Vi har placerat cookies på din dator och lagrar ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer >här.

Hästöga - square

Guide användarkonto

Information för dig som vill skaffa eller har skaffat ett användarkonto på svenskgalopp.se

Innehåll: Allmänt - För tränare - För ryttare - För ägare - För medlemmar

 

Allmänt
 

Vem kan skaffa ett användarkonto?
Alla kan skaffa ett användarkonto men villkoret för att kunna skaffa ett användarkonto är att du är folkbokförd i Sverige.
Danska och norska tränare, jockeys och lärlingar kan också skaffa ett konto, se särskild information om det >här.

Vilka funktioner får man då tillgång till när man skaffar ett användarkonto?
Alla som skaffar ett användarkonto kan startbevaka hästar (se nedan), förenkla sitt användande av svenskgalopp.se genom att spara topplistor (se nedan) och sätta bokmärken på hästar/ryttare/tränare som du ofta söker på i Sök Sportinfo.

Du som har licens kan bland annat anmäla och startanmäla de hästar du tränar, administrera din TDS om (du är proffstränare eller jockey/lärling), hantera din uppsittningskalender (om du är ryttare), anmäla ändrad registreringsstatus på tränade hästar (kastration) samt registrera vaccination på tränade hästar.

Du som är registrerad som hästägare hos Svensk Galopp kan via ditt användarkonto ta del av den hästägarfakturering som Svensk Galopp ansvarar för, du kan ta del av träningsrapporter från din tränare om du har hästen i professionell träning, via ett forum kommunicera med andra som äger häst tillsammans med dig, anmäla ändrad registreringsstatus på ägda hästar (död) samt se ägarstatistik knuten till dig som person.

 

För tränare

Som inloggad tränare ges möjlighet att sköta en del praktiska saker som listas och förklaras nedan.
 

Anmälan
Anmälningsförfarandet fungerar genom att du söker fram en proposition för din(a) häst(ar) i Tävlingskalendern eller Sök Proposition. Dessa funktioner ligger i menyn För Hästfolk. Vill du anmäla fler än en häst till samma tävlingsdag är det fördelaktigt att använda den s.k. Expressanmälan, där det går att anmäla flera hästar till samma dag och/eller lopp, utan att behöva stega igenom flödet flera gånger.

I menyvalet Anmälda hästar kan du sedan se/redigera/ta bort gjorda anmälningar.

Startanmälan
Startanmälan till ett lopp öppnar så fort anmälningstiden och viktsättningstiden har gått ut och du fortfarande har hästar anmälda till ett lopp. Via Tävlingskalendern eller menyvalet Startanmälan (båda i För Hästfolk) klickar du in dig på aktuell tävlingsdag och startanmäler häst för häst till respektive lopp.

Tänk på att:

* Ange rätt prioordning om häst anmäles till fler än ett lopp.
* Ange korrekt vikt.
* Verifiera gärna gjorda startanmälningar när du är klar i menyvalet Startanmälda hästar.


Förvalda ryttare
Funktionen Förvalda ryttare finns under menyvalet för Startanmälan och tillhör Inställningarna för dig som tränare. Här kan du söka fram och lägga till de ryttare du ofta använder dig av. Dessa listas sedan i startanmälningsförfarandet och gör att du snabbare kan genomföra startanmälan utan att vara tvungen att söka fram rätt ryttare.

Vaccinering
Registrera vaccination på dina hästar görs via menyvalet Vaccination i För Hästfolk.

OBS!
Om du ska lägga in flera vaccinationer för en häst är det viktigt att du börjar med den älsta vaccinationen (tidigaste) som hästen fått eftersom det bara går att registrera vaccinationer senare än den senaste registrerade vaccinationen.

1. Du börjar med att ange det datum som din(a) häst(ar) blev vaccinerade.
2. Sedan väljer du rätt vaccin i listan och godkänner villkoren.
3. Efter detta går du ned till listan med hästar och kryssar för de hästar som skall registreras med aktuellt valt vaccin och datum.
4. När du slutligen klickar på "Spara" kommer du få en bekräftelsedialog med dina gjorda val. Du kan här avbryta registreringen om något verkar fel. Väljer du "OK" så sparas registreringen och den kan ej ångras. Vid felaktig registrering var vänlig att kontakta kundtjänst.

Kastrera och dödmarkera
Som tränare eller ägare går det att registrera kastration för en häst. Som företrädare eller bolagsrepresentant i ett ägarskap kan man även registrera häst som död. Detta görs när man är inloggad och sökt fram aktuell häst i sök sportinfo. Det finns då en ikon ovanför hästen som heter "Ändra reg. status". Klicka på ikonen och ange i funktionen vilken datum aktuell häst blev kastrerad/död. För att kunna markera häst som död så får den inte ligga på någons träningslista.

Tränarrapporter
I webbtjänsten finns möjlighet för tränare att skicka s k tränarrapporter till ägare som innehar användarkonto hos svenskgalopp.se.
Rapporten finns tillgänglig för ägarna att läsa i det s k Ägarforumet.

tranarrapportruta

Tränare: Gå i inloggat läge till träningslistan. Den når du antingen via den s k notifieringsboxen på För Hästfolk eller via Sök sportinfo/Tränare ryttare på Sport & Spel.
Klicka på knappen Ny rapport för den häst du vill rapportera om.
Skriv önskad text i rapporten. Klicka på Skicka. Rapporten skickas nu till Ägarforumet.
 

