importerade häst.