Hästens nationalitet

På den här sidan kan du läsa om hästens nationalitet och vad det innebär att en häst är svenskuppfödd.

Suffixet anger var hästen är född

Alla hästar har ett suffix. Suffixet är två eller tre bokstäver som står inom parentes efter hästens namn. Suffixet visar var hästen är född. Det ändras aldrig, även om hästen exporteras till ett annat land.

Exempel på vanliga suffix är GB för Storbritannien, IRE för Irland och DEN för Danmark.

Alla svenskfödda hästar får suffixet SWE. Suffixet anges vanligtvis inte om hästen är född i det land där namnet publiceras. De hästar som inte har något suffix och startar i Sverige är födda i Sverige.

En förteckning över alla suffix finns i Registrerings- och licensreglemente Bilaga 1 (Suffix)

Vad innebär det att vara svenskuppfödd?

En häst kan räknas som svenskuppfödd även om den har ett annat suffix än SWE. Då kan suffixkoden anges med små bokstäver. Det innebär att hästar med andra suffix ibland startar i löpningar för svenskuppfödda hästar. Deras ägare får hästägarpremier och uppfödarna får uppfödarpremier på samma sätt som om hästen vore född i Sverige.

Det finns också fall där en häst är född i Sverige men inte uppfyller alla kriterier för att räknas som svenskuppfödd. Då räknas hästen som "svenskfödd".

Definition av svenskuppfödd och svenskfödd häst

I licens- och registreringsreglementet finns definitionerna för vilka hästar som räknas som kan räknas som svenskuppfödda och vilka hästar som endast anses vara svenskfödda. Det finns också en tilläggsregel i allmänna bestämmelser.

Nedan finns en sammanfattning av texten i Registrerings- och licensreglementet och Allmänna Bestämmelser 2020. Observera att det är en beskrivning av regelverken. Om det är några skillnader i innebörden mellan den här texten och regelverken, så är det skrivningen i regelverken som gäller.

Med svenskuppfödd häst förstås häst som undan svenskregistrerat sto

  1. är född i Sverige och som har stannat här till den 1 juni påföljande år eller som för betäckning av modern följt henne till utlandet och därefter återinförts till Sverige inom födelseåret och stannat kvar här till den 1 juni nästa år
  2. är född i utlandet och som införts till Sverige inom födelseåret och stannat kvar här till den 1 juni nästa år.

Registreringen i Sverige av fölets moder ska ske före fölets födsel.

Med svenskfödd häst förstås häst som är född i Sverige undan registrerat sto men som inte uppfyller villkoren i övrigt enligt första stycket för att anses som svenskuppfödd.

Mer information finns i Registrerings- och licensreglementet

Med svenskuppfödd häst förstås häst som undan utlandsregistrerat sto är född i utlandet och som införs till Sverige senast den 31 december födelseåret och som stannar här till den 1 juni följande år.

Regeln gäller under följande förutsättningar:

  • Stoet köps in på en auktion utanför Skandinavien.
  • Stoet ska aldrig ha varit svenskregistrerat.
  • Ansökan om registrering av stoet görs till Svensk Galopp i god tid innan stoet fölar i utlandet.
  • Fölet ska registreras i födelselandet hos den utländska galopporganisationen
  • Fölanmälan ska görs till Svensk Galopp inom tre månader från födseln. Om anmälan komer in senare debiteras en förseningsavgift.
  • Stoet förs in till Sverige och ansökan om import görs inom nio månader från köpet.
  • Fölet införs till Sverige senast den 31 december födelseåret och stannar kvar i Sverige till den 1 juni året därpå.
  • Avritning gjord av svensk veterinär eller ID-kontrollant ska vara gjord på Svensk Galopps konturdiagram senast den 31 december födelseåret.

Mer information finns i Registrerings- och licensreglementet och i Allmänna Bestämmelser 2020.

Fler sidor om avel och uppfödning

Stuteri DSC_0796 Amie Karlsson.JPG

Fullblodsavel i Sverige

Det är givande att vara fullblodsuppfödare. På den här sidan kan du läsa om fullblodsavel i Sverige och vad det innebär att föda upp en galopphäst.

Tävling Bro19juni16-9-2 Amie Karlsson.jpg

Stamboken

Stamboken för engelska fullblod förs av Svensk Galopp. Stamboken kallas Svensk stuteribok för fullblod (SvSF).

Avelshingst DSC_0742 foto Amie Karlsson.JPG

Avelshingstar

På de här sidorna finns information och praktiska råd för dig som äger en avelshingst eller som ska välja en hingst till ditt sto.

Stuteri DSC_0134 Amie Karlsson.JPG

Praktisk information för stoägare

Det finns flera saker att tänka på när du har ett avelssto eller om du planerar att köpa ett dräktigt sto. Här finns information om betäckning i Sverige och utomlands samt vad som gäller om du köper ett dräktigt sto utomlands.

AHK_2777 Amie Karlsson.jpg

Uppfödarpremier

Uppfödare till svenskuppfödda galopphästar får uppfödarpremier.