top_tabygalopp

Anläggningen Täby

Täby Galopp invigdes 1960 och hela anläggningen har naturligtvis förändrats och utvecklats på olika sätt under de här snart 55 åren. Sista tävlingsdagen på Täby Galopp var 18 maj 2016.

Anläggningen Täby Galopp såg ut på följande sätt;

På den 55 ha stora ytan finns fyra tävlingsbanor – Dirttrackbanan (DT) som är ytterst på tävlingsovalen med längden 1.730 m och innanför den gräsbanan som mäter 1.550 m runt ovalen mätt en meter utanför railens innerkant. På innerplan finns även en häckbana och en steaple chase varav den sistnämnda inte bara går runt utan även i diagonaler. Ett 15-tal hinderlopp rids varje säsong medan antalet lopp på Dirttrackbanan (DT) ligger runt 250 och gräsbanans ca 150 lopp under perioden maj-okt. DT som används året runt är även träningsbana och prepareras dagligen månd-lörd med olika redskap i form av harv, vält, hyvel, plåt samt vattnas med tunna. Alla verktyg dras runt banan av olika traktorer och under ett år körs mellan 2.500 och 3.000 varv runt banan för att hålla den i skick både för de närmare 50 tävlingsdagarna och den dagliga träningen.

Förutom DT att träna på har de 20-talet proffstränare som hyr stallar här möjligheten att använda allvädersbanan Cushion track banan (CT) vilket var en nyinvestering på ca 6 mkr 2007. Utöver det finns ridstigar på några km längd vilka dock minskat något i nyttjandemöjlighet sedan bygget av nya vägen till Täby Centrum parallellt med och strax bakom DT startade våren 2013.

Den s k tågvolten, en 400m sandoval vid infarten till parkeringen och jämsides med Roslagsbanan därav namnet, kan användas alla dagar i veckan till träning. Dessutom finns mindre volter bl a vid veterinärklinken och uppe på kullen där även hindergården är belägen. Ett annat träningssätt, eller snarare motionsalternativ, är de s k walkers som finns i anslutning till ett 10-tal stallar och i dessa kan 4-6 hästar släppas för att sedan ensamma gå runt i cirkel med grindar som mellanväggar.

39 hagar finns på området för att kunna släppa ut hästarna i omgångar och varje stall har sina hagar tilldelade vilket ingår i hyran som tränaren betalar till Svensk Galopp AB månadsvis.

13 fristående stallbyggnader har totalt ca 350 boxar, inkl speciella gästboxar för tillresande tränare på tävlingsdagarna, och dessutom finns ett 30-tal uteboxar som tränarna kan hyra på kortare sikt speciellt under sommarhalvåret.

Maskinhallar, personalbyggnad, redskapsbodar, traktortält och förråd finns i en del av området mellan E18 och banans s k motorvägskurva där en stor maskinpark och ett 10-tal personer har sin fasta utgångspunkt för det dagliga arbetet vilket inkluderar även skiftarbete på helgerna för att banorna och hela anläggningen skall kunna hållas i trim. Sedan 1 april 2012 har underhållsarbetet outsourcats till ett särskilt bolag som bara har galoppen som kund men via systerbolag förfogar över större resurser på både maskinsidan och personalvolym. All anläggningspersonal som fanns inom galoppens anställda överfördes nämnda datum till outsourcingföretaget men har samma arbetsuppgifter som tidigare. Även vintertid hålls träningsbanorna i ridbart skick vilket gör att det finns en vinterjour på nätterna som kör DT kontinuerligt s att tränarna kan börja rida via sina arbetsryttare och anställdda från 0630.

Förutom nämnda veterinärklinik i egna byggnader, som är öppen alla dagar även för hästar som inte finns på Täby, där det även finns dopingkontrollutrymmen för tävlingarna har stallbacken även service för foder och strö och alla utrustning till hästarna genom försäljningslokaler inne på området vilket drivs av separat entreprenör precis som kliniken.
 

Huvudbyggnaden på publikplats är ca 100 m lång och rymmer en huvudrestaurang med 300 platser och en enklare serveringsdel med 200 platser men den sistnämnda har ej varit öppen de senaste åren eftersom dagens galoppublik varvar personliga besök med möjligheten att se alla lopp på atg.se i sin dator eller telefon. Därutöver finns i denna pampiga 60-talsbyggnad i fyra plan – anpassad till före dataåldern med förväntningar på 10.000 personer i publik de flesta tävlingsdagar - även kontorsutrymmen, sekretariat, hästägarrum, konferenslokaler, läktare, balkonger, jockeyrum, omklädningsrum i två plan med bastu, vågrum, sammanträdesrum för galoppdomstolen, ett litet bibliotek i Jockeyklubbens finrum, tävlingsledaretorn på taket, arkiv för filmade lopp sedan starten, TV-studio, totokassor och teknikledarrum för speldatorerna, Stallcafé, ställverk för banbelysningen, mm samt lokaler som hyrs ut till sadelmakare och skräddare samt fotofirma.

Amatörklubben har en egen liten stuga för sina möten och aktiviteter liksom Ung Galopp som driver en stor ungdomsverksamhet med både träning, läger, utbildning och egna tävlingsdagar.
Förutom nämnda aktiviteter och personal är en normal tävlingsdag bemannad med ca 60 funktionärer i en mängd befattningar inom galoppens tävlingsreglemente samt läkare, ambulans, entrépesonal och vakter mm.
 

Angarn

1996 köpte dåvarande Täby Galopp AB in en stor träningsanläggning i Vallentuna kommun som heter Angarn.
Den totala arealen är ca 300 ha och här fanns tidigare en travträningscenter och uppstallning för avelshingstar och fölston. Rundbanan som mäter 1.600 m designades av travlegenden Sören Nordin som hade ett unghäststall på Angarn och ansåg att en lång rundbana var mest skonsamt för unghästarna när de kördes in. Därmed behövdes bara en mindre korrigeringar av underlaget på rundbanan för att den skulle passa till en galoppträningsanläggning och där finns ett 10-tal stallar som rymmer ca 150 boxar och även här finns uteboxar för uthyrning. Ett 15-tal tränare, både amatörer och proffs, fyller upp Angarn med drygt 100 hästar i en fin miljö för hästarna. En rakbana på 700 m och en mindre rundbana samt träningsmöjligheter även för hinderhästar i kombination med verkstad och personalutrymme för de tre personer som jobbar här stadigt med underhåll av banor och byggnader kompletterar området som ligger ca 3 mil N om Stockholm nära E18 mot Norrtälje. Tre bostadshus ingår också i galoppens ägardel och dess uthyrs i första hand till personer som är anställda hos eller har anknytning till Svensk Galopp. I skogsdelen som omfattar ca 200 ha finns det finns gott om ridstigar som komplement till områdets ca 70 hagar med goda utrymmen för hästarna. I skogsdelen finns även en liten sjö som galoppen deläger och arrenderar ut till en sportfiskeförening och jakten är också utarrenderad. Fyra ganska nybyggda villor i direkt anslutning till galoppområdet får sin vattenförsörjning från galoppens vattensystem och i skogsområdet finns ett radartorn som är kopplat till Arlanda vilka hyr ett litet område. Personalen gör en del snöröjnings- och vägarbeten till vägföreningen i denna del av Angarn.

 

Senast uppdaterad 2016-10-28. info@svenskgalopp.se