Försäljning och leasing

När en häst säljs eller leasas ska det anmälas till Svensk Galopp så fort som möjligt. Här kan du läsa om hur du går tillväga.

Ägarskifte

Du kan anmäla ägarskifte och leasing digitalt via vår Galoppapp eller via blankett.

Om det är köparens första häst så registreras ett ägarskap i samband med försäljningen/förhyrningen. Ägarskapet ska ha en företrädare. Läs mer om vad ett ägarskap är och om företrädarens roll på sidan Praktisk information för hästägare.

Avgift för försäljning eller förhyrning betalas av köparen eller leasingtagaren. Om anmälan inkommer (även digitalt) senare än 30 dagar efter försäljningen/förhyrningen debiteras köparen/leasingtagaren en förseningsavgift.

Aktuella avgifter finns i dokumentet Avgifter.

Tills dess att köpet/leasingen har registrerats fortsätter alla avgifter att komma till den registrerade ägarens konto. Avgifter kan till exempel vara anmälningsavgifter till insatslöpningar.

För att häst ska få starta måste ägarskapet registrera sina hästägarfärger. Läs mer på sidan Hästägarfärger.

Om hästen leasas måste man vid varje avslutande leasing säga upp leasingavtalet via Galoppappen eller skicka in en ny blankett om att leasingen upphör. Även då ska båda parter skriva under. Orden leasing och förhyrning används synonymt.

Anmäla ägarskifte/leasing digitalt via Galoppappen

Ett digitalt ägarskifte/leasing påbörjas av företrädaren för säljaren och slutförs av köparens företrädare. Köparen anger ev. delägare i ägarskapet och alla parter signerar sedan försäljningsanmälan med BankID.

Det krävs att alla parter har ett användarkonto på Galoppappen, svenskt Bank-ID och uppfyller villkoren nedan. Varken säljare/uthyrare eller företrädare för köpare/leasingtagare får ha en ekonomisk spärr.

Om du saknar användarkonto ansöker du enkelt om detta på sidan Skapa konto.

Om det är flera personer som tillsammans ska köpa eller leasa en häst krävs att samtliga delägare för köparen/förhyraren uppfyller villkoren och kan signera med Bank-ID. På säljarsidan är det endast företrädaren som ska signera försäljningsanmälan/anmälan om leasing. Nuvarande delägare, d.v.s. i det säljande ägarskapet, kommer dock att kunna se status på ägarskiftet/leasingen, i Galoppappen, under hela processen. Efter att försäljningsanmälan/leasingen är påskriven av alla parter överförs avtalet till Svensk Galopp som granskar, godkänner och registrerar ägarskiftet. Observera att ägarskiftet/leasingen inte är genomfört förrän då.

Detta behövs för att kunna använda digitalt ägarskifte/leasing:

Som privatperson

  • att du har svenskt personnummer och är över 18 år
  • att du har ett användarkonto på svenskgalopp.se
  • att du har ett svenskt Bank-ID

Som juridisk person

  • du själv eller någon annan är registrerad som bolagsrepresentant med fullmakt för användarkonto hos Svensk Galopp
  • bolagsrepresentanten har svenskt personnummer och är över 18 år
  • bolagsrepresentanten har ett användarkonto på svenskgalopp.se
  • bolagsrepresentanten har ett svenskt Bank-ID

Mer info om bolagsrepresentant finns på sidan Guide till Galoppappen (se rubriken "För ägare").

Anmäla ägarskifte eller leasing via blankett

Ägarskifte och leasing går också att anmäla via blankett.

Köparen och säljaren ska då fylla i blanketterna Försäljningsanmälan eller Anmälan om leasing och skicka den i original till Svensk Galopp. Samtliga uppgifter såväl personnummer som adress ska anges. Minderåriga måste ha en målsman som företrädare. Blanketterna hittar du i Blankettarkivet.

Förtur vid försäljning och förhyrning

Handläggningstiden för försäljningar är tre arbetsdagar. Det finns möjlighet att mot en avgift få förtur med handläggningen av försäljning. Registreringen görs då klart under dagen.

För att förtur ska kunna ges måste blanketten Ansökan om förtur vid ägarskifte vara Svensk Galopp tillhanda före klockan 11.00.

Det är inte möjligt att ansöka om förtur mellan den 14 juni och 31 augusti på grund av högre belastning under semestertider.

