DSC_2928.jpg

Möte med sällskapens ordförande genomfört

9 september 2021 08:30

Den 6 september möttes galoppsällskapens ordförande och två styrelseledamöter från Svensk Galopp för att samtala om sportens nuläge och framtid. Mötet var det första i en rad träffar som bygger på öppnare och närmare samtal mellan sällskapen och det var en bra start för de olika dialoger som Svensk Galopp fortsättningsvis kommer att driva.

Genom den här mötesformen vill vi bygga ett bättre samtalsklimat och en större samsyn kring de frågor som måste upp på bordet och som vi behöver arbeta framgångsrikt med över tid för att galoppsporten ska utvecklas organisatoriskt och sportsligt. Förhoppningen är att det här är början på en ny sorts samtal, som kompletterar de beslutande forumen och även utgör en motvikt mot de svartmålningar som förekommer i sociala medier från våra egna led. Att visa det positiva som finns inom den svenska galoppsporten och ta vara på allt engagemang är nu viktigare än någonsin.

Frågor om den ekonomiska statusen och hur den löpande ska presenteras för sällskapen var ett område som diskuterades efter att Jan Ohlsson från Svensk Galopps styrelse gått igenom nuläget och prognoserna för den kommande perioden. Här gäller att alla nu accepterar att de utfästelser om vår ekonomi och möjligheterna till stora investeringar som gjordes för bara några få år sedan är felaktiga. Det är ett ansträngt läge men vi befinner oss inte i en kris som hotar verksamheten på kort sikt. Vi kan också åter konstatera att en ny bana i Skåne är en angelägenhet för hela galopp-Sverige och att samtliga sällskap står bakom det arbete som den särskilda Ny bana-arbetsgruppen har redovisat.

Mycket av dagen ägnades åt kommunikation, beteenden, allas lika värde, att vi behöver förstå våra olika roller och hur vi på bästa sätt tar oss an de uppgifter som hör till respektive roll. Här hade vi ett brett anslag och talade om allt från utbildning av Svensk Galopps styrelse och av fullmäktige till det stora behovet av en vd och av ett seriöst HR-arbete i Svensk Galopp. Frågor av mer verksamhetsnära karaktär fanns naturligtvis med på agendan där de vanliga områdena berördes; propositioner, hästar i träning, omtanken om nuvarande hästägare och idéer för att hitta nya sådana, vikten av att spelet på galopp ökar och mycket mer.

"Inte mycket nytänk där" kanske någon säger men det här mötet var inte ett försök att hitta nya utmaningar utan en gemensam ansats att få igång nya sätt att samtala om de utmaningar vi har, med hela den svenska galoppsporten i tankarna. Det är hög tid att vi stödjer varandra, samlas runt våra gemensamma mål och arbetar hårt för att nå dem.

Mötet var ett första försök och det gav mersmak. Vi har planerat nästa möte i november och utöver träffarna med sällskapens ordförande kommer representanter för Svensk Galopps styrelse att delta på öppna möten i respektive sällskap med målet att genomföra minst ett i varje region innan jul. Vi fortsätter under våren och utöver de mötena kommer Rådslag och ordinarie stämmor naturligtvis att hållas i enlighet med stadgarna. Vi är fast beslutna att jobba vidare på alla fronter, lyfta fram det gemensamma engagemanget och se till att alla drar åt samma håll. Alla som vill bidra till det är välkomna att hänga med.

Håkan Birger (SFK), Anders Jonsson (SG), Anders Lilius (SG), Eva McLaren (SGS) & Susanne Sivrup Rosenqvist (GGS)

Fler nyheter, artiklar och bloggar

Politikerbesök på Bro Park IMG_1649.JPG Politikerbesök på Bro Park IMG_1649.JPG

Vid tävlingarna på Bro Park den 27 oktober fick vi besök från riksdagsledamot Alexandra Anstrell. I går publicerades ett avsnitt i Hästpartiets podcast som handlar om besöket. Läs mer

Jägersro DSC_3803.jpg Jägersro DSC_3803.jpg

Arbetsgruppen för projekt Ny bana i Skåne har skrivit en statusuppdatering om det pågående arbetet. Läs mer

Höststämma 2021.jpg Höststämma 2021.jpg

Svensk Galopps rådslag och höststämma avhölls i mycket god anda den 23-24 oktober med ett 40-tal deltagare. Alla deltagare uttryckte stor glädje att få träffas fysiskt igen. Läs mer