Sök Sportinfo - Tränare/Ryttare

Sök Sportinfo - Tränare/Ryttare


Här kan du söka efter alla ryttare och tränare. Du kan söka personer på tre olika sätt:

1) Ange förkortning, till exempel Fr Joh. Sökbegreppet måste vara exakt i detta fält. Hänsyn till de andra fälten tas inte när förkortning är angiven.
2) Ange efternamn. För att förfina denna sökning kan du använda dig av fältet förnamn. Om du inte är säker på namnet kan du använda
en asterisk (*) efter de bokstavskombinationer du känner till (minst 3 tecken), du får då en lista med träffar.
3) Du kan söka fram tränare via valet Licensbana. Endast tränare med licens på vald bana visas. I kolumnen Ort visas då träningsorten. Sortera genom att klicka på önskad kolumnrubrik.

Du kan göra listor över de olika licenskategorierna som visar ort och telefonnummer. Vid listning av licenstyperna Jockey och Amatörryttare visas i kolumnen Ort ryttarens registrerade bostadsort. Sortera genom att klicka på önskad kolumnrubrik. (Gör inget val i licensbana eftersom det är förbehållet tränarlicenser) 
 

Wahl, Patrick

Proffstränare
  

Licensbana Träningsort Ställföreträdare
Bro Park Bro Park Anneli Camilleri, Tel: 070-862 70 50
Telefon E-post Hemsida
Stall: 08-510 253 45
Mobiltelefon: 070-496 16 69
Telefax: 08-510 253 45
pwahlracing@hotmail.com www.pwahlracing.se/

Bro Parkbro bankropp Till banan

Jägersro Galoppjägers bankropp2 Till banan

Göteborg GaloppGG bankropp2 Till banan