SvSF Stamböcker och supplement

Den första stuteriboken i Sverige utkom 1872 med titeln ”Nordiska Stuteriboken” på
Nordiska Jockeyklubbens förlag. Redaktör var hippologen Carl Gustaf Wrangel.

Genom åren har 30 band av Svensk Stuteribok för Fullblod (SvSF) publicerats. Det sista omfattar åren 2010-2013. Sedan 1 juli 2015 finns stamboken (stuteriboken) online.

Uppgifterna i böckerna grundar sig på hingsthållarnas insända språngrullor med uppgifter om betäckningar samt följande års rapporter om betäckningsresultat.

I Svensk Stuteribok för Fullblod får endast engelska fullblod införas.

Utdrag nedan ur Svensk Galopps Registrerings- och licensreglemente.

Definition av engelskt fullblod

7 § Med engelskt fullblod förstås häst som är införd i eller som uppfyller förutsättningarna
för att bli införd i

1. General Stud Book (GSB)
2. Svensk Stuteribok för Fullblod (SvSF) eller
3. annan stuteribok (stambok) som har godkänts av EMSBLC.

Svensk Stuteribok för Fullblod

8 § För att en häst ska bli införd i Svensk Stuteribok för Fullblod krävs att

• den är registrerad hos Svensk Galopp,

• hästens fader och moder är registrerade som engelska fullblod i stuteribok, som
anges i 7 §,

• hästen i sin stamtavlas samtliga linjer och led härstammar från hästar som har
registrerats i stuteribok, som anges i 7 § eller

• hästen i sin stamtavla kan visa åtta på varandra följande bokförda korsningar,
inräknat den som den avlats genom, mellan hästar som uppfyller förutsättningarna
enligt 1 eller 2.

• Även om en häst uppfyller villkoren enligt 1 eller 2 kan efter samråd med EMSBLC
registrering vägras, om inte villkoren enligt 4 också är uppfyllda.

PDF

Stamböcker från 1995 och supplement från 2005 finns tillgängliga som pdf-filer. Du kan ladda ner dem via länkarna uppe i högra hörnet.
 

Senast uppdaterad 2015-07-02. info@svenskgalopp.se

Bro Parkbro bankropp Till banan

Jägersro Galoppjägers bankropp2 Till banan

Göteborg GaloppGG bankropp2 Till banan