Publikstopp på svenska galoppbanor med anledning av coronaviruset

Svensk Galopps tävlingsdagar genomförs tills vidare utan publik. Anledningen är risken för smittspridning av covid-19.

Våra tävlingsdagar genomförs tills vidare med ett flertal restriktioner. Tävlingsområdet är en arbetsplats. Det innebär bland annat att publikområdet är stängt, att endast personer med tillstånd får vistas på tävlingsområdet samt att vi har mycket strikta rutiner och riktlinjer för aktiva och banpersonal för att säkerställa arbetsmiljön. Anledningen är att begränsa smittspridningen av covid-19.

Detta är ett utdrag av en text som har publicerats på Svensk Galopps hemsida.

Läs hela texten på svenskgalopp.se.