Foto: Magnus Östh/Svensk Galopp
Stall MOF200705-04445.jpeg

Ny karenstids- och förbudslista gäller från 1 oktober 2022

19 september 2022 10:37

Karenstids- och förbudslistan uppdateras och de nya bestämmelserna börjar gälla 1 oktober 2022. Förutom att några nya preparat tillkommit finns också en del förtydliganden. Ändringarna är framtagna i samarbete med trav- och galoppsporterna i Sverige, Norge och Danmark, dess nordiska kommitté (NEMAC) samt med förbundsveterinären vid Svenska Ridsportsförbundet.

Större uppdateringar i Karenstids- och förbudslistan är:

  • Utvärtes produkter mot insekter, som inte är läkemedel, men är godkända av Kemikalieinspektionen och avsedda för användning till häst får 0 timmars karenstid för tävling.
  • Zitch vet. (innehållande permetrin i en högre koncentration än ovan nämnda icke läkemedel) får däremot som registrerat veterinärmedicinskt läkemedel en karenstid på 96 timmar inför tävling.
  • RenuTend, ett nytt godkänt läkemedel för häst med mesenkymala stamceller för behandling vid senskador har tillkommit i listan men en karenstid har inte ännu beslutats då dokumentation ännu inte är tillgänglig.
  • Hemosilate vet. (etamysylat) har funnits på listan sedan tidigare och har nu fått en karenstid inför tävling på 6 dygn.
  • Övriga ändringar i läkemedelslistan gäller uppdateringar av nya läkemedel med tidigare listade substanser samt vissa redaktionella ändringar och förtydliganden är markerade i kursiv stil.

Den nya listan som gäller från 1 oktober hittar du på sidan Regelverk, under rubriken Regler om anti-dopning.

Fler nyheter, artiklar och bloggar

Stoppa kvarkanLogo_gul_ 2023 Stoppa kvarkanLogo_gul_ 2023

Under denna vecka går flera hästorganisationer samman i en informationskampanj för att öka medvetenheten om kvarka och informera om hur man kan stoppa och förebygga smittan. Läs mer

Har du någon fundering eller fråga som gäller hästvälfärd?

För att lyfta hästvälfärden samt underlätta och snabba på hanteringen av dessa frågor finns numera en ny mailadress.

Hit kan ärenden rörande hästvälfärd skickas. Det kan vara idéer, påpekanden eller frågor. Du hittar den på hastvalfard@svenskgalopp.se

Häst i hage Häst i hage

1 februari 2023 | Nyhet

Svensk Galopps Värdegrund

Ni vet väl om att Svensk Galopp har en värdegrund som vi jobbar mot? Här lyfter vi hur vi ska uppträda, verka och agera för att göra galoppsporten tillgänglig för alla oavsett förutsättningar och bakgrund. Läs mer