 

 

För ryttare

Är du ryttare har du en helt ny funktion som är specifik för dig som ryttare och det är Uppsittningskalendern.

Uppsittningskalender
Uppsittningskalendern är specifik för alla ryttare. I denna kryssar du helt enkelt i vilka tävlingsdagar du är tillgänglig och kan rida. När en tränare sedan startanmäler sina hästar så ser de i listan över "Tillgängliga ryttare" att ditt namn finns med. Detta förenklar för tränare som då slipper söka fram rätt ryttare. Du hittar Uppsittningskalendern under menyn i För Hästfolk.

 

 

För ägare

Alla som på något äger en häst eller ingår i ett aktivt ägarskap kan få upp speciella funktioner som rör just detta när de skaffar sig ett konto. Dessa är listade här.

 hästfolk mitt hästägande

 

Mitt hästägande
Funktionen Mitt hästägande som ligger i För Hästfolk innehåller en mängd olika funktioner för dig som hästägare.

Ägda hästar
Här kan du se en listning av samtliga hästar som du äger. Du kan även se Kommande starter, din personliga Ägarstatitsik, listning över samtliga Ägarskap, samt Avtal med tränaren. I listningen över ägarskap kan den som företräder ett ägarskap justera andelarna i ägarskapet. Denna justering slår endast igenom på webbplatsen och ger en förhandsvisning om din andel när du är inne och kikar på ekonomifliken. Den korrekta andelsfördelningen som är inrapporterad till Svensk Galopp påverkas inte av detta.

Ekonomi
Här ser du som ägare/delägare uppgifter om samtliga transaktioner som rör ditt/dina ägarskap. Du kan se historik bakåt i tiden, men även Kommande transaktioner som ännu ej fakturerats. Du som företräder (äv bolagsrepresentanter) ett ägarskap kan även se enskilda Fakturor samt dess betalstatus.

Ägarforum
Forumet är väggen där medlemmar i ett ägarskap kan kommunicera sinsemellan. Hit skickar tränaren även sin s k tränarrapport.
Du väljer vilken häst du vill skriva ett inlägg för och postar på väggen. Övriga delägare får sedan en notifiering att det finns nya inlägg i forumet. Observera att tränaren inte kan läsa i forumet såvida inte denne också är en del i ägarskapet.

Se även information om funktionen Meddelande här nedanför under För medlemmar.

Bolagsrepresentanter för juridiska personer på svenskgalopp.se
För att en fysisk person, via sitt användarkonto på svenskgalopp.se, ska kunna representera ett bolag (HB, KB och AB) krävs det att den fysiska personen blir befullmäktigad av bolaget att vara en så kallad bolagsrepresentant. I och med att bolaget lämnar en sådan fullmakt till Svensk Galopp kan bolagsrepresentanten representera bolaget och utföra tjänster på svenskgalopp.se för bolagets räkning.
Fullmaktsblanketter för ändamålet skickas ut i samband med att en fysisk person skaffar ett användarkonto. De finns även för utskrift på svenskgalopp.se (se länk till höger).

 

 

För medlemmar

Dessa funktioner finns för samtliga med konto oavsett roll. Är du endast medlem på webbplatsen är detta de extrafunktioner du får till skillnad från en icke-inloggad person.

Startbevakning
När du sökt fram en häst i sök sportinfo finns det en ikon som heter Startbevaka. Klicka på denna för att lägga till startbevakning på aktuell häst. När hästen sedan blir startanmäld till ett lopp så kommer du få ett mail om detta, under förutsättning att du har angett din mailadress i Inställningar. Du kan se dina startbevakade hästar och ta bort sådana i menyvalet Mina listor som ligger i För Hästfolk.

Favoriter
På samma sätt som du lägger till en startbevakning kan du även lägga till favoriter. Favoriter blir som snabblänkar till hästar, ryttare, tränare, ägare eller uppfödare. Du lägger till favoriter i sök sportinfo. Dina favoriter listas sedan i Mina listor.

Topplistor
I toppliste-funktionen kan du som inloggad spara framsökta topplistor. När du sökt fram den topplista du önskar klickar du helt enkelt på Spara topplista och namnger den. dina sparade topplistor finns sedan samlade under Mina listor.

 

hästfolk mina listor

 

Inställningar
Inställningar som ligger i För Hästfolk är din egna sida med dina uppgifter. Här sparar/ändrar du ditt telefonnummer för SMS-utskick, din e-postadress och din hemsideadress. Du kan även ändra lösenord.

Är du inloggad tränare så kan du även via Inställningar komma åt funktionen för rvalda ryttare, samt TDS om du är ansluten till tränardebiteringssystemet.

Meddelanden
Meddelandefunktionen som finns i För Hästfolk för alla inloggade är främst en inkorg för centrala utskick från Svensk Galopp. Du kan endast skicka meddelanden till andra om du är med i ett ägarskap. Då kan du skicka  till tränaren eller andra delägare för aktuell häst.

Du kan se att du har fått ett meddelande genom att det informeras om detta i Medlemsrutan i notifieringsboxen på För Hästfolk.
Eller så går du direkt till Meddelande som finns i vänstermenyn på För Hästfolk.
 

 

Senast uppdaterad 2017-01-11. info@svenskgalopp.se

Bro Parkbro bankropp Till banan

Jägersro Galoppjägers bankropp2 Till banan

Göteborg GaloppGG bankropp2 Till banan