Nya blanketter för försäljning och förhyrning

9 juni 2021 10:21

Vi har uppdaterat försäljnings- och förhyrningsblanketten. Nu finns det två olika blanketter: en försäljning och en för leasing (förhyrning).

Anledningen till förändringen är en ny regel om att säljaren måste upplysa köparen om vilka tävlingsengagemang hästen har vid försäljningstillfället.

Försäljningsanmälan

Anmälan om leasing

Fler nyheter, artiklar och bloggar

Thunder Mack Guineas Thunder Mack Guineas

Tre segrar som uppfödare, två storloppsvinnare som ägare. Lars Almrin upplevde en av sina största dagar inom galoppsporten när hans uppfödningar Thunder Mack och Tequila Mack vann dubbelt på Bro Park i söndags. "Min största dag i karriären som uppfödare, utan tvekan", säger Lars och sätter en titel på sig själv: "Asfaltuppfödare…" Läs mer

De nya reglerna som EHSLC (European Horserace Scientific Liaison Committee) rekommenderat har inte fått fullt genomslag i alla länder, delvis på grund av pandemin. Svensk Galopp, Dansk Galop och Norsk Jockeyklub har därför fattat följande beslut gällande hästar som inte får sin revaccination inom 6 månader:

Hästar som har fått korrekt grundvaccin A, B och C men där revaccinationen inte givits inom 6 månader behöver inte ges nytt grundvaccin såvida det inte gått mer än ett år sedan den senaste vaccinationen. Däremot måste hästen ha vaccinerats inom de senaste 6 månaderna för att få starta. Observera att karenstiden är 5 dagar.

Har det gått mer än ett år sedan senaste vaccination måste hästen grundvaccineras (A, B och C). Den kan starta  5 dagar efter vaccin B, alltså tidigast efter 21+5 dagar.

Vaccinationsreglerna finns i Smittskyddsreglementet.

Frågor besvaras av Helena Gärtner
helena.gartner@svenskgalopp.se
070-254 77 14

fältet_6maj.jpg fältet_6maj.jpg

Ett gemensamt regelverk för galoppsporten i Sverige, Norge och Danmark är nu verklighet. Från och med idag, den 1 juni, gäller det nya skandinaviska reglementet. Läs mer