Kostnaden för förturen debiteras personen som undertecknat ansökan.

Förtur vid försäljning och förhyrning

Handläggningstiden för försäljningar är tre arbetsdagar. Det finns möjlighet att mot en avgift få förtur med handläggningen av försäljning. Registreringen görs då klart under dagen.

För att förtur ska kunna ges måste blanketten Ansökan om förtur vid ägarskifte vara Svensk Galopp tillhanda före klockan 11.00.

Det är inte möjligt att ansöka om förtur mellan den 14 juni och 31 augusti på grund av högre belastning under semestertider.

Kostnaden för förturen debiteras personen som undertecknat ansökan.

Utgående eller tillkommande delägare

När en ny delägare tillkommer eller utgår måste ett nytt ägarskap måste registreras. Läs mer på sidan Praktisk information för hästägare.

Om hästen ska tävla under samma ägarfärger som tidigare, måste dessa registreras över på det nya ägarskapet. I de fall ägarskapet har en pseudonym, gäller samma regel. Läs mer på sidan om Hästägarfärger.

Vanliga frågor och svar

Om du har köpt hästen från ägaren som inte är registrerad som ägare hos Svensk Galopp, vänligen kontakta info@svenskgalopp.se för mer information. För att se vem som står som registrerad ägare, gå in på Galoppappen och sök på hästens namn.

Fyll i blanketten Försäljningsanmälan och skicka den till oss. Blanketten ska sändas in i original med både säljarens och köparens namnteckning.

För att se vem som står som registrerad ägare, gå in på Galoppappen och sök på hästens namn. Vår handläggningstid är vanligtvis tre arbetsdagar från att vi har mottagit blanketten Försäljningsanmälan och Anmälan om leasing.

Om inga ändringar skett i bolaget sedan det förra bolagsbeviset skickades in till Svensk Galopp behöver man inte skicka in ett nytt bolagsbevis.

För att en fysisk person, via sitt användarkonto på svenskgalopp.se, ska kunna representera ett bolag (HB, KB och AB) krävs det att den fysiska personen blir befullmäktigad av bolaget att vara en så kallad bolagsrepresentant.

I och med att bolaget lämnar en sådan fullmakt till Svensk Galopp kan bolagsrepresentanten representera bolaget och utföra tjänster i Galoppappen för bolagets räkning. När vi fått fullmakten tar det 7 dagar innan hästägarfunktionerna fungerar hos bolagsrepresentanten.

Fullmakt för bolagsrepresentant

Återkallelse av fullmakt för bolagsrepresentant

Fler sidor om avel och hästägande

Tävling Vinnarcirkeln Elina Björklund.jpg

Äga galopphäst

Hästägaren är en nyckelspelare i ett galoppstall. På de här sidorna kan du läsa om vad det innebär att vara hästägare och hur du går tillväga för att bli ägare till en galopphäst.

Föl i hage dreamstime_l_72964421.jpg

Avel och uppfödning

På de här sidorna finns information om avel och uppfödning av engelska fullblod. Läs om hingstar och ston i avel och hur du går tillväga för att föda upp engelska fullblod.

Tävling Spetsadeöron Elina Björklund.jpg

Registrering av häst

Engelska fullblod ska registreras hos Svensk Galopp. Vi registrerar också arabiska fullblod som ska tävla i galopp. Svensk Galopp är avelsorganisation för engelskt fullblod vilket innebär att vi utfärdar hästpass. På de här sidorna finns mer information om registrering av häst.

Flyg 20190920-AHK_4887 Amie Karlsson.jpg

In- och utförsel av häst

När en häst ska importeras, exporteras eller tillfälligt föras in eller ut ur landet, ska detta anmälas till Svensk Galopp. På de här sidorna finns information om hur du går till väga.

free house 4798 Stefan Olsson.jpg

Galopphästar som ridhästar

Före detta galopphästar är populära som ridhästar och tävlas framgångsrikt i både dressyr och hoppning.

Tävling BP22APRIL2020_05 Elina Björklund.jpg

Aktuella inregistreringar

Svensk Galopp publicerar aktuella registreringar av bland annat försäljningar, registrerade föl, importer, exporter och nya licenser. På den här sidan kan du läsa och ladda ner en sammanställning av inregistreringar och licenser.