Svensk Galopp svarar

På den här sidan svarar vi på frågor som anses vara av allmänt intresse.

Vi svarar inte på frågor om individuella personer, utan exempelvis tolkningar av regelverk.

Skicka gärna frågor till oss på info@svenskgalopp.se.

Ja, en tränarlicens eller ryttarlicens kan vägras eller återkallas om innehavaren vid upprepade tillfällen bryter mot Svensk Galopp AB:s tävlingsreglemente, bryter mot djurskyddsbestämmelser, underlåter att fullgöra sina skyldigheter mot Svensk Galopp AB, gör sig skyldig till grövre brottslighet, dömd för penningtvätt m m, har drogproblem eller på grund av andra allvarliga missförhållanden visar sig olämplig som tränare eller ryttare.

För tränare gäller även underlåtelse att rätteligen betala skulder, att betala skatt och sociala avgifter för anställda, överträdelse av arbetsrättslig lagstiftning visar sig olämplig som tränare.

En tränarlicens eller ryttarlicens kan vägras eller återkallas om förutsättningarna för licens brister eller inte längre föreligger.

I registreringsreglementet 5 kap kan du läsa mer om licenser för tränare och ryttare.

Svar publicerat: 17 mars 2021

Svar: Ja, enligt Tävlingsreglementet 7 kap 2 § kan Svensk Galopp meddela häst startförbud om hästägaren inte betalar förfallen skuld till Svensk Galopp. Hästägaren kan vara en fysisk eller juridisk person.

Svar publicerat: 9 mars 2021

Svar: Tränarens skuld utgör inte grund för att vägra tränaren att anmäla och startanmäla andras hästar. Om tränaren underlåter att rätteligen betala skulder kan tränarlicensen återkallas enligt Registrerings- och licensreglementet 5 kap 16 §.

Svar publicerat: 9 mars 2021

Fler sidor om Svensk Galopp

DSC_6561.jpg

Organisation

På de här sidorna kan du läsa om Svensk Galopps organisationsstruktur och ta del av stämmoprotokoll och årsredovisningar.

Kontakt dreamstime_l_56206389.jpg

Kontakta oss

Här finns kontaktuppgifter till Svensk Galopp.

Jimmy Mack 1022 Stefan Olsson.jpg

Vår värdegrund

Svensk Galopps värdegrund gäller för alla licensinnehavare, anställda, konsulter, funktionärer och förtroendevalda inom Svensk Galopp. Här kan du ta del av värdegrunden.

MOF190606-109811 Magnus Östh.jpg

Ung Galopp

Ung Galopp är ett initiativ för dig som är mellan 7 och 25 år. Som medlem får du fri entré till våra galoppbanor och rabatter på Svensk Galopps kurser och hos flera företag inom galoppsporten.

Startboxar 20191020-AHK_6516 Amie Karlsson.jpg

Företagssamarbeten

Som partner med Svensk Galopp blir du en del av den spännande galoppsporten. Du kan profilera ditt företag samtidigt som du bidrar till att utveckla galoppsporten i Sverige.

Bara TOP 3

Projekt Bara Galopp

Projekt Bara Galopp är benämningen på det projekt som har som slutmål att anlägga en ny galoppbana för Sverige i Skåne. På den här sidan finns information och nyhetsuppdateringar om projektet.

Mobiltelefon dreamstime_s_137894262.jpg

Om webbplatsen

På de här sidorna hittar du övergripande information om vår webbplats, hur du hittar på den och hur du loggar in på ditt användarkonto. Här finns också information om Svensk Galopps integritetspolicy.

Jägersro Galopps entre.JPG

Årskort för aktiva och medlemmar

På den här sidan kan du läsa om Svensk Galopps årskort och hitta svar på vanliga frågor.