Vi har placerat cookies på din dator och lagrar ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer >här.

Top_stamboksfol

Stamboksinfo

Please click here to view this in English

Välkommen till Svensk Stuteribok för Fullblod Online (SvSF Online) samt Register för Övriga Fullblod (NTB-Reg Online).

Avelsinformationen inkluderar betäckningar, resultat och statistik från och med betäckningsåret 1995 och framåt.

Uppgifterna grundar sig på hingsthållarnas insända språngrullor med uppgifter om betäckningar samt följande års rapporter om betäckningsresultat samt uppgifter vid fölregistrering.

Sök avelsinfo

Betäckningar och Resultat av betäckningar

  • Föl som är länkade i grönt är registrerade. Länken leder till Sök Sportinfo. 

  • Resultatet ”Föl” som inte är länkade är föl födda utomlands, saknar slutförd registrering eller har aldrig påbörjat registreringen. 

  • För föl födda utomlands anges i kolumnen Noteringar fölets födelseland. För mer information hänvisas till respektive lands stambok.

  • Länkar på ston och hingstar leder till Sök Sportinfo där du under fliken SvSF Online respektive NTB-reg Online hittar hingstars och stons individuella betäckningar samt resultat i Sverige.

  • Resultatet No return innebär att uppgift saknas eller att resultatet inte uppfyller kraven för att införas i stamboken (SvSF).

Statistik - betäckningar och Statistik - Sammanställning av betäckningar

Under dessa rubriker inkluderas endast betäckningar av hingstar med betäckningstillstånd i Sverige.

Statistik - Resultat av betäckningar

Här inkluderas även föl födda i Sverige efter hingstar i utlandet.


OBS
att avelsinformationen inte uppdateras per automatik.
Innevarande års betäckningar och föregående års betäckningsresultat finns tillgängligt från hösten.

Språngrullor och betäckningsresultat ska varje år insändas av hingsthållarna senast den 1 september. Därefter bearbetas uppgifterna av Svensk Galopp och en tid senare görs informationen tillgänglig under Sök avelsinfo och Sök sportinfo.

 

Stud Book Information

Welcome to The Swedish Stud Book online and The Non Thoroughbred Register Online, please click here to view the “Sök avelsinfo (Stud Book)”.

The information contains reports of coverings, breeding results and statistical analysis from the 1995 breeding season and onwards.

Sök avelsinfo (Stud Book)

Return of Mares
• The result “Foal” that is linked in green is fully registered. The link leads you to the section “Sök sportinfo” where you will find more information about the animal.

• When the result “Foal” isn’t linked the foal is either born abroad, is lacking a full registration or no registration has been sent in.

• The country of birth for offspring born abroad is shown in the column “Notes”. For more information please contact the Stud Book in the country of origin.

• The links for mares and stallions lead you to the section “Sök sportinfo”. Under the tabs “SvSF Online” and “NTB-Reg Online” you will find information on Broodmares/Stallions and their produce.

• The result “No Return” implies that there is no record or that the result does not comply with the rules for the Stud Book (SvSF).

Covering statistic – per stallion and Covering statistic
Statistical Analysis for stallions standing in Sweden.

Statistical Analysis
Statistical Analysis for stallions standing abroad, with foals born in Sweden.


Please observe that the breeding information is not automatically updated during the year.

The coverings for the current year and the results from coverings in previous years are normally updated during the autumn.
 

 

 

Senast uppdaterad 2015-07-02. info@svenskgalopp.se

Bro Parkbro bankropp Till banan

Jägersro Galoppjägers bankropp2 Till banan

Göteborg GaloppGG bankropp2 Till banan